Cercetări istorice: CI, XXI - XXIII, 2002 - 2004


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ȚURCANU, Senica (autor) Industria litică cioplită aparținând Culturii ceramicii liniare de pe teritoriul României I. Izvoare 7-25 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) , KOGĂLNICEANU, Rodica (autor) Necropola sarmatică de la Isaiia (c. Răducăneni, J. Iași) date preliminare I. Izvoare 27-58 română
articol de periodic MIU, Georgeta (autor) Studiul antropologic al scheletelor din necropola sarmatică de la Isaiia I. Izvoare 59-71 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheozoologic provenit din situl cucutenian, faza AB, de la Crețești - “la intersecție” (j. Vaslui) I. Izvoare 73-80 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheo-zoologic al materialului provenit din habitatul de la Siliștea (c. Români, j. Neamț) aparținând Culturii Costișa I. Izvoare 81-90 română
articol de periodic BACUMENCO, Ludmila (autor) Pagini de iconografie ortodoxă: Un triptic descoperit la Ruși-Mănăstioara (j. Suceava) I. Izvoare 91-96 română
articol de periodic PUNGĂ, Ghoerghe (autor) Din documentele satului Românești (j. Botoșani) I. Izvoare 97-108 română
articol de periodic ILIE, Eliza (autor) Scrisoarea din 1723 a mitropolitului Gheorghe al IV-lea al Moldovei I. Izvoare 109-126 română
articol de periodic ICHIM, Aurica (autor) Ecaterina Kogălniceanu. Dosarul de succesiune I. Izvoare 129-135 română
articol de periodic BENȚA, Codrin (autor) Considerații asupra descoperirilor numismatice din complexele funerare II. Studii 137-162 română
articol de periodic RĂDVAN, Laurențiu (autor) Moșiile orașelor din Țara Românească în secolele XIV-XVI II. Studii 163-184 română
articol de periodic ATANASIU, Mihai Bogdan (autor) Activitatea politică a marelui vistiernic Iordache Cantacuzino II. Studii 185-198 română
articol de periodic DOBRINCU, Dorin (autor) Vămile și ocnele în Moldova epocii fanariote. Aspecte fiscale II. Studii 199-206 română
articol de periodic CONSTANTINOV, V. A. (autor) Posteritatea lui Radu Mihnea (Moldova și Țara Românească între 1626 și 1633. Confruntări interne și externe) II. Studii 207-230 română
articol de periodic PUNGĂ, Zamfira (autor) Informații cu privire la proprietăți ale familiei boierilor Palade din Moldova (sec. Al XVII-lea – prima jumătate a sec. al XVIII-lea.) II. Studii 233-268 română
articol de periodic CLIVETI, Gh. (autor) Problema deschiderii formale a Congresului de la Viena: Noi observații asupra desfășurării negocierilor diplomatice la cancelaria imperială a Austriei în septembrie-octombrie 1814 II. Studii 269-290 română
articol de periodic BIȚA, Traian (autor) “Bokdan et filiis suis” III. Puncte de vedere 291-298 română
articol de periodic LEFTER, Lucian Valeriu (autor) 12 aprilie 1457: o problemă de logică istorică* III. Puncte de vedere 299-310 română
articol de periodic PILAT, Liviu (autor) Doljești – 12 aprilie 1457 III. Puncte de vedere 311-320 română
articol de periodic FLOAREȘ, Dan (autor) Asediul Cetății Neamțului (1691). Observații III. Puncte de vedere 321-324 română
articol de periodic IFTIMI, S (autor) Pe urmele lui Daniil Philippidis (1755-1832) IV. Varia 325-337 română
articol de periodic ALAIBA, Ruxandra (autor) Vasile Christescu, o personalite a arheologiei românești interbelice IV. Varia 339-340 română
articol de periodic Recenzii. Note de lectură IV. Varia 341-363 română