Satu Mare - Studii și Comunicări, III, 1975, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IACOȘ, Ion (autor) Privire istorică asupra activității P.C.R. Satu Mare în perioada interbelică 7-17 română
articol de periodic BADER, Tiberiu (autor) Contribuții la cunoașterea istoriei orașului Satu Mare. Descoperiri arheologice - (I) 19-45 română
articol de periodic NANASI, Zoltan (autor) Un mormînt celtic cu inventar deosebit descoperit la Curtuiușeni 47-50 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Noi considerații asupra dacilor liberi de epocă romană din nord-vestul României 51-59 română
articol de periodic LAZIN, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice în sudul județului Satu Mare (zona Tășnad) - I 61-75 română
articol de periodic BACÎRU, Livia (autor) Stampe medievale reprezentînd cetatea Satu Mare aflate în colecțiile bibliotecii Academiei 77-86 română
articol de periodic LAZIN, Gheorghe (autor) , URSU, Viorica (autor) Un tezaur monetar din sec. al XVII-lea descoprit la Tirșolț 87-96 română
articol de periodic PLOIEȘTEANU, Grigore (autor) Vasile Lucaciu și George Barițiu sau continuitatea luptei pentru drepturi naționale a românilor transilvăneni 97-109 română
articol de periodic ANTONESCU, Nae (autor) Revista "Familia" și părțile satmărene (I) (1865-1884) 111-120 română
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) Luptele revoluționare ale maselor muncitoare sătmărene în anii 1930-1933 121-139 română
articol de periodic BABICI, Ion (autor) Manifestări internaționaliste ale sătmărenilor în perioada dintre cele două războaie mondiale 141-147 română
articol de periodic GERGELY, Ladislau (autor) Din lupta comună a oamenilor muncii români și maghiari din Satu Mare, sub conducerea P.C.R., în perioada interbelică 149-155 română
articol de periodic INOAN, Mihai (autor) Acțiunile militare pentru eliberarea orașului Satu-Mare și a împrejurimilor sale, octombrie 1944 157-163 română
articol de periodic IURAȘCIUC, Ivan. (autor) , ȘAINELIC, S. (autor) Monumente de arhitectură populară: bisericile de lemn din zona Codru 165-204 română
articol de periodic TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea șurilor din Transilvania 205-220 română
articol de periodic IURAȘCIUC, Ivan (autor) Obiecte ceramice de capacitate din centru de olărit Vama 221-230 română
articol de periodic KARACSONYI, Carol (autor) Contribuții la studiul florei și vegetației terenurilor de interdune din Câmpia Nirului 231-246 română
articol de periodic BOB, Dorin (autor) Cîteva specii de lepidoptere colectate din fauna județului Satu Mare 247-264 română
articol de periodic URSU, Viorica (autor) Aspecte locale ale istoriei agrare prezentate în expozițiile muzeului din Satu Mare 265-269 română
articol de periodic ERDOS, Iudita (autor) Expoziția de grafică militantă Aurel Popp 271-275 română
articol de periodic VANCEA, Ernest (autor) Curățirea și conservarea unor tezaure monetare din argint descoperite în județul Satu Mare 277-280 română