Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic TODOR, I. (autor) Studii și comunicări - Cuvînt înainte .3-4 română
articol de periodic MATEESCU, Nicolae (autor) Descoperiri și cercetări arheologice în Argeș .7-15 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Aria culturii de Prund în România 17-22 română
articol de periodic POPESCU, Eugenia (autor) , VULPE, Alexandru (autor) Date noi privind grupul Ferigile în Argeș 23-31 română
articol de periodic VULPE, Radu (autor) Getul Burebista, conducător al întrtegului neam geto-dac 33-55 română
articol de periodic POPESCU, Eugenia (autor) O nouă descoperire de "tip Alexandria" în așezarea de la Bălănești 57-66 română
articol de periodic POPESCU, Emilian (autor) , POPESCU, Eugenia (autor) Castrul roman Jidava-Cîmoulung (observații preliminare) 67-79 română
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) , POPESCU, Eugenia (autor) Cercetările arheologice de la Mătăsaru și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale a dacilor liberi 81-96 română
articol de periodic BUTOI, Mihai (autor) Un tezaur de monede și obiecte de podoabă din secolul al VII-lea descoperit în comuna Priseaca Slatina 97-104 română
articol de periodic SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Argeș - cea mai veche reședință a Țării Românești 105-122 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Cercetarea arheologică de la curtea domnească din Argeș, 1967 123-138 română
articol de periodic DUMITRESCU, Constantin (autor) , DUMITRESCU, F. (autor) Lupta țărănimii împotriva exploatării feudale în județele Argeș și Vîlcea în sec. XVI-lea și al XVII-lea 139-1149 română
articol de periodic MÎRȚU, Flaminiu (autor) Un izvor narativ extern privind mișcarea revoluționară condusă de T. Vladimirescu, puțin cunoascut, necercetat critic și nefolosit pînă astăti: lucrarea englezului Edward Blaquires, din anul 1825 151-159 română
articol de periodic APOSTOL, Leonid (autor) , STANCU, Radu (autor) Resturi de Archidiskodon meridionalis (Nesti) descoperite în județul Argeș 163-176 română
articol de periodic BERA, Alexandru (autor) Stabilirea întinderii Ponțianului între rîurile Bratia și Argeșel 177-189 română
articol de periodic DRĂGHICI, B. (autor) , RICHIȚEANU, Anghel (autor) , SĂRARU, Ștefan (autor) , TUDOR, I. (autor) Contribuție la cunoșterea micromicetelor din municipiul Pitești și împrejurimile sale 191-200 română
articol de periodic STANCU, Radu (autor) Contribuții privind influența acizilor organici asupra intensității fotosintezei 201-212 română
articol de periodic MĂTIEȘ, Mircea (autor) Cercetări biomertrice, morfologice și sistematice cu privire la populația de Lanius excubitor L., din Republica Socialistă România 213-226 română
articol de periodic NEACȘU, Petre (autor) Contribuții la cunoșterea faunei de Itonididae (Diptera-Namatocera) din județul Argeș 227-234 română