Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 46 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1975 Acta Musei Napocensis, XII MIREL, Maria (autor) Contribuții privind dezvoltarea urbanistică a orașului Cluj în prima jumătate a sec. XIX 301-317 română (rezumat în germană)
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KOVACH, Geza (autor) Conscripția urbarială a satului Ortelec din 1785 Istorie Medie 279- română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie REZEANU, Adrian (autor) Aspecte ale dinamicii urbanistice bucureștene Istorie Modernă şi Contemporană 323-336 română
1977 Biharea, 1977 ȚOCA, Mircea (autor) Artitectura barocă clujeană II. Artă 215-238 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II GEORGESCU, Florian (autor) Date noi privitoare la biografia maiorului Borroczyn Comunicări - Note - Recenzii 223-229 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II BERINDEI, Dan (autor) Bucureștii anului 1906 și ai răscoalei din 1907 Comunicări - Note - Recenzii 231-246 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII BENE, Ana (autor) Aspecte demografice privind orașul București în perioada dintre cele două războaie mondiale Studii de Istorie 141-151 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX MIHĂILEANU, Alexandru (autor) Urbanistica în concepția P.C.R. (1921-1944) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 347-351 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII HANGANU, Liliana Nicoleta (autor) Cezara Mucenic București. Un veac de arhitectură civilă. Secolul al XIX-lea, Silex - București, 1997 RECENZII 360-362 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII KAVACS, Erika (autor), MUCENIC, Cezara (autor) Ancheta sociologică despre expoziția "Străzi, piețe, case din vechiul București - Urbanism și arhitectură - sec. XV-XX" Muzeologie, restaurare 520-526 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII MUCENIC, Cezara (autor) Gara de Nord și Școala de Poduri și Sosele. Urbanism și Arhitectură Patrimoniu bucureştean 128-157 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BUZILĂ, Ciprian (autor) Un oraș simpatic: Bucureștiul veacului al XIX-lea Studii şi articole 173-180 română
1973 Cercetări istorice, IV GRIGORAȘ, N. (autor) Complexul de monumente de la Copou - Iași IV. Istorie politică şi social-economică 177-190 română
1973 Cercetări istorice, IV AGACHE, D. (autor) Înființarea eforiilor-orășenești în Moldova IV. Istorie politică şi social-economică 191-205. română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Circulația monetară din Dacia răsăriteană și civilizația orășenească timpurie I. Studii şi articole - Etudes et articles 113-127 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 RĂDVAN, Laurențiu (autor) Considerații privitoare la autonomia și raporturile cu domnia ale principalelor orașe-reședință domnească din Țara Românească I. Instituţii, mentalităţi 95-112 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Unele aspecte ale culturii urbane medievale la Câmpulung (Muscel) VII. Artă şi arhitectură urbană 425-438 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 NEAMȚU, Vasile (autor) Orașul medieval Baia (Civitas Moldaviensis) (ADRIANA MOGLAN) VIII. Note bibliografice 457-460 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX RĂDVAN, Laurențiu (autor) Cu privire la începuturile orașului medieval din spațiul românesc II. Istorie medievală 157-167 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI APĂVĂLOAEI, Bobi (autor) Alimentarea cu apă a orașului Iași în perioada domniilor fanariote 93-106 română
2014 Cercetări istorice, XXXIII BRIHUNEȚ, Manole (autor) Distribuirea locurilor de cimitir la începutul secolului al XIX-lea: Iași, Chișinău și București 125-135 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI APĂVĂLOAEI, Bobi (autor) Încercări de sistematizare a orașului Iași în perioada domniilor fanariote 155-188 română
1991 Crisia, XXI GYEMANT, Ladislau (autor) Evoluția situației demografice a Transilvaniei în prima jumătate a secolului XIX I. Studii şi articole 106-138 română
1993 Crisia, XXIII MARTA, Doru (autor) Historia Urbana III. Recenzii 369-372 română
1995 Crisia, XXV GORUN, Gheorghe (autor) The Early Modern City 1459-1750 - Friedrichs C. IV. Recenzii 412-412 română
2011 Crisia, XLI HOCHHAUSER, Ronald (autor) Duhul orașului Oradea. Denumirile maghiare ale străzilor Oradiei - Nagy J.B., Varad Ielke 289-290 română
2015 Crisia, XLV BUCUR, Liviu (autor), CHIRIAC, Cosmin (autor) Aspecte ale evoluției urbanistice a municipiului Oradea înainte și după anul 1990 197-207 română
2016 Crisia, XLVI CHIRIAC, Cosmin (autor) Liviu Bucur, Studiu geografic al Zonei Metropolitane Oradea prin GIS, Oradea, Editura Muzeul Țării Crișurilor, 2012, 110 p. 213-213 română
1998 Cumidava, XXII ZAMFIR, Anca Maria (autor) Un posibil model vienez pentru Brașovul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea Valori ale patrimoniului cultural naţional din judeţul Braşov 321-360 Română
1998 Cumidava, XXII CRĂCIUN, Anca (autor), FILIPESCU, Ileana (autor) Fișa localității Codlea Valori ale patrimoniului cultural naţional din judeţul Braşov 371-386 Română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII BÎRSAN, Niculina (autor) Contribuții la stadiul cercetărilor privind istoria Tîrgu-Jiului II. Documentar 301-309 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII BÎRSAN, Niculina (autor) Orașele Țării Românești în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu (1688-1714) I. Arheologie-istorie 59-71 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV DRĂGHICI, Dumitru (autor) Iluminatul cu gaz lampant în orașul Târgu Jiu în a doua jumătate a secolului al XIX-lea II. Istorie 155-175 română
2016 Muzeul Național, XXVIII OPRIȘ, Ioan (autor) Fritz Rebhuhn - un arhitect peisagist promotor al echilibrului / Fritz Rebhuhn - a landscape architect who promoted balance 147-156 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Slatina în evul mediu III. Istorie 125-160 română
2013 Muzeul Oltului, 3 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Slatina în perioada premodernă (1600-1821) II. Istorie 123-188 română
2013 Muzeul Oltului, 3 BIRCII, Nicolae (autor) Regulament pentru constructiuni și alinieri în orașul Slatina V. Documentar 289-300 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie DEACONU, Tudorița (autor), GHERGHE, Otilia (autor) Omul politic Nicolae P. Romanescu 142-144 română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii PETRIȘOR, Alexandru-Ionuț (autor) Spatial approach to the assessment of anthropogenic impact on biodiversity based on the nomenclature of territorial units for statistics (nuts) applicable to Romania Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 305-308 engleză; română
2017 Patrimonium Banaticum, VII GHEORGHIU, Teodor Octavian (autor) Realități urbanistice și arhitecturale din centrele istorice ale unor orașe de pe cursul inferior al Mureșului Patrimoniu Arhitectural 183-208 română (rezumat în engleză)
2017 Patrimonium Banaticum, VII PESCAR, Felicia Radu (autor) Restaurarea de arhitectură și regenerarea urbană a centrelor istorice din Timișoara. Studiu de caz: Piața Unirii, nr. 8 Patrimoniu Arhitectural 209-224 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 IONIȚĂ, Cristian (autor) Restaurarea monumentelor istorice - Recuperarea esenței într-un context urban desacralizat VI. Restaurare 249-260 română
2017 Revista Monumentelor Istorice, Serie nouă CRĂCIUNESCU, Adrian (autor) A construi sau a nu construi în Piața Revoluției din București? - o dilemă din perspectivă istorică Studii şi cercetări 58-67 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X GRIGORE, Nina (autor), OLTEANU, Ștefan (autor) Un episod din istoria orașului medieval Gherghița, jud. Prahova (sec.XV-XVI) în lumina cercetărilor istorico-arheologice I. Istoria românilor 40-49 română
1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII ALMĂȘAN-RADU, Aneta (autor) Raportul om-oraș-sat în ecologia unor zone cu grad diferit de industrializare și urbanizare (cercetări comparative)
1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII ALMĂȘAN-RADU, Aneta (autor) Dezvoltarea sistemelor de orașe și sate și protecția mediului înconjurător