Acta Bacoviensia: ActaBC, I, 2006


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MUNTEANU, Vilică (autor) Cuvînt înainte 7-8 română
articol de periodic MUNTEANU, Vilică (autor) Direcția județeană Bacău a Arhivelor Naționale - 55 de ani de activitate 10-25 română
articol de periodic MARIN, Elisabeta (autor) Instituțuonalizarea arhivei istorice a orașului Brașov (1879) 26-32 română
articol de periodic STAN, Simina Octavia (autor) Mitropolia Bucovinei reflectată în documente de arhivă 33-42 română
articol de periodic MIHALCEA, Eugenia (autor) Considerații privind statutul ocrotitoarei proprietății tîrgului Bacău 43-49 română
articol de periodic DÎRDALĂ, Florin (autor) Consiliul municipal al orașului Focșani - Moldova 50-53 română
articol de periodic TĂNASĂ, Cristina (autor) Atribuțiile și rolul camerei de agricultură Bacău și importanța acesteia pentru agricultura județului (1926-1949) 54-61 română
articol de periodic TURBATU, Maria (autor) Organizarea și atribuțiile structurilor locale ale P.C.R. Regiunea și Județul Bacău (1950-1989) 62-68 română
articol de periodic DOGARU, Bogdan Constantin (autor) Comitetul județean Putna al U.T.M. (1947-1952) 69-75 română
articol de periodic MOFLIC, Mihaela (autor) Tehnici de selecționare a arhivelor - eșantionarea 76-81 română
articol de periodic CHELARU, Mihaela (autor) Probleme apărute în prelucrarea arhivistică s fondurilor școlare păstrate în depozitele arhivelor naționale Bacău 82-85 română
articol de periodic TUDOSE, Ana Maria (autor) Influențe ale formularului diplomatic latin în documentele scrise în limba maghuară (sec. XVU - începutul secolului XVII) 86-92 română
articol de periodic BILIBOK, Petre (autor) Contribuția arhiviștilor mureșeni la istoria instituțiilor care au funcționat în Transilvania pînă la 1918 93-103 română
articol de periodic VĂCARU, Silviu (autor) Arhivele fonice și actualitatea lor 104-105 română
articol de periodic DOBROTĂ, Carmen Elena (autor) Formarea profesională a arhiviștilor în Uniunea Europeană 107-115 română
articol de periodic BOSTAN, Victor (autor) Arhivele naționale și liberul acces la informațiile publice 116-118 română
articol de periodic BOSTAN, Victor (autor) Statutul funcționarului public din Arhivele Naționale - necesitate sau utopie ? 119-123 română
articol de periodic BIȚA, Traian (autor) Bokdan et filiis suis 125-133 română
articol de periodic GAIȚĂ, Alexandru (autor) Ștefan cel Mare la curbura Carpaților 134-143 română
articol de periodic CIOBOTEA, Dinică (autor) , ZARZĂRĂ, Ion (autor) Informații documentare și culturale doljene pentru un portret prin timp al domitorului Ștefan cel Mare 144-152 română
articol de periodic ADAFINII, Mihai (autor) , OBODARIU, Petru (autor) 100 de ani de la ridicarea monumentului de la Bîrsănești - Vrancea (1904) 153-159 română
articol de periodic STÎNGĂ, Galaction (autor) Un nou chip al voievolului Ștefan cel Mare și Sfînt în medalistica românească 160-161 română
articol de periodic STOIAN, Relu (autor) Personalitatea lui Ștefan Voievod în timpul vieții și după trecerea spre cele veșnice 162-167 română
articol de periodic GIOSAN, Stela (autor) Scrisori autografe Mihail Kogălniceanu în fondul documentar botoțănean 168-173 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) Documente de arhivă referitoare la poliția orașului Galați în perioada dintre regulamentul organic și înființarea miliției (1832-1949) 174-200 română
articol de periodic DUȚĂ, Florin (autor) Memoriul din 7 iunie 1857 al inginerului orusac Nibiling, directorului lucrărilor de Rin, referitor la ameliorarea navigabilității Gurilor Dunării 201-206 română
articol de periodic BILIBOK, Petre (autor) Tainele universului spiritualității românești în zona Ghimeșului 207-250 română
articol de periodic DESPINESCU, Anton (autor) Prezența romano-catolică la răsărit de Carpați în mileniul al II-lea 251-257 română
articol de periodic CHELARU, Rafael Dorian (autor) Contribuții privind statutul juridic al catolicilor din Moldova 258-266 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Un izvor inedit privind catolicii din Moldova: ziarul parohiei Faraoani 267-294 română
articol de periodic BOSTAN, Victor (autor) Colonelul Dimitrie Lecca, cuceritorul Nazîr Mahalei 295-299 română
articol de periodic VULPE, Gabriela (autor) Obiective ale instituțiilor medicale implicate în desfășurarea activității de profil din județul Covurlui de la sfărșitul secolului al XIX-lea pînă în anul 1949 300-311 română
articol de periodic DAMIAN, Ancu (autor) Contrababdă vlăsceană în perioada interbelică 312-318 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Mărturii documentare despre conviețuirea interetnică din județul Trei Scaune în anii 1944-1946 319-332 română
articol de periodic BEJAN, Gheorghe (autor) Biserica și societatea civilă apărători ai identității romano-catolicilor din Moldova 333-337 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ioan (autor) O particularitate a graiului ceangăilor din Moldova - pronunțarea siflantă 338-345 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Identitatea asumată de romano-catolicii moldoveni stabiliți în județele Covasna și Harghita 346-357 română