Carpica, XXVI-2, 1997, seria istorie și civilizație


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic TAȘCĂ, George-Felix (autor) Din cei ce au fost Paharnicul Iliiaș fiul lui Dumitru. În sfatul Țării Moldovei între anii 1407-1429 .7-15 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Biserici din zona de sud-vest a Moldovei (sec. XIV-XVII) 16-27 română
articol de periodic CIOARIC CORNEL, Vivi (autor) Mari familii boierești în Moldova 28-38 română
articol de periodic CIUTĂ, Jean (autor) Politica matrimonială a lui Ștefan cel Mare 39-41 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Circulația monetară din zona de sud-est a Moldovei în epoca medievală 42-49 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) O nouă ipoteză asupra etimologiei "Cobălelor" de pe Valea Siretului Mijlociu 50-58 română
articol de periodic BURLACU, Gheorghe (autor) Ocolul domnesc Trotuș (sec. XV-XIX) - Partea I-a 59-75 română
articol de periodic MURARU, Ioan (autor) Un document inedit privitor la veniturile Agiei din Moldova pe sase luni (în prima jumatate a secolului al XVIII-lea) 76-80 română
articol de periodic MURARU, Ioan (autor) Un contract inedit privind arendarea a șase moșii din Moldova în perioada 1818-1824 81-88 română
articol de periodic ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Episcopul Melchisedec Ștefănescu și unirea din 1859 89-96 română
articol de periodic OBODARIU, Petru (autor) Considerații privind aplicarea Legii rurale din 1864 în județul Putna 97-101 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Destrămarea Partidului Conservator Progresit în Moldova 102-113 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Legea conversiunii din 7 aprilie 1934 și a incidența acesteia asupra Băncii "Oituzul" S.A. și Casei de Credit a Agricultorilor din județul Bacău 114-118 română
articol de periodic PALADE, Manuela (autor) Banca Românească - sucursala Bacău și rolul ei activ în dezvoltarea comercială și industrială din perioada 1935-1945 119-121 română
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) Evoluția Întreprinderii "Robinete Industriale S.A." de la înființare și pînă la etatizarea principalelor mijloace de producție de la 22 iunie 1948 122-126 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) Virgil Madgearu. Viața și activitatea (Medalion) 127-129 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Savantul Ion Borcea - corespondență inedită 130-144 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) , MORĂȘANU, Marcel (autor) N.C. Enescu - Strălucit dascăl și cercetător 145-154 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Pagini din amintirile segentului Nicolae Diaconu despre lepte de la Oituz 155-156 română
articol de periodic CHIRIEȘ, Corneliu (autor) 75 de ani de la înființarea Școlii Militare de Ofiferi de Rezervă Bacău 157-161 română
articol de periodic ICHIM, Eugen (autor) Muzeul Militar Național păstrător al unor valoroase mărturii despre participarea armatei române la cel de-al doilea Război Mondial 162-164 română
articol de periodic CIUTĂ, Jean (autor) Mircea Cancicov - concitadinul nostru 165-167 română
articol de periodic MUNTE, B. (autor) O comemorare luminoasă 168-169 română
articol de periodic STOIAN, Relu (autor) Contribuția Secției Numismatice Bacău la propunerea imaginii personalităților cultural-istorice, prin intermediul documentelor metalice 170-177 română
articol de periodic CIUTĂ, Jean (autor) Bacăul - la a 585-a aniversare 178-180 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Zirgidava. Cetatea dacică de la Brad - Ursachi Vasile 181-184 română
articol de periodic STOICA, Corneliu (autor) Bacău. Reședință voievodală - Artimon Al., Mitrea I. 185- română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Sumarul sumarelor (1968-1994) 188-207 română