Crisia, XIV, 1984


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-6 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Așezarea de la sfîrșitul epocii bronzului de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 9-26 română
articol de periodic CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Prelucrarea osului în așezările culturii Otomani din Nord-Vestul României I. Arheologie şi istorie - studii 27-52 română
articol de periodic APAN, Mihai (autor) , FAUR, Viorel (autor) Manifestări politice ale populației românești din Bihor între 1870-1905 I. Arheologie şi istorie - studii 53-61 română
articol de periodic FLEISZ, Ioan (autor) Contribuții la istoria mișcării muncitorești și socialiste din Bihor la sfîrșitul secolului al XIX-lea (1890-1900) I. Arheologie şi istorie - studii 63-74 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Reforma agrară din 1921 în Plasa Centrală (județul Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 75-90 română
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Anul 1939. Momente de solidaritate și unitate națională I. Arheologie şi istorie - studii 91-104 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Documente bihorene relative la răscoala lui Horea II. Documente 105-128 română
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Un document inedit despre conținutul manualelor de istorie redactate la Brașov de către Vasile Goldiș II. Documente 129-133 română
articol de periodic NISTOR, Alexandru (autor) Iosif Vulcan și Bistrița (corespondențe inedite) II. Documente 135-138 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Referiri la revista "Familia" și bibliografia lui Iosif Vulcan în corespondența lui Fr. Hossu-Longin II. Documente 139-149 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei 3 munte la eliberarea Bihorului (II) II. Documente 151-283 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note privind istoriografia mileniului I e.n. III. Articole şi note 285-293 română
articol de periodic NICA, Florian (autor) O școală românească de un sfert de mileniu la Oradea (III) III. Articole şi note 295-302 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Aspecte istoriografice în revista "Familia". Istorici români în cadrul unor manifestări științifice internaționale III. Articole şi note 303-309 română
articol de periodic CRĂCIUN, Corneliu (autor) , MIHOC, Blaga (autor) Revista "Familia" despre mișcările naționale studențești la sfîrșitul secolului al XIX-lea III. Articole şi note 311-318 română
articol de periodic MANDREA, Ioan (autor) , OPREA, Sorin (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești și socialiste din Brașov în perioada 1910-1918 III. Articole şi note 319-327 română
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) Oradea - Centru al organizării funcționarilor români din băncile transilvănene la începutul secolului al XX-lea III. Articole şi note 329-335 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) Știința populară argument al civilizației rurale românești IV. Etnografie 339-358 română
articol de periodic TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul agriculturii tradiționale românești IV. Etnografie 359-381 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Considerații asupra tehnicii agricole din Bihor în secolul al XVIII-lea. Sisteme de agricultură IV. Etnografie 383-438 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) Transportul și desfacerea produselor meșterilor specializați în prelucrarea lemnului din Depresiunea Beiușului IV. Etnografie 439-464 română
articol de periodic SABĂU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea arhitecturii baroce din Oradea V. Artă 467-486 română
articol de periodic LĂPTOIU, Negoiță (autor) Aspecte ale învățămîntului artistic din Transilvania V. Artă 487-496 română
articol de periodic ZINTZ, Maria (autor) Contribuții la cunoașterea creației artistice a lui Tibor Erno V. Artă 497-517 română
articol de periodic KESSLER, Eugen (autor) Noi contribuții privind studiul avifaunelor din Paratethys VI. Ştiinţele Naturii 521-532 română
articol de periodic JURCSAK, Tiberiu (autor) , RĂDULESCU, Costin (autor) , SAMSON, Petre (autor) Les mammiferes du Wurm de Dealul Burzău VI. Ştiinţele Naturii 533-558 franceză
articol de periodic VĂLENAȘ, Liviu (autor) Studiu complex al carstului din bazinul Izvorului - Pîrîul Sec (Munții Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 559-580 română
articol de periodic COCEAN, Pompei (autor) Elemente ale morfologiei de detaliu în Peștera Urșilor (Munții Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 581-586 română
articol de periodic VĂLENAȘ, Liviu (autor) Considerations sur le chimisme des eaux karstiques du Massif Dedegol Dag (Taurus Occidental-Turquie) VI. Ştiinţele Naturii 587-594 franceză
articol de periodic PAINA, Mircea (autor) Cheia de determinare a notinectidelor (Insecta, Het., Notonectidae) din R.S. România VI. Ştiinţele Naturii 595-597 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Colecția de carte veche străină de la filiala arhivelor statului din Oradea (secolele XVI-XVII (Catalog) VII. Muzeografie 601-613 română
articol de periodic MAROSSY, Ana (autor) Din preocupările privind ocrotirea naturii în Bihor VII. Muzeografie 615-626 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a Secției de Istorie pe anul 1983 VII. Muzeografie 627-632 română
articol de periodic COSTIN, Florian (autor) Cronica activității științifice pe anul 1983 a membrilor secției de etnografie VII. Muzeografie 633-635 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) The continuity of the Romanian People - Stoicescu N. VIII. Recenzii 639-642 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol” XIX, 1982, Iași VIII. Recenzii 642-646 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Corespondența lui Vincențiu Babeș (Scrisori trimise) VIII. Recenzii 646-647 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) Arta populară românească - Petrescu P., Stoica G. VIII. Recenzii 648-649 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) "Izvorul" Revistă de etnografie și folclor VIII. Recenzii 649-650 română