Studii și Articole de Istorie: SAI, 13, 1969


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins română
articol de periodic PASCU, Ștefan (autor) Ideea, tendințele, lupta și desăvârșirea unității național-politice a poporului român 50 de ani de la unirea Transilvaniei cu România 7-24 română
articol de periodic RETEGAN, S. (autor) Lupta națională a burgheziei române din Transilvania în anii negocierii pactului dualist 50 de ani de la unirea Transilvaniei cu România 25-40 română
articol de periodic ȘENDRULESCU, Ion (autor) Activitatea lui Vasile Goldiș pentru unirea Transilvaniei cu România 50 de ani de la unirea Transilvaniei cu România 41-52 română
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Destrămarea aparatului administrativ în Banat în timpul luptei pentru unire (toamna anului 1918) 50 de ani de la unirea Transilvaniei cu România 53-62 română
articol de periodic GÖLLNER, Carol (autor) Semnificația adunării de la Mediaș a reprezentanților sașilor (ianuarie 1919) 50 de ani de la unirea Transilvaniei cu România 63-66 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Cercetări arheologice privind unele curți domnești și cetăți medievale din România Istoria României 67-78 română
articol de periodic BINDER, Pavel (autor) , HUTTMANN, Arnold (autor) Românii din Brașov în epoca Reformei Istoria României 79-94 română
articol de periodic VLAD, Matei D. (autor) Cauzele colonizării rurale din Țara Românească și Moldova (secolele XVII - XVIII) Istoria României 95-116 română
articol de periodic IONESCU, DIMITRIE GH. (autor) Date privitoare la evoluția teritorială, urbanistică și demografică a orașului Buzău din secolul al XV-lea până în 1944 Istoria României 117-134 română
articol de periodic SALVAN, Florin (autor) Mișcări țărănești din satele dependente de orașul Brașov în anii 1848-1849 Istoria României 135-150 română
articol de periodic CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) Fraternizarea unor soldați cu țăranii în timpul răscoalei din 1888 Istoria României 151-166 română
articol de periodic BÎRDEANU, Nicolae (autor) Greva muncitorilor din portul Sulina din luna mai 1913 Istoria României 167-180 română
articol de periodic NÄGLER, Thomas (autor) Populația românească din sudul Transilvaniei și caracterul colonizării săsești în secolele XII-XIII Miscellanea 181-186 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Din activitatea social-politică a lui Spiru C. Haret Miscellanea 187-204 română
articol de periodic STĂNCULESCU, Florea (autor) Participarea cadrelor didactice la luptele din anii 1916-1917 Miscellanea 205-216 română
articol de periodic IONESCU, Gheorghe (autor) Cu privire la tergiversarea aplicării reformei agrare din 1921 Miscellanea 217-228 română
articol de periodic OANCEA, Gheorghe (autor) , BUNESCU, Traian (autor) Din lupta muncitorimii bănățene împotriva exploatării burghezo-moșierești (1938-1940) Miscellanea 229-240 română
articol de periodic MANOLESCU, Radu (autor) Geneza feudalismului în Europa apuseană Istorie universală 241-268 română
articol de periodic PHILIPPI, Maja (autor) Educația estetică prin studiul istoriei în școală Metodică 269-282 română
articol de periodic DEMÉNY, L. (autor) Călători străini despre țările române, vol. I Cărţi noi 283-286 română
articol de periodic ALMAȘ, Dumitru (autor) Acad. D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum Cărţi noi 287-290 română
articol de periodic ȘENDRULESCU, Ion (autor) I.D. Suciu, Revoluția de la 1848-1849 în Banat Cărţi noi 291-294 română
articol de periodic DUMITRESCU, Liviu (autor) N. Adăniloaie, Dan Berindei, Reforma agrară din 1864 Cărţi noi 295-298 română
articol de periodic TEODORESCU, Venera (autor) Acad. P. Constantinescu-Iași, Lupta pentru formarea Frontului Popular în România Cărţi noi 299-302 română
articol de periodic BOBOCESCU, V. (autor) Nicolae Titulescu, Documente diplomatice Cărţi noi 303-308 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie uzuală didactică-științifică 309-330 română