Consideraţii privind ceramica de masă de la (L)Ibida. Studiu de caz. Sectorul Extramuros Vest III

  • Subiect: Eşantionul de vassa escaria prezentat în acest articol a fost descoperit în sectorul Extramuros Vest III al şantierului arheologic (L)Ibida, după săpăturile efectuate în anii 2006 şi 2007. După prelucrarea materialului ceramic s-a conturat un eşantion format din 96 de vase, toate datând din perioada romană târzie, marea lor majoritate încadrându-se între a doua jumătate a sec. V şi prima jumătate a sec. VI. 93% dintre vase aparţin grupei Late Roman C Ware, majoritatea înscriidu-se în caracteristicile formei Hayes 3. Grupa African Red Slip Ware deţine o pondere de 5%, cu formele Hayes 87, Hayes 91 şi Hayes 104. Grupa Pontic Red Slip Ware reprezintă 4% din totalul ceramicii de masă, fiind la egalitate cu ceramica produsă de populaţia locală. Situaţia înregistrată la (L)Ibida este similară cu rezultatele publicate din alte aşezări romane târzii din Scythia, cum ar fi Halmyris sau Capidava.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 2011
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 9; anul 2011; subtitlu: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie. Volum dedicat lui Florin Topoleanu la a 60-a aniversare; serie nouă
  • Paginaţia: 225-252
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  8 / 37   >  >|