Studii și Articole de Istorie: SAI, 18, 1972


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-4 română
articol de periodic acad., CONSTANTINESCU-IAȘI, Petre (autor) Din lupta Partidului Comunist Român împotriva primejdiei războiului și fascismului (1932-1938) Istoria României şi istorie universală 5-14 română
articol de periodic PETRIC, Aron (autor) , ȚUȚUI, Gheorghe (autor) Probleme ale revoluției democrat- populare în România Istoria României şi istorie universală 15-23 română
articol de periodic MUREȘAN, Camil (autor) Relațiile internaționale europene în prima jumătate a secolului al XVII- lea Istoria României şi istorie universală 24-35 română
articol de periodic MOISUC, Viorica (autor) Despre originile și caracterul celui de-al doilea război mondial. Poziția României. Istoria României şi istorie universală 36-45 română
articol de periodic CAZAN, N. Gheorghe (autor) Destrămarea sistemului colonial al imperialismului. Constituirea și dezvoltarea noilor state independente după al doilea război mondial Istoria României şi istorie universală 46-55 română
articol de periodic ȘTEĂNESCU, Ștefan (autor) Medalion istoric: A. D. Xenopol (1847-1920) Istoria României şi istorie universală 56-62 română
articol de periodic SALVAN, Florin (autor) Constantin I. Secăreanu - conducărorul Legiunii române a Țării Bârsei în revoluția de Ia 1848-1849 ISTORIE LOCALĂ 62-71 română
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Relații integrative în studiul istoriei în liceu Metodica predării istoriei 72-81 română
articol de periodic IORDĂNESCU, Aurel (autor) Folosirea izvoarelor istorice mijloc de întemeiere științifică a lecției Metodica predării istoriei 81-87 română
articol de periodic BERINDEI, Dan (autor) Caracterul și tipologia lucrărilor științifice de istorie și structura lor Metodologia cercetării istorice 88-92 română
articol de periodic SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Probleme actuale ale predării istoriei Discuţii şi opinii 94-98 română
articol de periodic STĂNCULESCU, Florea (autor) Thomas Morus: Utopia Izvoare istorice comentate 99-101 română
articol de periodic POPA, N. Mircea (autor) Tratatul de la Versailles (28 iunie 1919) Izvoare istorice comentate 102-104 română
articol de periodic GEORGIAN, Lucia (autor) Declarația universală a drepturilor omului Izvoare istorice comentate 105-107 română
articol de periodic IORDĂNESCU, Aurel (autor) Încercări de unificare a lumii grecești (anul I de liceu) Planuri de lecţii de sinteză comentate 108-110 română
articol de periodic STĂNCULESCU, Florea (autor) Formarea sistemului colonial și destrămarea lui (anul III de liceu) Planuri de lecţii de sinteză comentate 111-115 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Statul Lexic de terminologie istorică 176-121 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică selectivă comentată (1970) Bibliografie 121-128 română
articol de periodic DINU, Constantin (autor) Bibliografie selectivă a metodicii predării istoriei (1969-1970) Bibliografie 129-136 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (aprilie-iunie) Calendar istoric 137-139 română
articol de periodic Consultații- Poșta redacției Calendar istoric 140-143 română