Probleme de geomorfologie cuaternară în Dobrogea (cu privire specială asupra versantului nordic)

  • Subiect: Istoria geomorfologică a Dobrogei este destul de îndelungată şi se înscrie prin forme de relief foarte vechi alături de altele foarte noi. Delta Dunării şi litoralul Mării Negre iau contact direct cu peneplena dobrogeană, care retează structuri precambriene, hercinice şi chimerice. În stabilirea aspectului actual al reliefului Dobrogei un rol important a avut procesul loessificării, care a dus la acoperirea structurilor mai vechi şi intens erodate, stâncoase cu o cuvertură destul de groasă, care atinge uneori 30-40 m. De loess este legată de asemenea formarea glacisurilor loessoide cu pante prelungi care ajung până în firul văilor, pe care le colmatează, atenuând în acelaşi timp rupturile de pantă şi înecând chiar relieful insular mai scund. Autorul face o serie de referiri la confirmarea climatului periglaciar în Dobrogea, la glacisurile loessoide, geneza şi evoluţia versantului nord-dobrogean, modelarea actuală şi rolul procesului de sufoziune în dezvoltarea eroziunii torenţiale, culoarul Beibugeac şi problema insulei Peuce.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Muzeul Delta Dunării
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 1973
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: III; anul 1973; subtitlu: Studii şi comunicări de ştiinţele naturii; serie veche
  • Paginaţia: 15-34
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  4 / 47   >  >|