Monumentul, 2, 2011, Lucrările Simpozionului Național Monumentul – Tradiție și viitor. Ediția a XII-a, Iași, 2010