Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, II, nr. în TOM: 1-4, 1909, seria Veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LĂPEDATU, Alex (autor) Cronică din lucrările comisiunii monumentelor în 1909 română
articol de periodic Cronică - câteva cuvinte de lămurire cu privire la conservarea monumentelor română
articol de periodic Tabela de materii (cuprins) română
articol de periodic GHIKA-BUDEȘTI, Nicolae (autor) Mănăstirea lui Aron - Vodă din Țarina Iașilor (note istorice) 5-22 română
articol de periodic LĂPEDATU, Alex (autor) Mănăstirea Hurezi - Biserica cea Mare 23-32 română
articol de periodic BALTAZAR, A. (autor) Decorațiunile de la Paraclisul Mitropolitan din București 33-39 română
articol de periodic LĂPEDATU, Alex (autor) Din posesiunile domnilor noștri în Ardeal - Vințul și Vurperul 40-44 română
articol de periodic MOISIL, Constantin (autor) Un Mithreum din Dobrogea 46-48 română
articol de periodic LĂPEDATU, Alex (autor) Antichitățile de la Baia 53-67 română
articol de periodic GHIKA-BUDEȘTI, Nicolae (autor) Biserica Albă 65-72 română
articol de periodic BALTAZAR, A. (autor) Frescurile de la Hurezi 73-84 română
articol de periodic MOISIL, Constantin (autor) Cetăți romane la Dunărea de Jos - pe brațul Sf. Gheorghe 85-92 română
articol de periodic În cestiunea fondurilor de restaurări 94-95 română
articol de periodic LĂPEDATU, Alex (autor) Din lucrările comisiunii 95-96 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgiliu (autor) Doicești 101-112 română
articol de periodic MOISIL, Constantin (autor) O nouă diplomă militară romană 113-119 română
articol de periodic LĂPEDATU, Alex (autor) Două noi inscripții de la Comana 120-122 română
articol de periodic BALTAZAR, A. (autor) Frescurile de la Hurezi 123-132 română
articol de periodic TRAIANESCU, D. Ion (autor) Mănăstirea Hurezi - chiliile de la miază-noapte 137-140 română
articol de periodic KALINDERU, Ion (autor) Gr. G. Tocilescu (necrolog) 141-142 română
articol de periodic Din lucrările comisiunii 143-143 română
articol de periodic A. Baltazar 144-144 română
articol de periodic Din tesaurul arheologic al Dobrogei 144-144 română
articol de periodic V., D. (autor) Curțile domnești brâncovenești (Mogoșoaia) 149-164 română
articol de periodic MOISIL, Constantin (autor) Antichități creștine din Istros 165-170 română
articol de periodic Mănăstirea Hurezi - Paraclisul 171-174 română
articol de periodic TRAJANESCU, D. Ion (autor) Foișorul lui Dionisie Bălăcescu 175-180 română
articol de periodic KALINDERU, Ioan (autor) , CERKEZ, Gr. (autor) , GABRIELESCU, N. (autor) , MURNU, George (autor) , LĂPEDATU, Alex (autor) Raport general cu privire la lucrările Comisiunii Monumentelor Istorice în 1909 181-190 română
articol de periodic TRAJANESCU, D. Ion (autor) , GHIKA-BUDEȘTI, Nicolae (autor) Restaurarea Mănăstirii Hurezi - Lucrările din 1909 (memoriu) 191-193 română