Carsium. Date noi despre planimetria fortificaţiei (sec. IV-VI p.Chr.) / Carsium. New Data on Fortification’s Planimetry (4th -6th cent. AD

  • Subiect: Studiul de faţă prezintă date privind planimetria cetăţii romano-bizantine de la Carsium în lumina noilor descoperiri arheologice. Descoperirea porţii de nord a cetăţii şi a unor părţi din edificiile antice din perimetrul cuprins între străzile Unirii şi portul antic de pe malul Dunării au permis stabilirea limitelor cetăţii antice şi delimitarea unor zone de locuire.
  • Limba de redactare: română (rezumat în engleză şi română)
  • Secţiunea: STUDIA ARCHAEOLOGICA
  • Vezi publicația: Pontica
  • Editura: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
  • Loc publicare: Constanţa
  • Anul publicaţiei: 2019
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: LII; anul 2019
  • Paginaţia: 127-148
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  6 / 22   >  >|