Monumentul, 2, 2009, Lucrările Simpozionului Național Monumentul – Tradiție și viitor. Ediția a X-a, Iași, 2008