Crisia, XVI, 1986


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Barbu (autor) Stadiul cercetărilor arheologice privind mileniul I e.n. în Vestul și Nord-Vestul Munților Apuseni I. Arheologie şi istorie - studii 9-20 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Pietre de moară rotativă manuală (Mola manuaria) descoperite în vestul Munților Apuseni I. Arheologie şi istorie - studii 21-74 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 pe teritoriul plasei Vașcău (județul Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 75-95 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Activitatea editorială românească în Bihor în perioada interbelică I. Arheologie şi istorie - studii 97-116 română
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Considerații referitoare la forțele social-politice și programele rezistenței antihorthyste din Nord-Vestul României (1 sept. 1940 - 25 oct. 1944) I. Arheologie şi istorie - studii 117-123 română
articol de periodic MUDURA, Gheorghe (autor) Documente școlare bihorene din secolul al XVIII-lea (III) II. Documente 125-142 română
articol de periodic DUDAȘ, Florian (autor) Contribuția cărturarilor români din Crișana la bibliografia românească în epoca luminilor (1770-1830) II. Documente 143-186 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Mișcările țărănești din nord-vestul Transilvaniei din anul 1790. Contribuții documentare II. Documente 187-216 română
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Mihai Eminescu în receptarea lui Vasile Goldiș II. Documente 217-232 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei "Tudor Vladimirescu" la eliberarea Bihorului (II) II. Documente 233-296 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului faunistic din castrul roman, din sec. II-III e.n. de la Brîncovenești (jud. Mureș) III. Articole şi note 297-301 română
articol de periodic MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Contribuții la monografia istorică a satului Bălnaca (secolele XV-XVIII) III. Articole şi note 303-311 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Contribuții la istoricul presei românești din Crișana III. Articole şi note 313-317 română
articol de periodic FREISZ, Ioan (autor) Momente din istoria mișcării muncitorești și socialiste din Bihor în preajma primului război mondial (1908-1913) III. Articole şi note 319-327 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) Din tradițiile culturale ale localității Cefa. Stădaniile pentru înfințarea și edificarea căminului cultural "Ioan Costa" III. Articole şi note 329-338 română
articol de periodic TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul așezărilor rurale românești IV. Etnografie 339-354 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Participarea locuitorilor zonei Beiușului la muncile agricole din cîmpie (II) IV. Etnografie 355-383 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) Considerații privind creșterea animalelor în satele din Depresiunea Beiușului (secolele XVII-XIX) IV. Etnografie 385-395 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) Tradițional și contemporan în organizarea interiorului locuințelor bihorene (Zona Văii superioare a Crișului Negru) IV. Etnografie 397-439 română
articol de periodic COLȚEA, Dumitru (autor) Obiceiuri legate de păstoritul tradițional în satele din jurul Beiușului IV. Etnografie 441-446 română
articol de periodic MEDAN, Virgil (autor) "Leruitul" miresei la Călățele (județul Cluj) IV. Etnografie 447-454 română
articol de periodic ZINTZ, Maria (autor) Pictura murală din Sudul Transilvaniei în secolele XVIII-XIX . O familie de zugravi din sudul Transilvaniei: familia de zugravi Grecu V. Artă 455-475 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) Pictura murală din Bihor în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Considerații generale V. Artă 477-497 română
articol de periodic EMODI, Janos (autor) Fragmentele arhitectonice renascentistice de la la Pomezău V. Artă 499-506 română
articol de periodic ZINTZ, Maria (autor) Tablouri de Nicolae N. Tonitza, Ștefan Dimitrescu și Rudolf Schweitzer-Cumpăna în colecția Muzeului Țării Crișurilor V. Artă 507-525 română
articol de periodic PAUCĂ, Mircea (autor) Îmbătrînirea în geologie VI. Ştiinţele Naturii 527-537 română
articol de periodic COZBAȘ, Maria (autor) , GHERGARI, Lucreția (autor) , MÎRZA, Ioan (autor) Transformarea hidrotermală (faza argilitică) a vulcanitelor din Masivul Cîrnic, Cetate de la Roșia Montană (jud. Alba) și perspectivele valorificării economice VI. Ştiinţele Naturii 539-551 română
articol de periodic BRUSTUR, Titus (autor) Ichnogenul Planolites Nicgolson, 1873 în formațiunea gresiilor vermiculare din Permianul Munților Apuseni de Nord VI. Ştiinţele Naturii 553-562 română
articol de periodic BUCUR, Ioan (autor) , URIAN, Roxana (autor) Une nouvelle occurrence du microfacies a Pithonella dans les Monts Apuseni VI. Ştiinţele Naturii 563-568 franceză
articol de periodic DIOSZEGI, S. (autor) , MESZAROS, A. (autor) Studiul litostratigrafic al unui calcar recifal din partea superioară a marnelor de Brebi din Dealul Riseg (Nord de Izvorul Crișului) VI. Ştiinţele Naturii 569-576 română
articol de periodic JURCSAK, Tiberiu (autor) , KESSLER, Eugen (autor) Evoluția avifaunei pe teritoriul României VI. Ştiinţele Naturii 577-615 română
articol de periodic COHUT, Ioan (autor) Sistemul hidrogeotermal Oradea - Felix VI. Ştiinţele Naturii 617-628 română
articol de periodic INDRIEȘ, Andrei (autor) Un sector de chei mai puțin cunoscut: Cheile Cădărești VI. Ştiinţele Naturii 629-633 română
articol de periodic INDRIEȘ, A. (autor) Cuestele Piatra Petranilor și Dealu Mare VI. Ştiinţele Naturii 635-638 română
articol de periodic PAINA, Mircea (autor) Observații asupra speciei Hydrometra stagnorum L. 1758 (Ins. Het.) din rezervația naturală de la Vadu Crișului VI. Ştiinţele Naturii 639-645 română
articol de periodic CARAIMAN, Gheorghe (autor) , MIHUȚ, Viorel (autor) Date cu privire la reproducerea artificială a peștilor în stația Felix - Bihor în perioada anilor 1978-1986 VI. Ştiinţele Naturii 647-665 română
articol de periodic POLIȘ, Rozalia (autor) Rarități ornitologice în Bihor VI. Ştiinţele Naturii 667-670 română
articol de periodic PAINA, Mircea (autor) Activitatea lui Grigore Ștefănescu reflectată în revista "Familia" Seria I-a (1865-1906) VI. Ştiinţele Naturii 671-675 română
articol de periodic Esarcu Constantin (1836-1898) VI. Ştiinţele Naturii 677-680 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) , PAINA, Mircea (autor) Personalia 1986 VI. Ştiinţele Naturii 681-685 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice din Valea Crișului Repede și semnificația lor istorică VII. Muzeografie 687-714 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Documente despre expoziția de la Brașov, din anul 1862 VII. Muzeografie 715-719 română
articol de periodic NOVICOV, Ramona (autor) Portretul - document artistic de epocă VII. Muzeografie 721-728 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de istorie pe anul 1985 VII. Muzeografie 729-733 română
articol de periodic MUREȘAN, Olimpia (autor) Restaurarea unei căni romane de bronz VII. Muzeografie 735-741 română
articol de periodic Publicitate 743-753 română