Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, 2009, seria 1929-2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic TIȘE, Alin (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-9 română
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) Simpozion aniversar 1929-2009, Parcul Etnografic Național "Romulus Vuia", 11-12 iunie 2009 .11-18 română
articol de periodic FLORIAN, Andrei (autor) Centrul de ceramică populară Vama 21-31 română
articol de periodic GARMIER, Jean-Francois (autor) Ceramica de Vadu Crișului în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 32-56 română
articol de periodic BETEA, Raluca (autor) Pronaosul bisericilor de lemn maramureșene: spațiul de amplasare al temei Judecata de Apoi 57-71 română
articol de periodic BERINDEI, Cosmina (autor) Locul iconografiei eschatologice în pictura bisericilor de la imperativul erminiilor la opțiunea pictorilor 72-79 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Un meșter popular de seamă din Maramureș: Ion Țiplea 80-86 română
articol de periodic MOCANU, Augustin (autor) "Miorița" călătoare. Observații pe marginea unor texte 89-95 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) O variantă maramureșeană a pieselor de teatru popular "Adam și Evu" 96-103 română
articol de periodic ROTARU, Mihaela (autor) Orații de nuntă din zona etnografică Sălaj 104-129 română
articol de periodic ROTATU, Mihaela (autor) Descîntece de mărit din zona etnografică Sălaj 130-151 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Nunta în satul Șurdești (Chioar) 152-176 română
articol de periodic BODIU, Aurel (autor) Trăsături coercitive ale obiceiurilor tradiționale românești 177-195 română
articol de periodic TROȘAN, Laura (autor) Prezența grîului în obiceiurile de înmormîntare și de pomenire (forme de aluaturi tradiționale) 196-209 română
articol de periodic GOȚIA, Ioan (autor) Imaginea păstoritului de oi în mentalul colectiv german și transilvănean 210-220 română
articol de periodic SAVA, Eleonora (autor) Folclorism și autoreprezentare. Studiu de caz: satul Hășdate, județul Cluj 221-228 română
articol de periodic SĂLĂGEAN, Tudor (autor) "Un șantier ocult" din perioada interbelică. Comoara de la Grecea și căutătorii ei 231-235 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LAZAROVICI, Magda (autor) "Casa sacră" și importanța ei pentru amenajarea interiorului, reconstituirea arhitecturii și a vieții spirituale 236-259 română
articol de periodic MERLINI, Marco (autor) Neolithic and copper age lunar-based calendar keepings from Southeastern Europe 260-275 engleză
articol de periodic POP, Constantin (autor) Magia în mentalul popoarelor de ieri și de azi: retrospectivă istorică 276-295 română
articol de periodic IHARKA, Szuecs-Csilik (autor) , MAXIM, Zoia (autor) Constelațiile văzute prin ochii țăranului român 296-301 română
articol de periodic BRAICA, Carmen (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Străvechi tehnologii ale lemnului (Focul viu, Obținerea potasei caustice, Bozăritul și dohotăritul) 302-306 română
articol de periodic MOCAN, Anca (autor) , STOICA, Flavia (autor) Peisaje culturale - protejarea peisajelor culturale istorice în vederea întăririi identităților regionale și a economiilor locale 309-316 română
articol de periodic MICU, Cristian (autor) Tîrgurile internaționale - mijloace de adptare ale culturii populare la mediul globalizant. Studiu de caz: Internațiomal Folk Art Market Santa Fe 317-324 română
articol de periodic MUREȘAN, Mihaela (autor) Maria Panea - O viață pentru un vis 325-340 română
articol de periodic TARNIȚA, Octavian (autor) Implicarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei în educarea și formarea în spirit european a copiilor și tinerilor 341-344 română
articol de periodic TOTSZEGI, Tekla (autor) Colecția etnografică a Societății Muzeului Ardelean 345-351 română
articol de periodic TOȘA, Ioan (autor) Tematica Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei (1958-2009) 352-388 română
articol de periodic BENKARA, Dana (autor) Muzee din Bourges. Program general de organizare și de animare a patrimoniului istoric și artistic 391-403 română
articol de periodic JURAVLE, Maria (autor) , SÎNTIUAN, Mioara (autor) Conservarea profilactică a tavanului pictat din pronaosul biserii din Cizer 404-408 română
articol de periodic TROȘAN, Laura (autor) Restaurarea unei cămăși bărbătești din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 409-411 română
articol de periodic MOCANU, Augustin (autor) Tradiții din Maramureș - Datcu Iordan 414-418 română
articol de periodic FODOR, Attila (autor) Memorie și comunicație. Narative în crearea identității indivituare, colective și comunitare - Gagyi Jozsef 419-420 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Dr. M. Gaster, omul și opera. Reconstituiri bibliografice - Florea V. 421-424 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) De la "O viziune românească a lumii la "Creatorii și lumea lor" - Papadima O. 424-434 română