Participarea cadrelor didactice la luptele din anii 1916-1917

  • Subiect: Perspectiva istorică a celor cinci decenii de la memorabilele bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz ne dă nouă astăzi posibilitatea să desprindem adevăratul înţeles,pe care martorii oculari ai acestei măreţe pagini de istorie n-au putut, aşa cum mărturisesc ei, să-l înţeleagă atunci. Constructorii socialismului, continuatori ai luptelor seculare duse de poporul nostru pentru eliberarea socială şi naţională, glorifică pe toţi luptătorii care au contribuit la apărarea şi neatârnarea patriei, la întărirea şi înflorirea naţiunii române, iar istoriografia marxistă îi aşază, în lumina adevărului istoric, la locul pe care-l merită.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Miscellanea
  • Vezi publicația: Studii şi Articole de Istorie: SAI
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1969
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 13; anul 1969
  • Paginaţia: 205-216
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  16 / 27   >  >|