Racoș-Piatra Detunată, județul Brașov: Monografie arheologică, 2015, Epoca bronzului: cultura Wietenberg