București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, I, 1964


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic directorul Muzeului de Istorie a orașului București, GEORGESCU, Florian (autor) Cuvânt introductiv 3-4 română
articol de periodic DEAC, Augustin (autor) Momente din începuturile mișcării muncitorești în orașul București Studii şi materiale de istorie 5-22 română
articol de periodic GEORGESCU, Titu (autor) Influența luptelor muncitorimii din 1933 asupra dezvoltării presei revoluționare și democratice îndrumate de P.C.R. din orașul București (1933-1944) Studii şi materiale de istorie 23-37 română
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Marele plan al orașului București ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846 Studii şi materiale de istorie 39-80 română
articol de periodic BERINDEI, Dan (autor) Frământări social-politice bucureștene în anii 1859-1962 Studii şi materiale de istorie 81-100 română
articol de periodic CEBUC, Alexandru (autor) Aspecte din viața unor mahalale bucureștene în perioada anilor 1900-1944 Studii şi materiale de istorie 101-117 română
articol de periodic BENE, Ana (autor) , DAICHE, Petre (autor) Aspecte ale dezvoltării edilitar-urbanistice ale Capitalei între cele două războaie mondiale Studii şi materiale de istorie 119-139 română
articol de periodic NĂSTUREL, Petre Ș. (autor) Cetatea București în veacul al XV-lea Studii şi materiale de istorie 141-157 română
articol de periodic CERNOVODEANU, Paul (autor) Considerații privitoare la organizarea administrativă a orașului București în sec. XVI-XVII Studii şi materiale de istorie 159-176 română
articol de periodic COJOCARU, Ioan V (autor) Materiale privind dezvoltarea industrială a orașului București în perioada Regulamentului Organic și în anii premergători Unirii Principatelor (1821-1859) Studii şi materiale de istorie 177-187 română
articol de periodic VASILESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la istoricul gărzii civile din București Studii şi materiale de istorie 189-202 română
articol de periodic TOȘA-TURDEANU, Ana (autor) Orașul București în cartografie pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea Studii şi materiale de istorie 203-217 română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Contribuții arheologice la cunoașterea satului în sec. al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureștilor Studii şi materiale de istorie 219-228 română
articol de periodic VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Asistența sanitară în orașul București în veacurile al XVI-lea și al XVII-lea Studii şi materiale de istorie 229-240 română
articol de periodic IONESCU, Matei (autor) O noua unitate a Muzeului de Istorie a orașului București: Muzeul Pompierilor din Foișorul de Foc Articole de muzeografie 241-248 română
articol de periodic IACOBOVICI, C. (autor) Jetoane și fise din trecutul orașului București Articole de muzeografie 249-265 română
articol de periodic ASTANCĂI, Gheorghe (autor) Obiecte de preț din Colecția "Maria și dr. George Severeanu" (statuete de lut ars Thanagra; colierul de pietre gravate; sabia lui Gabriel Bethlen) Articole de muzeografie 267-288 română
articol de periodic PANTELIMON, Georgeta (autor) O metodă de restaurare a obiectelor antice din bronz Articole de muzeografie 289-298 română
articol de periodic CEBUC, Alexandru (autor) , CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Rolul cultural-educativ al expozițiilor volante organizate de Muzeul de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 299-302 română
articol de periodic IONESCU, Victoria (autor) Albumul "Contimporani" de N. Petrescu-Găină Articole de muzeografie 303-310 română
articol de periodic ANGHELOVICI, Elisabeta (autor) Cărți rare din biblioteca Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 311-320 română
articol de periodic IONESCU, Ștefan (autor) O scrisoare inedită a poetului Al. Macedonski Articole de muzeografie 321-326 română
articol de periodic CEBUC, Alexandru (autor) Aspecte din dezvoltarea transportului de călători în București în anii puterii populare Note şi comunicări 327-332 română
articol de periodic CÎNCEA, P. (autor) Condiții de muncă în serviciile Primăriei orașului București (1880-1900) Note şi comunicări 333-339 română
articol de periodic ALEXANDRESCU-DERSCA, Maria Matilda (autor) Contribuții privind ciuma lui Caragea (1813-1914) în București Note şi comunicări 355-365 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Considerații documentare asupra asistenței bolilor nervoase în București în prima jumătate a secolului al XIX-lea Note şi comunicări 367-374 română
articol de periodic ZGÎBEA-TURCU, Mioara (autor) Aspecte ale învățământului bucureștean până la mijlocul secolului al XVIII-lea Note şi comunicări 375-381 română
articol de periodic FLORESCU, George (autor) Vechile case Mihăilescu din mahalaua Antimului Note şi comunicări 383-390 română
articol de periodic VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Un meșter sticlar din Boemia la Curtea domnească din București (1698) Note şi comunicări 391-394 română
articol de periodic POTRA, George (autor) Știri despre "Hanul Galben" din mahalaua Filantropiei Note şi comunicări 395-399 română
articol de periodic GHINEA, Nicolae (autor) Documente privind istoria orașului București. Volum redactat de Florian Georgescu (redactor responsabil), Paul I. Cernovodeanu și Ioana Cristache-Panait (apărut în cadrul Muzeului de Istorie a orașului București, 1961) RECENZII 401-403 română
articol de periodic CERNOVODEANU, Paul (autor) , CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București", ed. Academiei RPR (București, 1961, 363 p.) RECENZII 404-408 română
articol de periodic Sumar 409-410 română
articol de periodic Erată 413-413 română
articol de periodic STOICESCU, Nicolae (autor) Vechi monumente bucureștene. I. Casa Mavrocordaților de la Foișor. II. Hanul Constantin Vodă Note şi comunicări 541-354 română