Urbanitas - revistă de studii urbane integrate, 1, 2020


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LEPĂR, Ana-Maria (autor) Documente cartografice despre București la finalul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea (1774-1848) III. Patrimoniul/ The Heritage română
articol de periodic BRAN, Delia (autor) Patrimoniul cultural și revoluțiile IV. Dosar tematic: Revoluţiile în istorie 284-296 română
articol de periodic LÓPEZ MARTÍNEZ, Arturo (autor) De la strigătul de război, la cuvântul narat. Construcția literară a revoluției în contexte paralele IV. Dosar tematic: Revoluţiile în istorie 296-307 română
articol de periodic Cuprins 4-5 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) , OPRIȘ, Vasile (autor) Urbanitas. Revistă de studii urbane integrate I. Cuvânt - înainte/ Foreword 6-14 română
articol de periodic PURICA, Ionuț (autor) Internetul și dinamica tribalizării în orașele de azi II. Oraşul/ The City 17-21 română
articol de periodic AVRAM, Sultana (autor) Aspecte privind fenomenul second-hand în România postdecembristă II. Oraşul/ The City 21-25 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Aprovizionarea cu apă a Bucureștilor în secolele XVII-XIX II. Oraşul/ The City 27-44 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gabriel Stelian (autor) De la Curtea Veche la Curtea Nouă a Bucureștilor II. Oraşul/ The City 44-54 română
articol de periodic CREȚULESCU, Vladimir (autor) , MÂNICEANU, Andreea (autor) , DIACONU, Christiana - Andreea (autor) Hanuri din București, sau despre Bucureștii hanurilor II. Oraşul/ The City 54-68 română
articol de periodic ENE, Maria-Camelia (autor) Eleganța reginelor României între moda europeană și stilul național II. Oraşul/ The City 70-103 română
articol de periodic BUIUMACI, Cezar Petre (autor) Metropolitanul Bucureștean II. Oraşul/ The City 105-131 română
articol de periodic CRISTEA, Letiția-Mirela (autor) Schitul Izvorani, metoh al mănăstirii Mihai Vodă III. Patrimoniul/ The Heritage 135-154 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Catalogul documentelor lui Scarlat Ghica vv. din patrimoniul Muzeului Municipiului București III. Patrimoniul/ The Heritage 155-168 română
articol de periodic CREȚULESCU, Vladimir (autor) Pentru o istorie urbană a aromânilor din Balcanii de Vest Otomani – Studiu de caz: Moscopole, a fi sau a nu fi oraș III. Patrimoniul/ The Heritage 186-197 română
articol de periodic ILIESCU, Corina (autor) Contribuția oamenilor de teatru la evenimentele istorice ce au condus la constituirea „României Mari” III. Patrimoniul/ The Heritage 197-211 română
articol de periodic CHITILĂ, Magdalena (autor) Prizonieri români în Primul Război Mondial III. Patrimoniul/ The Heritage 211-232 română
articol de periodic NICULA, Dana Roxana (autor) Scrisori și poezii de pe frontul Războiului cel Mare III. Patrimoniul/ The Heritage 232-251 română
articol de periodic COMAN, Roxana (autor) Imaginea unei revoluții sau imaginea unui revoluționar? Reprezentările lui Tudor Vladimirescu din patrimoniul Muzeului Municipiului București IV. Dosar tematic: Revoluţiile în istorie 251-264 română
articol de periodic ENE, Maria-Camelia (autor) Moda în timpul revoluțiilor române, revoluția în modă IV. Dosar tematic: Revoluţiile în istorie 264-284 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gabriel Stelian (autor) Viața cotidiană în ultimii ani ai dictaturii lui Nicolae Ceaușescu (1980-1989) IV. Dosar tematic: Revoluţiile în istorie 322-330 română
articol de periodic BĂDILĂ, Nicoleta (autor) T.A.S.S. și presa sovietică. Studiu de caz: Revoluția română din 1989 IV. Dosar tematic: Revoluţiile în istorie 331-341 română
articol de periodic NICULA, Dana Roxana (autor) Revoluția română din decembrie 1989 reflectată în presă IV. Dosar tematic: Revoluţiile în istorie 341-352 română
articol de periodic BUIUMACI, Cezar Petre (autor) Revoluția din decembrie 1989 – locuri ale memoriei în București IV. Dosar tematic: Revoluţiile în istorie 353-386 română