Din lupta muncitorimii bănăţene împotriva exploatării burghezo-moşiereşti (1938-1940)

  • Subiect: Sunt numeroase documentele vremii care atestă o activitate largă şi susţinută a comuniştilor în Banat. De pildă, organele statului semnalau că, în anul 1938, propaganda comunistă a fost mult mai intensă decât în anii precedenţi, că în toate părţile regiunii au fost răspândite manifeste prin care se atacau cercurile exploatatoare guvernamentale. Pe lângă manifeste şi propaganda de la om la om, comuniştii difuzau broşuri având coperte inofensive, ziarul „Scânteia" şi diferite alte publicaţii în limba română şi maghiară. În 9 februarie 1939, Inspectoratul de poliţie Timişoara consemna într-un raport al său că „vechii membri ai organizaţiei comuniste iau dese contacturi între ei, prin vizite la domiciliu, întâlniri pe stradă etc., ceea ce dovedeşte un început de reorganizare".
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Miscellanea
  • Vezi publicația: Studii şi Articole de Istorie: SAI
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1969
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 13; anul 1969
  • Paginaţia: 229-240
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  18 / 27   >  >|