Monumentul, 2002, Lucrările simpozionului național MONUMENTUL - Tradiție și Viitor - Ediția a III-a, Iași, 2001