Monumentul, 2004, Lucrările Simpozionului Național Monumentul - Tradiție și viitor Ediția a VI-a, Iași, 2004