Marmatia, 15, 2018, seria Arheologie-Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CIORNEI, Alexandru (autor) The occurrence and availability of siliceous rocks around the Palaeolithic site of Bușag-Coasta Bușagului (Maramureș county, North-Western Romania) / Ocurența și disponibilitatea rocilor silicioase în jurul sitului paleolitic de la Bușag-Coasta Bușagului (județul Maramureș, Nord-Vestul României). Arheologie 3-40
articol de periodic MARIȘ, Izabela (autor) From the Lower Danube to the Middle Prut and across the Carpathians: long-distance raw material transfers during the Upper Palaeolithic/ De la Dunărea de Jos la Prutul Mijlociu și peste Carpați: transferuri de materii prime pe distanțe lungi în timpul paleoliticului superior. Arheologie 41-68
articol de periodic MUHA, Veronica (autor) Simbolistica tatuajului în basmele și baladele românești. Studiu de caz: Petru Caraman / The symbolism of the tattoo in the Romanian fairy tales and ballads. Case study: Petru Caraman. ISTORIE - ANTROPOLOGIE 69-76
articol de periodic VIZAUER, Victor (autor) Zeu: un element onomastic rar din Maramureșul secolului al XIV-lea / Zeu: An Unusual Anthroponym from the 14th Century Maramures. ISTORIE - ANTROPOLOGIE 77-84
articol de periodic POP, Lucia (autor) , LEȘIU, Oana (autor) , RUSU, Viorel (autor) Centenarul Marii Uniri, 1918-2018. Omagiu și recunoștință celor care au înfăptuit România Mare. Contribuții la o mai bună cunoaștere a istoriei locale / Romania’s Great Union Centenary, 1918-2018. Honor and gratitude to those who made Great Romania. Contributions to a better knowledge of local history. ISTORIE - ANTROPOLOGIE 85-106