Racoș-Piatra Detunată, județul Brașov: Monografie arheologică