Muzeul Național, XIII, 2001


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic HALIC BOGDAN, Alexandru (autor) Considerații asupra acțiunilor imagologice desfășurate de Mihai Viteazul / Considerations consernant les actions imagologiques deployees par Michel le Brave 3-9 română
articol de periodic Dr., MARINESCU, Florin (autor) Metoace ale mănăstirii Vatoped în Orașul (sau Târgul) de Floci / Eglises soumises au monastere de Vatoped dans la Ville de Floci 11-14 română
articol de periodic PĂUNESCU, Anca (autor) Informații documentarte privind așezămintele religioase de la Orașul de Floci / Documentary informations about religious foundations from Orașul de Floci 15-20 română
articol de periodic STATE, Mariana (autor) Un pionier al economiei românești a secolului al XIX-lea: Costache Bălcescu / Costache Bălcescu: A pioneer of the 19th century Romanian economy 21-26 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) Documente din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Documents du Patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie 27-31 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) C.A. Rosetti - polițai la Pitești / C. A. Rosetti policeman in Pitești 32-52 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) Lt-colonelul Dimitrie Papazoglu. Stema și sigiliul său / Le Lieutant-colonel Dimitrie Papazoglu son blason et son sceau 53-60 română
articol de periodic ILIESCU, Constantin (autor) , NOVAC, Vasile (autor) Date noi despre Grigore Bengescu II, în lumina unor scrisori inedite, care l-au fost adresate de către personalități ale culturii românești și străine / News dates about Bengescu Grigore II, in the lights of the ineditt letters 61-68 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) Adeziunea locuitorilor din județul Argeș la petiția din 11 iunie 1861 / L'adhesion des habitans du Departement de Argeș à la Petition du 11 Juin 1861 69-73 română
articol de periodic FILITTI, Georgeta (autor) Iancu Bălăceanu și aducerea principelui Carol de Hohenzollern în România / Iancu Bălăceanu and the coming of Prince Carol of Hohenzollern to Romania 74-77 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) Documente din arhivele franceze privind crearea monedei naționale între 1867-1870 / Des documents des Archives Françaises sur la fondation de la Monnaie Nationale, 1867-1870 78-87 română
articol de periodic TAFTA, Lucia (autor) Principele Carol de Hohenzollern și organizarea armatei române. Misiunea militară Lamy și așa zisa prusianizare / Le Prince Charles de Hohenzollern et l'organisation de l'Armée Roumaine. La mission militaire Lamy et la Dite Prussienisation 88-96 română
articol de periodic TAFTA, Lucia (autor) Acțiunea bulgară din 1868 în optica comandantului misiunii militare franceze la București / L'action bulgare de 1868 en l'optique du commandant de la mission militaire française a Bucharest 97-105 română
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) Opera medalistică a sculptorului Mihail Kara. Mărturie a pregătirii sărbătorilor încoronării / L'oeuvre médalistique du sculpteur Mihail Kara - Preuve d'organisation des fêtes du couronnement 106-116 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Despre o reședință princiară (regală) de vară: între Câmpulung și Sinaia / Sur une residence princiere (royale) d'été entre Câmpulung et Sinaia 117-127 română
articol de periodic CONSTANTIN, Marian (autor) Genealogie regală: legitimitate și autoreferențialitate / Généalogie Royale. Legitimite et autoréférentialité. 128-136 română
articol de periodic Dr., OBERLANDER-TÂRNOVEANU, Ernest (autor) , PÂRVAN, Katiușa (autor) Carol I în medalistică / Charles Ière dans l'art de la medaille 137-181 română
articol de periodic ZGUTTA, Viorica (autor) Carol I pe meleagurile vasluiene / Charles Ier dans les parages de Vaslui 182-188 română
articol de periodic SPĂTAN, Ioan (autor) Constantin Rădulescu-Motru despre regele Carol I / C. Rădulescu-Motru about King Charles I 189-192 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Regele Carol I și aspecte ale politicii externe românești la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX / Le Roi Charles Ier et des aspects de la politique étrangère 193-199 română
articol de periodic GEORGESCU, Florin (autor) Carol I - Protector al culturii naționale / Charles I le protecteur de la culture nationale 200-203 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Prezențe la Dunăre și Marea Neagră ale renumitei Case Capșa / Presences au Danube et a la Mer Noire de la renommee Maison Capșa 204-209 română
articol de periodic STANCA DESA, Ileana (autor) Carol I și Dunărea / Charles I and the Danube river 210-214 română
articol de periodic IONESCU, Radu (autor) Domeniile Coroanei / Les domaines de la Couronne 215-218 română
articol de periodic TOMESCU, Dorina (autor) Aspecte ale ceremonialului de la curtea regelui Carol I / Aspect du cérémonial à la cour du Roi Charles I er 219-225 română
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) , PÂRVAN, Katiușa (autor) Moartea regelui Carol I reflectată în medalistică - reacție publică și reacție personală - / La mort du Roi Charles I et son écho dans cart de la médaille - Une réaction publique et une réaction personelle 226-239 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Pasiunea pentru arhitectură a reginei Maria și curentul "Art Nouveau" / La passion pour l'architecture de la Reine Marie et le courant "Art Nouveau". 240-244 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Generalul Gheorghe G. Eremie (1871-1922) în pagini de scrisori / Le General Georges G. Eremie (1871-1922). Pages de ses lettres 245-255 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Predealul eroic din toamna anului 1916 / Predeal, Autumn 1916: A heroic site 256-259 română
articol de periodic IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Jurnalul unui prizonier de război (1916-1917) / A prisoner of war's diary (1916 -1917) 260-278 română
articol de periodic JURCĂ, Chira (autor) Regimentul 44 I. Argeș în luptele din Țara Loviștei. 1915-1916 / Le Regiment 441 Argeș et les luttes de Țara Loviștei 279-291 română
articol de periodic BILȚ, Smaranda (autor) , JURCĂ, Chira (autor) Funeraliile Reginei Maria / Les funerailles de la Reine Marie 292-299 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Momente din istoria relațiilor sportive româno-germane / Historical glimpses of Romanian-German contacts in sports 300-337 română
articol de periodic ISTRĂȚESCU, Elena (autor) Nicolae Iorga și arhivele 1871-1940 / Nicolae Iorga and the archives 1871 -1940 338-345 română