Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 34 de volume
  • 23 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
periodic Studii şi Cercetări de Geografie: SCG
Numere de reviste:60
geologie; geomorfologie; geofizică; geografie fizică; geografie umană; climatologie; studii geografice; cercetare geografică
volum de carte 1973 Bazele teoretice și metodologice ale geografiei, anul 1973, Capitolul II: Bazele teoretice pedologie; conservarea naturii; geomorfologie; geografie; hidrologie; geografie economică; Bernhardus Varenius; geografia transporturilor; geografia ocupaţiilor; geografia serviciilor; geografia turismului; geografie teoretică; Alexandr von Humboldt; şcoala geografică din România; şcoala geografică din SUA; şcoala geografică sovietică; geografia industriei; geografia agriculturii; geografia resurselor naturale; biogeografie; geografie fizică; geografia populaţiei; geografie umană; hidrogeografie; geografie ştiinţifică Dr., IANCU, Silvia (autor)
volum de periodic 2010 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, V, nr. în TOM: 3, anul 2010, seria Istorie naturală Cavnic; Delta Dunării; ecologie; Ocna Sibiului; Muzeul de Istorie Naturală Sibiu; geologie; geomorfologie; zoologie; Muzeul Naţional Brukenthal; hidrobiologie; istorie naturală; Grindul Chituc LUCA SABIN, Adrian (redactor șef), MESEA, Iulia (redactor șef, responsabil de număr), TĂUȘAN, Ioan (redactor șef, redactor tehnic), PASCU, Iulia-Maria (redactor șef, responsabil de număr), DIACONESCU, Dragoș (redactor), BEȘLIU, Olga (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), ITTU, Constantin (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), MESAROȘ, Ana Maria (redactor), HĂRĂSTĂȘAN, Cecilia (redactor), BARBU, Dorin (redactor), HRIB, DANA (redactor), NIȚOI, Anca (redactor șef, responsabil de număr)
volum de periodic 2013 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, VIII, nr. în TOM: 3, anul 2013, seria Istorie naturală paleontologie; Samuel von Brukenthal; Transilvania; Turnu Roşu; Republica Moldova; geologie; geomorfologie; botanică; pădure; istorie naturală; insectă; Muzeul National Brukenthal LUCA, Sabin Adrian (redactor șef), NIȚOI, Anca (secretar de redacție), MESEA, Iulia (secretar de redacție), TĂUȘAN, Ioan (secretar de redacție), PASCU, Iulia-Maria (secretar de redacție), TEODORESCU, Raluca-Maria (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), ITTU, Constantin (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), MESAROȘ, Ana Maria (redactor), HĂRĂSTĂȘAN, Cecilia (redactor), BARBU, Dorin (redactor), HRIB, DANA (redactor)
volum de periodic 2014 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, IX, nr. în TOM: 3, anul 2014, seria Istorie naturală Harghita; paleontologie; Sibiu; Transilvania; Turnu Roşu; geomorfologie; botanică; zoologie; istorie naturală; Eocen LUCA, Sabin Adrian (redactor șef), NIȚOI, Anca (redactor), MESEA, Iulia (redactor), TĂUȘAN, Ioan (redactor), PASCU, Iulia-Maria (redactor), TEODORESCU, Raluca-Maria (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), ITTU, Constantin (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), MESAROȘ, Ana Maria (redactor), BARBU, Dorin (redactor), HRIB, DANA (redactor)
volum de periodic 2017 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, XII, nr. în TOM: 3, anul 2017, seria Istorie naturală lepidoptera; muntii Şureanu; geomorfologie; zoologie; entomologie; patrimoniu; Carpaţii Meridionali; Munţii Măcin; orografie; faunistică; Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Galaţi LUCA, Sabin Adrian (redactor șef), URDUZIA, Claudia (secretar de redacție), DÂMBOIU, Daniela (secretar de redacție), TĂUȘAN, Ioan (secretar de redacție), PASCU, Iulia-Maria (secretar de redacție), HRIB, DANA (redactor), TEODORESCU, Raluca-Maria (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), BARBU, Dorin (redactor)
volum de periodic 2023 Buletinul Muzeului Județean Teleorman: BMJT, 15, anul 2023, seria Arheologie eneolitic; neolitic; tell; Valea Dunării; Arheologie; Ceramică; Măgura ʽBuduiasca – Boldul lui Moş Ivănuşʼ; Sărata-Monteoru II; pumnal de tip akinakes; pădurea Curcubeu; cercetare arheologică; silex; geomorfologie; preistorie; sit arheologic; statigrafie Dr., MIREA, Pavel (redactor șef)
volum de carte 2012 Carpates et Danube : une geographie historique de la Roumanie, anul 2012 ROMÂNIA (stat); geomorfologie (Ştiinţă); spaţiu carpato-danubian (regiune geografică); cultură (concept); mediu (concept); geto-daci (populaţie antică); daco-romani (populaţie antică); Dunăre (fluviu); ocupaţii (activitate); Munţii Carpaţi (unitate de relief); Români (etnie); geografie istorică (ramură a geografiei) DURAND, Guillaume (autor), SPINEI, Cristina (editor)
volum de carte 2008 Facets of the Past. The Challenges of the Balkan Neo-Eneolithic. Proceedings of the International Symposium celebrating the 85th birth anniversary of Eugen Comșa, anul 2008 Eugen Comşa (arheolog român); arheozoologie (subiect); geomorfologie (subiect); arheologie preistorică (subiect); genetică (subiect); antropologie (domeniu); eneolitic (epocă preistorică); Neolitic mijlociu (epocă preistorică); Neolitic timpuriu (epocă preistorică); neo-eneolitic (epocă preistorică) COMȘA, Alexandru (editor), BONSALL, Clive (editor), NIKOLOVA, Lolita (editor), CLODORE-TISSOT, Tinaig (editor), ALAIBA, Ruxandra (editor), GALABOVA, Kalina (editor)
volum de carte 2014 La vallee du Prut Moyen - Entre Miorcani et Ripiceni. Stratigraphie geologique et habitats paleolithiques, anul 2014, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis IV geomorfologie (Ştiinţă); Miorcani (localitate); Ripiceni (localitate); arheologie preistorică (Arheologie); situri arheologice (Arheologie); Valea Prutului Mijlociu (regiune geografică); stratigrafie (subiect); locuire paleolitică (subiect); paleolitic (epocă preistorică); Institutul de Arheologie Iaşi (institut de cercetare) CHIRICĂ, Vasile (autor), CHIRICA, Valentin Codrin (autor), BODI, George (autor)
volum de periodic 1987 Revista de istorie a Muscelului, 4, anul 1987, Studii și comunicări castru roman; Jidava; România Mare; Theodor Pallady; Marea Unire; reforma agrară; Tipografie; geomorfologie; George Oprescu; Muzeul Judetean Arges TRÂMBACIU, Ștefan (redactor responsabil)
volum de periodic 1995-1996 Revista Geografică: RG, II-III, anul 1995-1996, Serie Nouă relief; industrie; turism; ECONOMIE; geomorfologie; geopolitică; geografia României; Institutul de Geografie; Direcţia Topografică Militară; deşertificare; geografie regională; hidrologie; geografie fizică; geografie umană; hazarde naturale; aşezări umane; climatologie ZĂVOIANU, Ion (redactor responsabil), BADEA, Lucian (redactor), BĂLTEANU, Dan (redactor), BUZA, Mircea (redactor), DRAGOMIRESCU, Șerban (redactor), DRIGA, Basarab (redactor), GÂȘTESCU, Petre (redactor), HÂRJOABĂ, Ion (redactor), IANOȘ, Ioan (redactor), IORDAN, Ion (redactor), MUICĂ, Cristina (redactor), SCHREIBER, Wilfried (redactor), VLAD, Sorina (redactor)
volum de periodic 1957 Revue Roumaine de Géographie, I, anul 1957 Dobrogea; Mehedinţi; Munţii Bucegi; Oltenia; paleozoic; permian; Sarmisegetuza; fliş; gravimetrie; Vârful Svinecea Mare; Analiza gravimetrică; Cretacicul Superior; câmp gravitaţional; Relief periglaciar; Sviniţa; Valahia; geologie; geomorfologie; geografie; Tara Romaneasca CODARCEA, Alexandru (redactor), MURGEANU, Gheorghe (redactor), ȘTEFĂNESCU, Sabba (redactor), SAVUL, Mircea (redactor), MIHĂILESCU, Vintilă (redactor)
volum de periodic 1963 Revue Roumaine de Géographie, VII, nr. în TOM: 1, anul 1963 Baia de Aramă; Motru; Oltenia; relief; ROMÂNIA; geologie; Toroiaga; sedimentologie; zăcământ; minereu; Carbonifer inferior; Subcarpati; Poiana Ruscă; geomorfologie; geografie; hidrografie; fier; minerale CODARCEA, Alexandru (redactor), MURGEANU, Gheorghe (redactor), MORARIU, Tiberiu (redactor), PETRULIAN, Nicolae (redactor), SAVUL, Mircea (redactor), IANOVICI, Virgil (redactor), ȘTEFĂNESCU, Sabba (redactor), ȘANDRU, Ioan (redactor)
volum de periodic 1964 Revue Roumaine de Géographie, VIII, anul 1964, seria Geografie Delta Dunării; Dunărea de Jos; Ialomiţa; Marea Neagră; Munţii Carpaţi; natalitate; Mişcare neotectonică; industria românească; Relief periglaciar; Subcarpati; aşezare românească; crionovaţie; poligenic; climatologie; schimbări climatice; exploatare agricolă; vegetatie; paleoclimat; lac glaciar; geografie; climă; hidrologie; Piemont; bazin hidrografic; Jiu; Olt; paleogeografie; pleistocen; Prahova; ROMÂNIA; geomorfologie MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1967 Revue Roumaine de Géographie, XI, nr. în TOM: 2, anul 1967, seria Geografie atlas; Buzău; Depresiunea Transilvamiei; Dimitrie Cantemir; Fălticeni; Oceanul Indian; Defileul Dunării; eroziune; hidrogeografie; Subcarpati; ROMÂNIA; Valea Trotuşului; geomorfologie; geografie; câmpie; deal MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1969 Revue Roumaine de Géographie, XIII, nr. în TOM: 1, anul 1969, seria Geografie agricultură; ROMÂNIA; temperatură; Valea Bistriţei; Balcani; geomorfologie; comunitate rurală; organizare administrativ-teritorială; Simion Mehedinti; cosmofotografie; sat; geografie; Munţii Carpaţi; lac; Dunăre; limnologie MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1969 Revue Roumaine de Géographie, XII, nr. în TOM: 1-2, anul 1969, seria Geografie Braşov; Bucureşti; Dobrogea; Făgăraş; Marea Neagră; Motru; Subcarpati; densitatea populaţiei; pământ nisipos; relief carstic; debit; Fluviu; Gilort; regiune geografică; fliş; climatologie; alunecare de teren; comunitate rurală; râu; zăcământ; depozite cuaternare; Carpaţii Meridionali; lac; Munţii Parâng; litoral; Dunăre; cadastru; sat; geografie; meteorologie; climă; geofizică; hidrografie; Munţii Carpaţi; ROMÂNIA; Sibiu; Transport public; geomorfologie; Republica Populară Română MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1970 Revue Roumaine de Géographie, XIV, nr. în TOM: 1, anul 1970, seria Geografie agricultură; atlas; Delta Dunării; INDIA; ITALIA; relief; geoecologie; deruralizare; hidrogeografie; Tara Romaneasca; pădurea Letea; migratie; Brasov; Subcarpati; biogeografie; Carpaţii Orientali; lac; Franta; istorie medievală românească; raion; turism; geomorfologie; resurse naturale; geografie; urbanizare; Câmpia Turzii; ROMÂNIA; Transilvania; UNGARIA; Valahia; Evul Mediu; Statele Unite ale Americii MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Géographie, XV, nr. în TOM: 1, anul 1971, seria Geografie Dobrogea; inundaţie; turism; Câmpia Română; geomorfologie; geografie; Paleosoluri; formaţiuni cuaternare; meteorologie; climă; hidrologie; lac; Crişul Repede; loess MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Géographie, XV, nr. în TOM: 2, anul 1971, seria Geografie atlas; Marea Neagră; Moldova; relief; ROMÂNIA; Valea Bistriţei; lac; Crişul Repede; limnologie; fliş; Altimetrie; Valea Putnei; Topografie; Transport public; geomorfologie; geografie; hidrologie; Carpaţii Meridionali MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1976 Revue Roumaine de Géographie, XX, nr. în TOM: 20, anul 1976, seria Geografie atlas; Buzău; Depresiunea Transilvaniei; Marea Neagră; Munţii Apuseni; relief; industria românească; Subcarpati; pericarpatic; rocă vulcanică; Piemont; carstic; geosistem; Carpaţii de Curbură; topoclimat; geomorfologie; sat; geografie; urbanizare; climă; hidrografie MIHĂILESCU, Vintilă (redactor șef)
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Géographie, XXI, anul 1977, seria Geografie agricultură; Bucureşti; Dobrogea; Marea Neagră; relief; ROMÂNIA; industria românească; fenomen natural; Izvoru Muntelui; hidrografie; Republica Socialistă România; Sol; lac; litoral; transport maritim; viticultură; geomorfologie; sat; geografie; meteorologie; urbanizare MIHĂILESCU, Vintilă (redactor șef)
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Géographie, XXII, nr. în TOM: 1, anul 1978, seria Geografie atlas; Cotnari; Depresiunea Transilvaniei; turism; Câmpia Română; geomorfologie; vie; Câmpia Bărăganului; litologie; zonă montană; morfogeografie; rezervatie naturala; sat; geografie; meteorologie; climă; hidrografie; Carpaţii Orientali MIHĂILESCU, Vintilă (redactor șef)
volum de periodic 1979 Revue Roumaine de Géographie, XXIII, nr. în TOM: 1, anul 1979, seria Geografie etnografie; floră; Munţii Apuseni; Munţii Carpaţi; relief; Valea Prahovei; Subcarpati; Câmpia Motiştea; Dealurile Târnavei; Câmpia Tisei; Câmpia de Vest; râu; vegetatie; debit; Fluviu; Bârlad; Cartografie; geomorfologie; geografie; climă; hidrografie MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1982 Revue Roumaine de Géographie, XXVI, anul 1982, seria Geografie agricultură; Buzău; Marea Neagră; Munţii Carpaţi; Prahova; relief; Munţii Semenic; Subcarpati; ROMÂNIA; geomorfologie; geografie; Sol; litoral; zonă montană MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Géographie, XXVII, anul 1983, seria Geografie Buzău; Depresiunea Transilvaniei; Marea Neagră; ROMÂNIA; Transilvania; Sfântu Gheorghe; Dunăre; bazin hidrografic; Munţii Baraolt; Subcarpati; geoecologie; Tara Zarandului; turism; geologie; geomorfologie; geografie; hidrografie; Carpaţii Meridionali IANOVICI, Virgil (redactor șef)
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Géographie, XXX, anul 1986, seria Geografie Maramureş; Marea Neagră; Moldova; ROMÂNIA; Transilvania; Evul Mediu; migratie; fenomen geografic; entropie; Vulcanii noroioşi; Demografie; ECONOMIE; geomorfologie; geografie; meteorologie; urbanizare IANOVICI, Virgil (redactor șef)
volum de periodic 1992 Revue Roumaine de Géographie, XXXVII, anul 1992 agricultură; Delta Dunării; hartă; pleistocen; ROMÂNIA; Siret; sedimentologie; Carpaţii de Curbură; topoclimat; Fluviu; geoecologie; Transilvania; geomorfologie; prut; minoritate etnică; hidrografie; Munţii Carpaţi TUFESCU, Victor (redactor șef)
volum de periodic 1994 Revue Roumaine de Géographie, XXXVIII, anul 1994 Argeş; Dobrogea; Marea Neagră; ROMÂNIA; geologie; geomorfologie; bazin hidrografic; Munţii Gutâi; râu; morfohidrografie; industrie românească; Bazinul Hârtibadului; geografie; climă; relief glaciar; Munţii Carpaţi; Carpaţii Orientali; litoral TUFESCU, Victor (redactor șef)
volum de periodic 1998 Revue Roumaine de Géographie, XLII, anul 1998 Banat; hartă; Maramureş; minerit; Putna; ROMÂNIA; lignit; râu; vegetatie; Automobile Daewoo; pestera; Munţii Carpaţi; Sol; bazin hidrografic; transport feroviar; Jijia; eroziune; Transilvania; Demografie; turism; geomorfologie; geografie; minoritate etnică TUFESCU, Victor (redactor șef)
volum de periodic 1999-2000 Revue Roumaine de Géographie, XLIII-XLIV, anul 1999-2000 atlas; Bucureşti; BULGARIA; Buzău; Dobrogea; frontieră; climă; Sol; structură etnică; organizare administrativ-teritorială; Subcarpati; Demografie; Munţii Banatului; Bazinul carpatic; sustenabilitate rurală; geomorfologie; geografie; Marea Neagră; relief; ROMÂNIA; salină; Sighişoara; Voivodina TUFESCU, Victor (redactor șef)
volum de periodic 2003-2004 Revue Roumaine de Géographie, XLVII-XLVIII, anul 2003-2004 aromâni; Bucureşti; Delta Dunării; frontieră; ROMÂNIA; UNGARIA; ravene; geografie medicală; Carpaţii de Curbură; defileu; Colinele Covurluiului; asezare rurala; Munţii Mehedinţi; suburbanism; geologie; geomorfologie; sat; Munţii Carpaţi; Podişul Bârladului; bazin hidrografic BĂLTEANU, Dan (redactor șef), UNGUREANU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XXXIII, anul 1986, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie ROMÂNIA; Timiş; Valea Moldovei; culoarul Mureşului; geomorfologie; toponimie; Culmea Pleşu; Câmpia Buzăului; satelit meteorologic; Podişul Secaşelor; Gheorghe Nastase; Mihai David; organizarea spaţiului; hazarde naturale; soluri; climatologia României; climatologie; geografia mediului IANOVICI, Virgil (redactor responsabil), GÂȘTESCU, Petre (redactor responsabil adjunct), POSEA, Grigore (redactor responsabil adjunct), BADEA, Lucian (redactor), BĂCĂUANU, Vasile (redactor), BOGDAN, Octavia (redactor), CUCU, Vasile (redactor), GÂRBACEA, Virgil (redactor), IORDAN, Ion (redactor), NICULESCU, Gheorghe (redactor), POPESCU, Nicolae (redactor), TUFESCU, Victor (redactor), DRAGOMIRESCU, Șerban (secretar de redacție)
volum de periodic 1987 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XXXIV, anul 1987, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie ROMÂNIA; protecţia mediului; geomorfologie; hidrografie; geografie fizică; geografie umană; Ioan Stîrcu; geografia mediului; Dealurile Hunedoarei; fond funciar; aglomerare urbană; Laurian Someşan; Victor Dumitrescu; hazarde naturale; aşezări umane; climatologie; Valea Stanciului; Obcinele Bucovinei; Institutul de Geografie IANOVICI, Virgil (redactor responsabil), GÂȘTESCU, Petre (redactor responsabil adjunct), POSEA, Grigore (redactor responsabil adjunct), BADEA, Lucian (redactor), BĂCĂUANU, Vasile (redactor), BOGDAN, Octavia (redactor), CUCU, Vasile (redactor), GÂRBACEA, Virgil (redactor), IORDAN, Ion (redactor), NICULESCU, Gheorghe (redactor), POPESCU, Nicolae (redactor), TUFESCU, Victor (redactor), DRAGOMIRESCU, Șerban (secretar de redacție)
articol de periodic 1984 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXI Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală MAC, Ioan (autor) , URSUȚ, Dorin (autor) Indicele de accesibilitate și pentrabilitate în cazul unor castre romane din Valea Someșului și Valea Arieșului Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 707-716 română
articol de periodic 1971 Argesis - Studii și Comunicări, III, seria Științele naturii - istorie ILIE, Mircea (autor) Geomorfologia județului Argeș ŞTIINŢELE NATURII 9-40 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie COTEȚ, P. (autor) , MACAROVICI, Neculai (autor) , BĂCANU, I. (autor) Scurte observații geologico-geomorfologiice în zona precarpatică pe traseul Curtea de Argeș-Schitu Golești ŞTIINŢELE NATURII 17-23 română
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie ILIE, Mircea (autor) Contribuții noi la tectonica Masivului Bucegi ŞTIINŢELE NATURII 25-32 română
articol de periodic 1997 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VIII, nr. 1-4, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice HAPCA, Ioan (autor) Sibiu – Date geomorfologice și geologice Comunicări şi rapoarte de cercetare 38 română
articol de periodic 2020 Cercetări Arheologice: CA, XXVII, In memoriam: Dragomir Popovici ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) HAITĂ, Constantin (autor) Date geomorfologice și sedimentologice privind formarea tell-ului de la Hârșova / Geomorphological and sedimentological data regarding the formation of the Hârșova tell 225-242 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 1989 Crisia, XIX INDRIEȘ, Andrei (autor) Noi observații geomorfologice în Depresiunea Beiușului și în Munții Codru-Moma VI. Ştiinţele Naturii 731-744 română
articol de periodic 1959 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 3, Serie Nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin Stănel (autor) , MOROȘAN, Ion N. (autor) Sur le commencement du paléolithique en Roumanie 009-034 franceză
articol de periodic 1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) BOLOMEY, Alexandra (autor) Why no early Neolithic in Dobrogea ? Études 5-8 engleză
articol de periodic 1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) ALEXANDRESCU, Petre (autor) Notes de topographie histrienne Discussions 331-342 franceză
articol de periodic 1986 Litua - Studii și Cercetări, III periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) BADEA, Lucian (autor) Asupra suprafețelor de nivelare din Munții Parîngului și Căpățînii III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 326-330 română
articol de periodic 1988 Litua - Studii și Cercetări, IV periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) SIBINESCU, Constantin (autor) Modificări în peisajul geomorfic al Motrului mijlociu III. Ştiinţele naturii şi geologie 209-213 română
articol de periodic 2009 Litua - Studii și Cercetări, XII periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) STĂNOIU, Ion (autor) Aspecte ale geologiei și geomorfologiei cuaternarului din Muntenia și Oltenia VI. Geologie 319-342 română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neolitic; paleolitic; Arheologie; Epoca arhaică; Epoca bizantină; Antichitate; preistorie; Ev mediu CONDURACHI, Emil (autor) , PIPPIDI, Dionisie M. (autor) , BORDENACHE, Gabriella (autor) , EFTIMIE, Victoria (autor) , PETRE, Aurelian (autor) , STOIAN, Iorgu (autor) , DIMITRIU, Suzana (autor) , DUMITRESCU, Carmen (autor) , COJA, Maria (autor) , ALEXANDRESCU, Petre (autor) , VÎLCEANU, D. (autor) , COTEȚ, Petre (autor) Șantierul Histria 383-438 română
articol de periodic 2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 2, seria științele naturii CIOBOIU, Olivia (autor) , BREZEANU, Gheorghe (autor) Structural particularities of certain springs within the lower hydrographic basin of the Jiu river Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 183-186 engleză; română
articol de periodic 2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii MOLDOVEANU, Mirela (autor) , PARPALĂ, Laura (autor) , ZINEVICI, Victor (autor) , IONICĂ, Doina (autor) , FLORESCU, Larisa (autor) The impact of hydrogeomorphological changes on plankton evolution in Musura lagoon (the Danube Delta) Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 208-215 engleză; română
articol de periodic 2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii BUZATU, Gilda-Diana (autor) , GAVRILESCU, Elena (autor) Groundwater quality in the Southern part of Dolj county Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 181-184 engleză; română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie COTEȚ, Petre (autor) Delta Dunării - Geneză și evoluție 17-47 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie AIRINEI, Ștefan (autor) , PRICĂJAN, Artemiu (autor) Contribuții geofizice la cunoșterea evoluției geologice și morfogeneza Deltei Dunării 49-62 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie COTEȚ, Petre (autor) Probleme de geomorfologie cuaternară în Dobrogea (cu privire specială asupra versantului nordic) 15-34 română
articol de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală MARTINIUC, C (autor) , CHIRICA, Vasile (autor) , NIȚU, Anton (autor) Poziția geomorfologică și cultural-cronologică a așezării Cucuteni A de la Iași - Splaiul Bahlui Studii 185-194 română
articol de periodic 1994 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală MIHĂILESCU, Constantin (autor) Contribuția lui N. N. Moroșan la geomorfologia și paleografia Basarabiei Simpozionul „N. N. Moroşan - Un destin românesc în Basarabia cotropită” 239-243 română
articol de periodic 2012 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4 epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală PREOTEASA, Luminița (autor) , BÎRZESCU, Iulian (autor) , HANGANU, Diana (autor) , VESPREMEANU-STROE, Alfred (autor) Schimbări morfologice în regiunea Histria produse înainte, în timpul și după declinul cetății Studii 201-223 română