Revista Bistriței: RB, XXX-XXXI, 2016-2017


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română, franceză, germană, engleză
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Vasele-strecurătoare fără fund ale culturii Suciu de Sus 9-33 română, germană
articol de periodic ARDELEANU, Marius (autor) Surse literare privind existența armurii de tip linothorax 34-42 română, engleză
articol de periodic COCIȘ, Horațiu (autor) Watchtowers and burgus-type structures reflected in Roman epigraphic sources (1st-3rd century A.D.) 43-51 engleză, română
articol de periodic DANA, Dan (autor) De nouveau sur le miroir d’Ilișua avec l’inscription « Bonjour, madame ! » : une autre pièce issue du même atelier 52-55 română, franceză
articol de periodic GAIU, Corneliu (autor) Plumburi romane din castrul de la Ilișua 56-71 română, franceză
articol de periodic ZĂGREANU, Radu (autor) O statuetă din teracotă de epocă romană de la Budești (jud. Bistrița-Năsăud) 72-75 română, engleză
articol de periodic GAIU, Corneliu (autor) Mortaria din castrul roman de la Ilișua 76-97 română, franceză
articol de periodic HASAN, Mihai Florin (autor) Familia nobiliară de Șintereag [Somkerek] și evoluția acesteia de la finalul epocii angevine până în timpul jagellonilor [secolele XIV-XVI] B. Întregiri genealogice 1382-1526. [II] 98-108 română, engleză
articol de periodic HASAN, Mihai Florin (autor) Familia nobiliară de Șintereag [Somkerék] și evoluția acesteia de la finalul epocii angevine până în timpul jagellonilor [secolele XIV-XVI] C. Limitele puterii: 1391-1430. Funcții, itinerarii1, familiari și slujitori. Cazul lui Anthonius Erdélyi. [III] 109-114 română, engleză
articol de periodic SIMON, Zsolt (autor) Vigesima din Bistrița în Evul Mediu 115-120 română, franceză
articol de periodic DORNER, Anton (autor) Geneza și primele decenii de evoluție a Curții princiare din Transilvania 121-133 română, germană
articol de periodic DORNER, Anton (autor) Fenomenul corupției în societatea transilvăneană în a doua jumătate a secolul al XVII-lea 134-138 română, franceză
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) , MĂRCULEȚ, Ioan (autor) Considerații privind funcționarea Districtului Protopopesc Român Unit al Mediașului în secolul al XVIII-lea 139-142 română, engleză
articol de periodic SCURTU, Elisabeta (autor) Câteva precizări privind stola din Vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 143-146 română, franceză
articol de periodic LUKACS, Antal (autor) , POPESCU DOLJ, Șerban (autor) Biserica veche din Viștea de Jos, Brașov, Sf. Mihail și Gavril 147-157 română, franceză
articol de periodic MĂȚAN, Emilia (autor) Problematica națiunii și reflecția ei în arhitectura orașului Cluj în secolul al XIX-lea 158-167 română, engleză
articol de periodic VLAȘIN, Florin (autor) Rolul registrelor de stare civilă în cercetarea demografică. Studiu de caz – Căsătoria și divorțul la românii ortodocși din localitatea Bistrița-Bârgăului în perioada 1850-1870 168-173 română, engleză
articol de periodic BĂIEȘ, Alexandru (autor) Activități economice ale populației evreiești în Districtul Năsăud (1861-1876) 174-178 română, engleză
articol de periodic VLAȘIN, Cornelia (autor) Fondurile grănicerești năsăudene și formarea elitelor românești din Țara Năsăudului 179-192 română, franceză
articol de periodic DIN, Petre (autor) Aspecte ale vieții cotidiene și ale mentalității colective în timpul Primului Război Mondial. Studiu de caz: Anul 1917 193-199 română, engleză
articol de periodic VLAȘIN, Florin (autor) , DOLOGA, Dorin (autor) Locuitori din Bistrița participanți la Primul Război Mondial. [II] 200-207 română, franceză
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) În România Mare. Contribuții documentare referitoare la situația județului Bistrița-Năsăud 208-236 română, germană
articol de periodic RUS, Viorel (autor) Despre masiva fraudare a rezultatelor alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 în arealul actualului județ Bistrița-Năsăud 237-240 română, franceză
articol de periodic NICOARĂ, Toader (autor) Istoria și memoria 241-246 română, franceză
articol de periodic POP, Adrian-Gabriel (autor) Aspecte din existența Universității „Bolyai” din Cluj în anii `50 247-254 română, engleză
articol de periodic LAKATOS, Artur (autor) Opinii pe marginea unui document: Raportul de încheiere a verificării membrilor PMR din Cluj, 1950 255-273 română, engleză
articol de periodic MĂRCULEȚ, Ioan (autor) , MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte privind modificările produse în repartiția teritorială a populației rome din România, între 2002 și 2011 274-278 română, engleză
articol de periodic MOLDOVAN, Lavinia (autor) Recenzie. Ștefan BACHIȘ, Viorel RUS, REBRA – REPERE MONOGRAFICE 279-282 română