Revista Bistriței: RB, XXIX, 2015


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română, franceză, germană, engleză
articol de periodic RĂCHITĂ, Mircea (autor) Noi descoperiri aparținând culturii Coțofeni 9-14 română, engleză
articol de periodic TECAR, Monica (autor) , ROTEA, Mihai (autor) , SĂSĂRAN, Luminița (autor) Două topoare perforate de piatră descoperite pe raza localității Someșu Rece, jud. Cluj 15-19 română, engleză
articol de periodic WITTENBERGER, Mihai (autor) , ROTEA, Mihai (autor) Un topor cu marginile ridicate descoperit la Sălicea, jud. Cluj 20-22 română, engleză
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Descoperiri din epoca bronzului de la Felnac (jud. Arad) 23-41 română, germană
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Note de lectură. VII. Contribuție la cunoașterea unor instrumente muzicale militare romane 42-45 română, germană
articol de periodic COCIȘ, Horațiu (autor) Frontiera nordică a Daciei Porolissensis (I). Salva, jud. Bistrița-Năsăud 46-57 română, engleză
articol de periodic BÎCA, Ioan (autor) , ZĂGREANU, Radu (autor) Considerații privind limes-ul roman de pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud. Studiu de caz: sectorul Spermezeu-Perișor-Zagra-Salva-Năsăud (Raport preliminar) 58-64 română, engleză
articol de periodic GAIU, Corneliu (autor) Ceramica lucrată cu mâna din castrul roman de la Arcobadara/Ilișua 65-92 română, franceză
articol de periodic ALEXANDRESCU, Cristina-Georgeta (autor) Fragmente de statui din bronz descoperite în castrul roman de la Ilișua (jud. Bistrița Năsăud) 93-112 română, germană
articol de periodic DANA, Dan (autor) « Bonjour, madame ! » sur le couvercle d’un miroir : nouvelle inscription grecque d’Ilișua sur instrumentum 113-122 franceză, română
articol de periodic ZĂGREANU, Radu (autor) , POP, Horea (autor) New sculptural monuments found in the Roman fort from Buciumi 123-127 engleză, română
articol de periodic HASAN, Mihai Florin (autor) Familia nobiliară de Șintereag [Somkerek] și evoluția acesteia de la finalul epocii angevine până în timpul jagellonilor [secolele XIV-XVI] A. Dinamica unui domeniu familial 1382-1481 128-147 română, engleză
articol de periodic DUDA, Vasile (autor) Date despre stema regală a Bistriței 148-170 română, engleză
articol de periodic SCURTU, Elisabeta (autor) Mortalitatea infantilă din Sângeorz în secolul al XIX-lea 171-175 română, franceză
articol de periodic VLAȘIN, Cornelia (autor) Bursele de studiu acordate de Fondurile năsăudene între anii 1861-1948 176-183 română, engleză
articol de periodic DIN, Petre (autor) Dinicu Golescu, peregrin prin Transilvania 184-188 română, engleză
articol de periodic VLAȘIN, Florin (autor) , DOLOGA, Dorin (autor) Locuitori din Bistrița participanți la Primul Război Mondial 189-203 română, franceză
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Naționalism și etnicitate la Bistrița în perioada interbelică 204-217 română, germană
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) , MĂRCULEȚ, Ioan (autor) Focul de la Copșa Mică (1933-1940), prezentat în ziarul Unirea Poporului de la Blaj 218-224 română, franceză
articol de periodic LAKATOS, Artur (autor) Nagy Kornél, Az erdélyi örmények katolizációja (1685-1715). Budapest, MTA BTK TT I, 2012, 250 p. RECENZII 224-225 română
articol de periodic LAKATOS, Artur (autor) Gabriela Gruber, Partidul Național Liberal/Gheorghe I. Brătianu. Iași, Institutul European, 2013. 296 p. RECENZII 226-227 română
articol de periodic LAKATOS, Artur (autor) Szendrei Ákos, Justh Gyula politikai pályája. A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján, Debrecen, 2012, TTI, 243 p. RECENZII 227-228 română
articol de periodic LAKATOS, Artur (autor) Martin Pekár (editor). Ethnic Minorities in Slovakia in the years 1918-1945. A Survey. Prešov, 2011. 195 p. RECENZII 229 română
articol de periodic LAKATOS, Artur (autor) Paksa Rudolf, Magyar nemzetiszocialisták. Az 1930-as évek új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója. Budapest, MTA BTK TTI, 2013, 400 p. RECENZII 230-231 română
articol de periodic LAKATOS, Artur (autor) Editori: Bordás Sándor, Glavanovics Andrea. Történelmi traumáink. Közös sebek és a gyógyításukra tett kísérletek a Kárpát-medencében. Budapest, ”Kodolányi János” Főiskola, 2015, 327 p. RECENZII 231-232 română