Cumidava, XXVIII, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic STĂNESCU, Alexandru (autor) Drepturile femeilor în domeniul succesiunii mortis causa. Atestări epigrafice în Dacia romană 11-22 Română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Locuințe medievale la Suceava 23-34 Română
articol de periodic DRAGNE, Aurel (autor) Vestigii ale trecutului mănăstiresc În Țara Făgărașului 35-46 Română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Bisericile rupestre din complexul monahal de la Șinca Veche (jud. Brașov) 47-91 Română
articol de periodic IVĂNUȘ, Dan (autor) Sigiliul Bisericii Sf. Nicolae din Brașov 92-93 Română
articol de periodic MITRAN, Gheorghe (autor) Eleusa - Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, din patrimoniul Bisericii Sf. Nicolae din Șchei - Brașov 94-101 Română
articol de periodic COZMA, Aurelia (autor) Viața cotidiană a Sibiului în timpul baronului Samuel van Brukenthal (1721-1803) 102-106 Română
articol de periodic FLEȘERU, Anca (autor) Mobilierul saloanelor de vizită ale baronului Samuel von Brukenthal 107-115 Română
articol de periodic FRÂNCU, Raluca (autor) Scurtă incursiune în gastronomia fanariotă 116-121 Română
articol de periodic CIOBANU, Doina (autor) Sarea În viața cotidiană 122-129 Română
articol de periodic PORȚEANU, Alexandru (autor) Comemorarea din 1904 a lui Ștefan cel Mare În Transilvania 130-149 Română
articol de periodic ȘTIRBĂȚ, Gh A (autor) Charta Atlanticului și implicațiile ei politice 150-161 Română
articol de periodic VLAD, Ioan (autor) Ioan Hășfălean, muzeograf și istoric și contribuția sa la istoriografia Ioan Șenchea 162-167 Română
articol de periodic NEGULICI, Dorina (autor) Câteva considerații privind activitatea monetăriei de la Făgăraș (sec. XVII-XVIII) 168-179 Română
articol de periodic VOICA, Istrate (autor) Medalii papale În colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov 180-182 Română
articol de periodic ANDRON, Ioan-George (autor) Industria casnică textilă În Șcheii Brașovului 183-199 Română
articol de periodic POPICA, Radu (autor) Artă și status, portretele patriciatului săsesc din colecția Muzeului de Artă Brașov 201-211 Română
articol de periodic CERNEA, Elena (autor) Bastionul Țesătorilor - probleme de biodegradare 212-220 Română
articol de periodic BĂRBULESCU, Țuțu (autor) Imitații geto-dacice după vase antice grecești - restaurare, conservare 221-223 Română
articol de periodic DRĂGHICI, Ligia (autor) Evenimente ale vieții cotidiene în secolul al XVIII-lea ilustrate în stampe, fotografii și foi volante. Tehnici de restaurare 224-229 Română
articol de periodic GHEORGHE, Simona Violeta (autor) Restaurarea unei mese decorative 230-233 Română
articol de periodic IACOBEANU, George (autor) Vasul borcan, emblemă a vieții cotidiene În lumea geto-dacică (integrarea formei: studiu asupra registrului cromatic) 234-238 Română
articol de periodic MOȚEI, Mary Claudia (autor) Obiecte de uz casnic din colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov - restaurare și conservare 239-246 Română
articol de periodic BAUMAN, Ionel (autor) Bibliografia Revistei CVMIDAVA, vol. XXV-XXVIII (2001 2005) 247-254 Română
articol de periodic COȘULEȚ, Stelian D (autor) , CERNEA, Elena (autor) , NEGULICI, Dorina (autor) Activitatea Muzeului Județean de Istorie Brașov În perioada 2003-2005 255-281 Română