Cultura Medieșană, I, 2012

  • Anul publicației: 2012
  • Publicată de: direcția pentru cultură, sport, turism și tineret
  • Localitatea: Mediaș
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Cultura Medieșană


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic JAMPA, Elena (autor) Noi materiale arheologice descoperite îm loc. Tîrnava, județul Sibiu 9-12 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Din istoria războaielor romano-bizantino-avare din secolul al VI-lea: o aventură galantă, cauza unui război nimicitor 13-19 română
articol de periodic MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Introducere în studiul fortificațiilor din sudul Transilvaniei. Studiu critic 20-27 română
articol de periodic CROITORU, Gabriel-Felician (autor) Comerțul cu animale și produse derivate prin scheaua Giurgiu în secolele XVI-XIX 28-33 română
articol de periodic TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Mișcare sportivă, miltantism național și sașii ardeleni la mijlocul secolului al XIX-lea 34-38 română
articol de periodic ATANASIU, Croitoru Andreea (autor) Activitatea diplomatică a româniei independente în vederea încheierii unei convenții consulare (a doua jum. A sec. XIX- înc. sec. XX) 39-48 română
articol de periodic IONESCU, Ion Mihai (autor) Operațiunea cu numele de cod "Catapult" - Atacul asupra flotei franceze de la Mers El-Kebir (3-6 iulie 1940) 49-68 română
articol de periodic BUCUR, Alexandru (autor) Protecția civilă sibiană în perioada 1952-2004 69-74 română
articol de periodic COROIAN, Sabin Dumitru (autor) America latină între Uniunea Europeană și Statele Unite: influența celor doi poli de putere în spațiul latino-american 75-81 română
articol de periodic GHEORGHE, Anamaria Elena (autor) Implicațiile dezvoltării organizației de cooperare Shanghai pentru politica Statelor Unite față de republicile central-asiatice 82-87 română
articol de periodic BEȘLIU, Olga (autor) Vasa sacra, vasa non sacra, din colecția de cositoare a Muzeuui Naâional Brukenthal 91-108 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Cătălina (autor) , MĂRCULEȚ, Ioan (autor) , MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Municipiul Mediaș. Resurse turistice 109-115 română
articol de periodic BODEA, Dan (autor) Atemporalitatea perfecțiunii 119-123 română
articol de periodic DIN, Delia-Laura (autor) , DIN, Petre (autor) Mitul "vîrstei de aur" în publicistica politică a lui Mihai Eminescu 124-127 română
articol de periodic GĂVĂNESCU, Mihaela (autor) Fenomenul "copiilor străzii" 128-130 română
articol de periodic BOCIOANCĂ, Ana (autor) Influența mediului socio-economic asupra succesului școlar al elevilor 131-138 română
articol de periodic BADEA, Lucian (autor) Blocul carpatic românesc 141-144 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Ioan (autor) Albia Mureșului între Arieș și Strei - caractere geomorfologice 145-150 română
articol de periodic MĂRCUȚEȚ, Cătălina (autor) Umezeala relativă a aerului în Depresiunea Alba Iulia - Turda 151-158 română
articol de periodic BUCUR, Alexandru (autor) Inundațiile din anul 1975 și efectele lor asipramediului județului Sibiu 159-167 română
articol de periodic SĂGEATĂ, Radu (autor) Evoluția organizării administrativ-teritoriale a Transilvaniei 168-186 română