Marmatia, 10, nr. în TOM: 1, 2011, seria Arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IVANCIUC, Teofil (autor) Din arheologia Țării Maramureșului. Istoricul cercetărilor. Bibliografia străină .7-22 română
articol de periodic POP, Dan (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Lăpușel Mociar, județul Maramureș 23-51 română
articol de periodic SOROCEANU, Tudor (autor) Restitutiones bibliographicae et archaeologicae as res praechistoricas petinentes II. Colecția dr. Samuel Egger din Viena 53-108 română
articol de periodic BERETEU, Dinu (autor) Așezarea dacică fortificată de la Sălicea (com. Ciurila, jud. Cluj) 109-122 română
articol de periodic ARDELEANU, Marius (autor) O fibulă de epocă romană de tip "Cociș 19a" 123-130 română
articol de periodic CARDOȘ, Raul (autor) Descoperiri monetare romane în Barbaricum-ul din zona de nord-vest a României (sec. II-IV p. Chr.) 131-163 română
articol de periodic STANCIU, Ioan (autor) Despre rolul așa-numitelor "pînișoare de lut" în mediul așezărilor slave timpurii (sec. VI-VII) 165-192 română
articol de periodic DEAC DAN, Augustin (autor) Un monument egiptizat din Dacia Porolissensis 193-205 română
articol de periodic DRAGOMAN, Alexandru (autor) Despre interpretarea culturii materiale ca "probă": comentariu cu privire la arheologie, politică, români, unguri și secui în Transilvania 207-216 română
articol de periodic ASTALOȘ, Ciprian (autor) , BOBÎNĂ, Bogdan (autor) , DRAGOMAN, Alexandru (autor) , POP, Dan (autor) O arheologie a munților din Maramureș, Romania: preliminarii 217-232 română