Cercetări Arheologice: CA, IX, 1992


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-6 română, franceză
articol de periodic GALBENU, Doina (autor) , HAȘOTI, Puiu (autor) , POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetările arheologice din tell-ul de la Hârșova, jud. Constanța 1988 8-11 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ALEXOAIE, I. (autor) , BUZDUGAN, Costachi (autor) , POPOVICI, Dragomir (autor) Așezarea cuteniană de La "Balta lui Ciobanu" (com. Roma, jud. Botoșani) 12-28 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ALEXANDRESCU, Emilian (autor) , BELDIMAN, Corneliu (autor) , CÎRCIUMARU, Marin (autor) , MERTENS, Steven (autor) Cercetări arheologice în endocarstul din sudul Munților Vâlcan 29-34 română (rezumat în engleză)
articol de periodic BUZDUGAN, Costachi (autor) Cercetările arheologice de la Valea Viei, jud. Buzău 35-38 română (rezumat în franceză)
articol de periodic BUZDUGAN, Costachi (autor) , TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice de la Sibiciu de Sus, jud. Buzău 39-43 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ANDREESCU, Radian-Romus (autor) Sondajul arheologic la Tircov - Vf. Dîlma, jud. Buzău 44-45 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ANDREESCU, Radian-Romus (autor) , TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice din punctul "Piatra cu Lilieci" din satul Tircov, com. Pirscov, jud. Buzău 46-51 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice din cuprinsul necropolei voievodale de la Cetățeni, jud. Argeș 52-56 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CHIȚESCU, Lucian (autor) , MATEI, Gheorghe (autor) , NIȚULESCU, Virgil (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RENTA, Elena (autor) Așezarea geto-dacică de la Giurgeni - Mozacu, jud. Ialomița 57-61 română (rezumat în franceză)
articol de periodic LEAHU, Valeriu (autor) Date și considerații noi cu privire la periodizarea evoluției culturii Tei 62-72 română (rezumat în franceză)
articol de periodic GEORGESCU, Laurenția (autor) Necropola din epoca bronzului de la Pietroasa Mică. Studiu antropologic comparativ 73-82 română (rezumat în franceză)
articol de periodic TROHANI, George (autor) Vases - colonnettes geto-daces 83-84 franceză
articol de periodic CHITESCU, Lucian (autor) Elemente definitorii ale centrului voievodal de la Cetățeni puse în lumina de cercetare arheologică a anilor din urmă 85-90 română (rezumat în franceză)
articol de periodic GEORGESCU, Laurenția (autor) Necropolele medievale din Câmpia Română. Secolele XIV-XVI - I. Populația rurală 91-96 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CHITESCU, Lucian (autor) , MATEI, Gheorghe (autor) , NIȚULESCU, Virgil (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RENTA, Elena (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petri (Orașul de Floci). Com. Giurgeni, jud. Ialomița 97-104 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Typen Romischer Bronzestatueten aus Dakien II. Orientalische Gottheifen 105-108 germană
articol de periodic PĂUNESCU, Anca (autor) , RENTA, Elena (autor) Cercetări arheologice la Țăndărei, jud. Ialomița 109-110 română (rezumat în engleză)
articol de periodic LEAHU, Doina (autor) Tezaurul de aur din epoca bronzului descoperit pe teritoriul jud. Argeș 111-113 română (rezumat în franceză)
articol de periodic LEAHU, Doina (autor) Considerații asupra unor podoabe antice de aur de la Lungoci, Balaci și Moigrad 114-117 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ANTON MANEA, Cristina (autor) Diadema de la Sibiu 116-121 română (rezumat în engleză)
articol de periodic POPOVICI, Dragomir (autor) Vladimir Dumitrescu - Necrolog 122-125 română