Peuce, III, 1973, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) SUMAR 3-6 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Sommaire 7-9 franceză
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Notă către cititori 10-13 română
articol de periodic COTEȚ, Petre (autor) Probleme de geomorfologie cuaternară în Dobrogea (cu privire specială asupra versantului nordic) 15-34 română
articol de periodic COTEȚ, Petre (autor) Evoluția litoralului românesc în timpul Holocenului 35-47 română
articol de periodic BREIER, Ariadna (autor) , GÎȘTESCU, Petre (autor) Complexul Razim-Sinoe. Geneză, morfometrie și regim hidric 49-76 română
articol de periodic AIRINEI, Ștefan (autor) Contribuții geologice și geofizice la descifrarea și cunoșterea "horstului dobrogean" 77-102 română
articol de periodic HOREANU, Clement (autor) Contribuție la cunoșterea vegetației antropofile din Podișul Casimcea 103-122 română
articol de periodic HOREANU, Clement (autor) Contribuții la flora ornamentală a Podișului Casimcea și posibilități de valorificare a unor specii spontane 123-129 română
articol de periodic CONSTANTINEANU, I. Mihai (autor) Ichneumonidae (Hymenoptera) din Delta Dunării (grindul Caraorman) 131-163 română
articol de periodic RĂDULESCU, Ion (autor) Acarieni plumicoli (Analgesoidea) colectați de la păsările din Dobrogea (județul Tulcea) 165-167 română
articol de periodic DRAGOMIR, Nicolae (autor) Contribuții la studiul biologiei, ecologiei și combaterii speciilor de Hyponomeuta din regiunea Deltei Dunării, cu privire specială asupra Hyponomeutei Rorellus Hb. (sinonim Helicella Frey), defoliator al sălciilor 169-178 română
articol de periodic DRAGOMIR, I. Nicolae (autor) Factori limitativi în dezvoltarea focarelor de dăunători xylofagi în plantațiile de plopi negri hibrizi din Delta Dunării 179-184 română
articol de periodic POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA (autor) Repartiția și componența organismelor animale din biocenozele bentonice și fitofile, în brațele Dunării și Delta Dunării 185-209 română
articol de periodic GODEANU, Marioara (autor) , GODEANU, Stoica (autor) , IONESCU, Virginia (autor) Variația anuală a planctonului din incinta îndiguită Obretin (Delta Dunării) 211-260 română
articol de periodic GAVRILĂ, Lucian (autor) Influența condițiilor hidrologice asupra dezvoltării asociațiilor algale perifitice în complexul Crapina-Jijila, zona inundabilă a Dunării 261-271 română
articol de periodic GAVRILĂ, Lucian (autor) Dinamica și condițiile dezvoltării asociațiilor algale din fitoplancton în complexul Crapina-Jijila, zona inundabilă a Dunării 273-301 română
articol de periodic MOLNAR, Augustin (autor) , STOICA, Alexandru (autor) Variabilități biometrice ale lui Phagmites comunis sub influența condițiilor hidrologice 303-310 română
articol de periodic ELIAN-TĂLĂU, Lucreția (autor) , LEONTE, Eliza (autor) , NICOLESCU, Dorina (autor) , POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA (autor) Comportarea unor nevertebrate acvatice și pești în condiții de combatere a vegetației din lacuri 311-337 română
articol de periodic IONESCU, Alexandru (autor) , LEONTE, Eliza (autor) Intoxicări cu fluor ale plantelor și animalelor din zona uzinelor de aluminiu și îngrășăminte fosfatice 339-353 română
articol de periodic LEONTE, Vasile (autor) Chefalul - obiect de piscicultură în apele salmastre 355-365 română
articol de periodic TEODORESCU-LEONTE, Rodica (autor) Posibilitatea de sporire a productivității piscicole în crescătoriile extinse din Delta Dunării 367-371 română
articol de periodic MUNTEANU, Ion (autor) Posibilități de sporire a producției piscicole în crescătoriile intensive din Delta Dunării 373-375 română
articol de periodic CAZACU, Constantin (autor) , CAZACU, Gabriela (autor) Studii biometrice comparative la crapul de cultură din Delta Dunării, în urma unor lucrări preliminarii de selecție fenotipică 377-389 română
articol de periodic GIURCĂ, Radu (autor) Notă preliminară asupra prezenței peștilor fitofagi în Dunăre 391-395 română
articol de periodic POPESCU, Maria (autor) Contribuții la cunoșterea hranei adulților de Rana Ridibunda Pall și Rana Esculenta L. din județul Tulcea (I) 397-408 română
articol de periodic PAȘCOVSCHI, Sergiu (autor) Unele aspecte biogeografice ale pădurilor nord-dobrogene 409-418 română
articol de periodic CĂTUNEANU, Ion (autor) Păsările răpitoare din Dobrogea de Nord și situația lor actuală 419-452 română
articol de periodic RADU, Dimitrie (autor) Originea geografică a păsărilor din Delta Dunării 453-505 română
articol de periodic RADU, Dimitrie (autor) Popularea cu păsări a Deltei Dunării 507-518 română
articol de periodic ALMĂȘAN, Horia (autor) , DRAGOMIR, Nicolae (autor) , INAȘCU, Marius (autor) , KISS, Bodond (autor) , MIHĂILEANU, Alexandru (autor) , SCĂRLĂTESCU, Gheorghe (autor) Dinamica efectivelor la principalele specii de păsări acvatice de mare importanță faunistică și cinegetică din Delta Dunării în deceniul 1961-1970 519-538 română
articol de periodic KISS, J. Botond (autor) Date preliminare asupra ornitofaunei Insulei Sahalin și rolul ei în migrație (II) 539-567 română
articol de periodic STĂNESCU, Dan (autor) , ZSIVANOVITS, Peter (autor) Date preliminare cu privire la ornitofauna vernală a rezervațiilor ornitologice Histria și Murighiol - Dobrogea 569-582 română
articol de periodic MARINOV, Mihai (autor) Date preliminare asupra ornitofaunei Lacului Zaghen 583-594 română
articol de periodic KISS, Botond (autor) , MĂTIEȘ, Mircea (autor) Pescărița-Mare - Hydroprogne caspia (Pall.) în Delta Dunării, Dobrogea maritimă și intensificarea migrațiilor transcontinentale (III. 1872 - III.1972) (Aves, Sternidae) 595-624 română
articol de periodic KLEMM, Werner (autor) Situația codalbului (Hallaeetus albicilla) și a șoimului dunărean (Falco cherrug) în primăvara anului 1971, pentru Delta Dunării 625-628 română
articol de periodic KISS, J. Botond (autor) Luscinia svecica svecica - subspecie nouă pentru țară 629-631 română
articol de periodic KISS, J. Botond (autor) , KOHL, Ștefan (autor) Leziuni, fracturi și anomalii la oasele unor păsări 633-641 română
articol de periodic GRIOSEL, Annik (autor) , GRIOSEL, Yves (autor) Le royaume du pelican 643-671 franceză
articol de periodic ANGELESCU, Nicolae (autor) , RĂDULESCU, Ion (autor) Contribuții la cunoșterea enterohelminthofaunei bizamului (Ondrata zibethica L.) din Delta Dunării 673-680 română
articol de periodic APRILESCU, Mihail (autor) , TUDOR, George (autor) Cercetări privind flora bacteriană bucală și branhială la crap, somn, șalău și știucă 681-688 română
articol de periodic ANGELESCU, Nicolae (autor) , MARINESCU, Dorina (autor) Contribuții la cunoșterea parazitofaunei gobiidelor din apele României 689-697 română
articol de periodic ANGELESCU, Nicolae (autor) , RĂDULESCU, Ion (autor) Observații asupra hidropiziei infecțioase din apele piscicole românești 699-709 română
articol de periodic ANTON, Elena (autor) , BURILA, C. (autor) , TUDOR, George (autor) Intoxicația cu Atriplex tatarica L., (loboda sălbatică) la ovine 711-714 română
articol de periodic TUDOR, George (autor) , ANTON, Elena (autor) , ZĂNOGEANU, I. (autor) Observații asupra unor cazuri de intoxicație cu fân de Galega officinalis la ovine 715-722 română
articol de periodic CRASOVSCHI TUDOR, Rodica (autor) Sinteza hemolizinelor în diferite condiții de cultivare la Bacillus cereus 723-733 română
articol de periodic DIACONESCU, Nicolae (autor) , SCUTARIU, V. (autor) , TUDOR, George (autor) Observații epizootologice asupra unui focar cu evoluție acută de Orhiepididimita infecțioasă la berbeci 735-748 română