Cărările credinței. Bisericile din lemn monument-istoric din județul Timiș, 2006