Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XVII, nr. în TOM: 1-2, 2006, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins română
articol de periodic STROE, Aurelian (autor) , STROE, Adriana (autor) Biserica Sf. Nicolae a fostului schit Bălteni Studiu istoric și de arhitectură 9-24 română
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) , NEMȚEANU, Ruxandra (autor) ,,Institutul de Fiziologie Normală și Patologie - prof. dr. O. Oanielopolu" parte a Așezămintelor spitalicești „Filantropia" din București I 25-42 română
articol de periodic IOSIPESCU, Raluca (autor) , IOSIPESCU, Sergiu (autor) Orașe porturi din România - un patrimoniu ignorat 43-70 română
articol de periodic BUZILĂ, Ciprian (autor) Casa Ion Mincu 71-83 română
articol de periodic PAVELEȚ, Irina (autor) Contribuții cu privire la moara de apă din satul Drajna de Jos, județul Prahova 84-99 română
articol de periodic ȚÂNȚĂREANU, Ecaterina (autor) O ctitorie de la cumpăna veacurilor XVII și XVIII. Biserica Adormirea Maicii Domnului a fostului schit Didești, județul Teleorman 100-104 română
articol de periodic CRĂCIUN, Cristina (autor) Observații și ipoteze privind topografia Drobetei în secolele II-III 105-144 română
articol de periodic LUPU, Emil (autor) Ctitorii dispărute la curbura Carpaților în secolele XV - XVI 145-164 română
articol de periodic MIHAI, Dana (autor) Biserici de lemn descoperite în urma investigațiilor arheologice, Tara Românească, secolele XVI-XVII 165-182 română
articol de periodic SANDU, Ciprian (autor) Scurtă analiză statistică a listelor monumentelor istorice publicate (1903, 1955, 2004), pentru județul Vaslui 184-195 română
articol de periodic ANGELESCU, Mircea (autor) , MIHAI, Dana (autor) , OANA, Cristina (autor) , VASILE, Cristian (autor) , ICHIM, Laurențiu (autor) A Centrally Managed GIS System for Protection of the Romanian Archaeological Sites and Historical Monuments 196-209 română
articol de periodic PODBRECKY, Inge (autor) Inventarierea patrimoniului cultural construit în Austria 210-215 română
articol de periodic MIHAI, Dana (autor) RESTARH - Digitizarea arhivei INMI - Un nou început 216-217 română
articol de periodic MOJOLIC, Ana (autor) , STROE, Adriana (autor) Raport de monitorizare a bisericilor din lemn din jud. Maramureș, înscrise în Lista Patrimoniului Mondial 218-229 română
articol de periodic ENE, Irina (autor) Credință și mentalitate în Țara Românească în a doua jumătate a secolului al XVI-iea 230-236 română
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) Din nou despre conservare și restaurare 237-251 română
articol de periodic BRĂTULEANU, Liviu (autor) Considerații asupra unor posibile atitudini legate de conservarea integrată - Sulina, parte a peisajului cultural 252-260 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Monumentele istorice Valori spirituale - valoare turistică 261-267 română