Sargetia. Acta Musei Devensis. Științele Naturii, XI-XII, 1975-1976, Series Scientia Naturae


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PREDA, Victor (autor) Interrelația dintre natură, cultură și civilizație 13 română
articol de periodic PETERFI ST., Leontin (autor) Condiția naturală a dezvoltării culturii noastre socialiste 19 română
articol de periodic GRAUR, Tiberiu (autor) Natura în concepția poporului român 23 română
articol de periodic NUȚU, Agnișa (autor) , BOȘCAIU, Nicolae (autor) Ocrotirea naturii, coordonată a societății socialiste multilateral dezvoltate 27 română
articol de periodic FILIPAȘCU, Alexandru (autor) Ocrotirea naturii, act de cultură. Locul ecologiei în corectarea culturii autohtone 33 română
articol de periodic SUSAN, Dumitru (autor) Ipostaze ale naturii in lirica cultă 39 română
articol de periodic CONSTANTIN, Clemente (autor) Relația om - natură în poezia noastră populară 47 română
articol de periodic SORAN, Viorel (autor) Conceptul de natură in gindirea biologilor noștri 51 română
articol de periodic TONIUC, Nicolae (autor) Parcurile naționale în contextul culturii contemporane 61 română
articol de periodic FABIAN, Ana (autor) Semnificația estetică si ecologică a peisajului 67 română
articol de periodic VULCU, Bujor (autor) Starea mediului în depresiunea Strei - Cerna. Implicații asupra conservării și refacerii echilibrelor mediului înconjurător 75 română
articol de periodic COSOVEANU, Rozalia (autor) Istoricul cercetărilor botanice din județul Hunedoara 87 română
articol de periodic LUPSA, Viorica (autor) Plante ocrotite în Parcul Național Retezat 95 română
articol de periodic SORAN, Viorel (autor) Natură, peisagii și oameni din ținuturile hunedorene în opera inedită a lui Emil Pop 103 română
articol de periodic FOTESCU, R (autor) O importantă rezervație paleontologică pe teritoriul municipiului Hunedoara - cuibul fosilifer Buitur 113 română
articol de periodic BOȘCAIU, Nicolae (autor) Semnificația documentară a florei și vegetației hunedorene și perspectivele explorării sale 127 română
articol de periodic CINDEA, Maria (autor) Conspectul sistematic al plantelor vasculare de pe dealul cetății Deva 139 română
articol de periodic CERNELEA, Eugen (autor) Tipuri de pajiști xerofite și mezofite din depresiunea Hațegului 157 română
articol de periodic PETERFI ST., Leontin (autor) , BOȘCAIU, Nicolae (autor) , CERNELEA, Eugen (autor) Pajiști higrofile și mezohigrofile din depresiunea Hațegului 201 română
articol de periodic BANARESCU, Petru (autor) , ERHAN-DINCA, Eleonora (autor) Contribuții la cunoașterea zonării biologice a unor pîraie din Parcul Național Retezat 221 română
articol de periodic PLAMADĂ, Emanuel (autor) Studii asupra vegetației briofitelor saxicole și tericole în ecosisteme forestiere din Parcul Național Retezat 235 română
articol de periodic NUȚU, Agnișa (autor) Rarități ornitofaunistice pe apele Mureșului. Somateria mollissima L, Melanitta fusca L 249 română
articol de periodic FILIPAȘCU, Alexandru (autor) Principalele domenii ornitofaunistice și ornitocenozele care dețin avifauna clocitoare a României 255 română
articol de periodic GEORGESCU, Adriana Damian (autor) Observații asupra Ceratopogonidelor capturate în Parcul Național Retezat 285 română
articol de periodic BRADESCU, vlad (autor) Considerații zoogeografice și ecologice privind fauna sirfidelor (diptena) din Parcul NaționaI Retezat 297 română
articol de periodic TRUFAȘ, Valer (autor) , TRUFAȘ, Constanța (autor) Chimismul apelor Mureșului la Brinișca 301 română
articol de periodic POP, Emil (autor) , BRASOVEANU, Dumitru (autor) , DOROBANTU, Ion (autor) Geologia cîmpului minier Vulcan 313 română
articol de periodic POPOROGU, Elena (autor) Asupra unui nou punct fosilier cu mamifere la Carpiniș - Bampotoc județul Hunedoara 321 română
articol de periodic RACZ, Elisabeta (autor) Acțiunea hipotensivă a extractelor obținute din fructul de Daucus Carota L 325 română