Studii și Cercetări Etnoculturale, XII, 2007


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic FILIPAȘCU, Alexandru (autor) Legăturile Maramureșului cu Năsăudul .7-11 română
articol de periodic GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Încă o istorie a regimentului de graniță de la Năsăud 13-22 română
articol de periodic POIENARU, I. (autor) Gavril Pop revine printre academicenii năsăudeni 23-25 română
articol de periodic BOCA, Ion (autor) , BOCA, Pompei (autor) Pe un picior de plai 27-43 română
articol de periodic CATALANO, Constantin (autor) Muzeul Coșbuc și influența sa asupra comunității hordouane 47-57 română
articol de periodic CATALANO, Constantin (autor) George Coșbuc - începuturi poetice 59-67 română
articol de periodic CATALANO, Constantin (autor) Coșbuc la Academia Română 69-71 română
articol de periodic CATALANO, Constantin (autor) George Coșbuc - Contribuții pedagogice 73-132 română
articol de periodic NICULA, Nelia (autor) Niculae Gherman, Andrei Moldovan - "Liviu Rebreanu prin sine însuși" 135-140 română
articol de periodic VARVARI, Ofilat (autor) Pășcălăul, personaj comun în romanul "Ion" de Liviu Rebreanu și romanul "Dascălul din Blidari" al lui Dariu Pop 141-152 română
articol de periodic POP, Florina (autor) Fărîme din testamentele unor fii de grăniceri din secolul al XIX-lea 155-159 română
articol de periodic PETEANU, Claudia (autor) Raportul despărțămîntului Năsăud al "Astrei" pentru anul 1913 161-176 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind caracterizarea hotarului satelor năsăudene la mijlocul secolului XIX 179-187 română
articol de periodic BÎCĂ, Ioan (autor) , ONOFROIU, Adrian (autor) Aspecte particulare privind modul de delimitare a unei unități adminstrativ-teritoriale din cadrul districtului năsăudean. Studiu de caz comuna Tiha Bîrgăului 189-196 română
articol de periodic PRAHASE, Mircea (autor) Satul românesc: Încotro? 199-200 română
articol de periodic MĂRCUȘ, Lucia (autor) Cămașa femeiască din Sîngeorz-Băi 201-214 română
articol de periodic POP, Florica (autor) Nunta la sașii din jurul Bistriței 215-229 română
articol de periodic CATALANO, Constantin (autor) Obiceiul nunții la Coșbuc 231-244 română
articol de periodic PETEANU, Claudia (autor) Atitudinea față de moarte în comunitățile năsăudene foste grănicerești ăb a doua jumătate a secolului al XIX-lea 245-250 română
articol de periodic PRAHASE, Dan (autor) Aspecte tehnice, științifice și ritualice referitoarev la mătrăgună 251-260 română
articol de periodic BÎCA, Ioan (autor) Particularități ale vieții pastorale în cadrul satului Poiana Ilvei (județul Bistrița-Năsăud) 261-265 română
articol de periodic BERENGEA, Olimpia (autor) , BERENGEA, Pavel (autor) Festivalul de colinde și obiceiuri ilvene - parte a spiritualității satului românesc contemporan 267-275 română
articol de periodic DIACONESCU, Traian (autor) Miorița - traducere în limba latină 277-280 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Crăciun cu vorba dulce de la Diug 281-282 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Lucia Todoran se simte în portul popular ca o regină 283-286 română
articol de periodic NENIȚOIU, Ana-Maria (autor) Practici funerare în Țara Năsăudului în a doua jumătate a secolului al IX-lea 287-292 română
articol de periodic BERENGEA, Olimpia (autor) , BERENGEA, Pavel (autor) Istoria comunei Ilva Mare a lui Pavel Găllan (1863) - o monografie utitată 295-308 română
articol de periodic SALVAN, Florin (autor) Autoportret 311-324 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Bilanț astrist năsăudean 2005/2006. Din Raportul adunării anuale a Despărțămîntului Năsăud Astra - 21 octombrie 2006 - Maieru 327-338 română
articol de periodic MARȚIAN, Ironim (autor) Academiceanul Iulian Marțian 341-344 română
articol de periodic TANCO, T. (autor) Cuvînt omagial: Iulian Marțian 345-346 română
articol de periodic PRAHASE, Mircea (autor) Șocul reformei 347-347 română
articol de periodic Superstiții legate de sărbători 349-350 română
articol de periodic MAXIMINIAN, Menuț (autor) Cornelia Ardelean ArchiudeaN: "Am venit în lumea folclorului cu sinceritateaq copilului de la țară" 351-355 română
articol de periodic COTUȚIU, Cornel (autor) În sfîrșit! 359-361 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Studii și Cercetărib Etnoculturale - pe mîine bune 363-364 română