Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXIX, 2012


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MAREȘ, Ion (autor) Utilizarea cuprului cu arsen (bronz arsenical) în eneoliticul României .9-34 engleză
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări arheologice de teren în Bucovina (II) 35-46 engleză
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) O nouă descoperire aparținînd culturii amforelor sferice în Bucovina 47-54 engleză
articol de periodic BEJENARU, Luminița (autor) , OLENIUC, Florentina (autor) , PREOTEASA, Constantin (autor) Cercetarea arheozoologică a resturilor faunistice din așezarea Cucuteni B de la Tîrgu Neamț - Dealul Pometea 55-58 engleză
articol de periodic BOGHIAN, Dumitru (autor) , IGNĂTESCU, Sorin (autor) , OLENIUC, Florentina (autor) Studiu comparativ privind prelucrarea materiei dure origine animală în situl arheologic Fetești - La Schit, județul Suceava 59-72 engleză
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) , ROMAN, Cristian (autor) Cavaleri incinerați la Hunedoara-Grădina Castelului (platou) , județul Hunedoara (campaniile anilor 2008-2009) 73-88 engleză
articol de periodic DEJAN, Ștefan (autor) , HĂU, Florin (autor) , MAREȘ, Ion (autor) Biserica Sfîntul Nicolae din Suceava - săpăturile arheologice din 2010 89-108 engleză
articol de periodic MAREȘ, Ion (autor) Biserica Sfîntul Nicolae din Suceava - săpăturile arheologice din 2010 109-114 engleză
articol de periodic IOSEP, Ioan (autor) O "radiografie" caretografică a peisajului Bucovinei de la începutul epocii moderne (1778) - Partea a III-a 115-134 engleză
articol de periodic REABȚSEVA, Svetlana (autor) Despre un tip de podoabă medievală de cap, din secolele XII-XVI 135-140 engleză
articol de periodic OGUY, Alexandr (autor) Misterioasele "ruble de argint friagesc" și alte ruble pe teritoriul principatului Moldovei (1399-1475) 141-154 engleză
articol de periodic POPOVICI, Ciprian (autor) Ferdinand al României. Portret peste timp 155-168 engleză
articol de periodic MOCANU, Alina (autor) Activitatea extrașcolară a dascălilor în timpul ministeriatului lui Spiru Haret (1897-1910) 169-186 engleză
articol de periodic CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) Mărturia unui bucovinean deportat în Siberia în anii primului război mondial 187-196 engleză
articol de periodic PÎNZARU, Cristina (autor) Documente referitoare la deportările din Sudul Bucovinei 1941 197-206 engleză
articol de periodic CERNICA, Niadi (autor) Lumea de dincolo în evul mediu occidental. Imaginar popular și construcție teologică 207-210 engleză
articol de periodic VINTILĂ, Alexandru-Ovidiu (autor) Ideea comunității românești la Traian Brăileanu. Reflectarea acesteia în revistă "Însemnări Sociologice" 211-218 engleză
articol de periodic BRĂDĂȚAN, Aura (autor) Corespondență inedită - Aurel Onciul către Liviu Marian 219-228 engleză
articol de periodic BRĂDĂȚAN, Aura (autor) Un manuscris din colecția lui Dragoș Vitencu, despre Societatea pentru Cultură 229-238 engleză
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Originele fondurilor documentare ale monumentelor istorice 239-246 engleză
articol de periodic MAREȘ, Ion (autor) Fundațiile Casei Naționale, dezvelite în centru orașului Suceava 247-250 engleză
articol de periodic VACARU, Silviu (autor) Despre boală și bătrînețe la începutul secolului al XIX-lea 251-262 engleză
articol de periodic CREANGĂ, Doina (autor) , MELINTE, Ionela-Luiza (autor) Investigarea biologică a trei documente istorice pe suport de pergament (sec. XV-XVII) aparținînd Muzeului Bucovinei 263-272 engleză
articol de periodic APARASCHIVEI, Constantin (autor) , COJOCARIU, Ilie (autor) Formă și imagine: intervenții de restaurare asupra unei bijuterii mediebale 273-280 engleză
articol de periodic AXINTE, Loredana (autor) , DĂNILĂ-SANDU, Natalia (autor) , VARTOLOMEI, Paula (autor) Monitorizarea stării de conservare a bisericii Sfîntul Gheorghe a manăstirii Sfîntul Ioan cel nou din Suceava, 2008-2011 281-288 engleză
articol de periodic ROBU ANASTASIE, Auel (autor) Iconostasul de perete din pronausul bisericii Mănăstirii Sucevița 289-302 engleză
articol de periodic MELINTE, Ionela (autor) Rolul fungilor în biodegradare pietrei - Studiu de caz - Ancadramentul de piatră de la intrarea în muzeul mînăstirii Sucevița 303-308 engleză
articol de periodic UNGUREAN, Bogdan (autor) Microfotografia și identificarea degradărilor verniului - Studiu de caz iconostasul bisericii "Banu" din Iași 309-320 engleză
articol de periodic BORDAȘIU, Cornelia (autor) Problematica îndepărtării repictărilor necorespunzătoare de la iconostasul bisericii "Banu", Iași 321-328 engleză
articol de periodic COVA, Ioana (autor) Expunerea unui Rembrandt: o altefel de expoziție temporară la Muzeul de Aertă din Goteborg, Suedia 329-336 engleză
articol de periodic ILIE, Aurora-Florentina (autor) Stindardul regimentului de escortă regală, model 1922 337-352 engleză
articol de periodic TEODOR LIGIA, Otilia (autor) Restaurarea - conservarea unui pahar de sticlă din cultura Sîntana de Mureș-Cernjachov 353-358 engleză
articol de periodic ARDELEAN, Radu (autor) Probleme de restaurare la lăzile de breaslă din Colecția Muzeului Județean Satu Mare 359-364 engleză
articol de periodic VASILIU, Mugurel (autor) Aspecte privind îndepărtarea depunerilor de pe un urcior smălțuit dat'înd de la începutul secolului al XVI-lea 365-370 engleză
articol de periodic APARASCHIVEI, Constantin (autor) Despre restaurarea unui unicat: suportul de lumînare aparținînd Hallstat-ului timpuriu, descoperit la Siret, Dealul Ruina 371-378 engleză
articol de periodic BRĂDĂȚAN, Aura (autor) Expoziția memorial-documentară Academician Ion Nistor 379-382 engleză
articol de periodic MALEȘ, Ancuța (autor) O expoziție inedită: "Vicii și Delicii, Tutunul - Iarba Dracului prin timpuri" 383-384 engleză
articol de periodic GIURCĂ, Gheorghe (autor) Botanica Poporană Romană, Vol II (G-P)și vol III (P-Z) . Marian S.F. 385-388 engleză
articol de periodic POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Botanica Poporană Romană, Vol II (G-P)și vol III (P-Z) . Marian S.F. 389-392 engleză
articol de periodic IACOBESCU, Mihai (autor) Cea dintîi monografie istorică despre un locaș vechi de 600 de ani - Biserica "Sfîntul Nicolae" din Suceava - Mitrea Ion 393-395 engleză
articol de periodic GIURCĂ, Gheorghe (autor) Biserica "Sfîntul Nicolae" din Suceava - Mitrea Ion 396-398 engleză
articol de periodic ȚICALO, Ioan (autor) Monografia satului Adîncata din județul Suceava - Giurcă Gheorghe 399-401 engleză
articol de periodic BRĂDĂȚAN, Aura (autor) Pendelescu Ovidia (1933-2012) 402-406 engleză
articol de periodic SPÎNU, Mihai (autor) Jelesniac Mihail (1939-2011) 407-408 engleză