Criterii căutate

  • An de publicare: 1964

Sumarul căutării

  • 372 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1964 Acta Musei Napocensis, I DAICOVICIU, Constantin (autor) Acta Musei Napocensis - Cuvânt înainte V-VI română
1964 Acta Musei Napocensis, I Cuprins VII-VIII română
1964 Acta Musei Napocensis, I BUNTA, Petru (autor) Insurecția armată din august 1944 - Cotitură istorică în viața poporului român 1-35 română
1964 Acta Musei Napocensis, I FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpăturile de salvare de la Doboșeni Studii 39-66 română
1964 Acta Musei Napocensis, I FERENCZI, Istvan (autor) Contribuții la cunoașterea așezării întâlnite în epoca hallstattiană de la Someșul Rece Studii 67-77 română
1964 Acta Musei Napocensis, I CRIȘAN, Eva (autor) Un craniu trepanat din necropola scitică de la Cristești Studii 79-86 română
1964 Acta Musei Napocensis, I CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Morminte inedite din sec. III e.n. în Transilvania Studii 87-109 română
1964 Acta Musei Napocensis, I DAICOVICIU, Hadrian (autor) Addenda la "Așezările dacice din Munții Orăștiei" Studii 111-124 română
1964 Acta Musei Napocensis, I CHIRILĂ, Eugen (autor) Relațiile dintre daci și romani până la expediția lui Marcus Vinicius Studii 125-136 română
1964 Acta Musei Napocensis, I BODOR, Andrei (autor) Contribuții la problema cuceririi Daciei Studii 137-162 română
1964 Acta Musei Napocensis, I DAICOVICIU, Constantin (autor), PROTASE, Dumitru (autor) O diplomă militară din Dacia Poroliossensis. Știri noi despre organizarea Daciei romane Studii 163-180 română
1964 Acta Musei Napocensis, I RUSSU, Ion (autor) Materiale epigrafice din estul Daciei Studii 181-195 română
1964 Acta Musei Napocensis, I MITROFAN, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea orașului Napoca Studii 197-214 română
1964 Acta Musei Napocensis, I WINKLER, Iudita (autor) Despre circulația monetară la Porolissum Studii 215-223 română
1964 Acta Musei Napocensis, I BIELZ, I. (autor) Castelul de la Buia Studii 225-236 română
1964 Acta Musei Napocensis, I BUNDA, Magdalena (autor) Contribuții la istoria destrămării breslelor din Cluj Studii 237-254 română
1964 Acta Musei Napocensis, I TOTH-GASPAR, M. (autor) Condițiile de muncă și de viață ale minerilor din Valea Jiului și luptele greviste până la sfârșitul sec. XIX. Studii 255-285 română
1964 Acta Musei Napocensis, I FODOR, L. (autor) Acțiuni de luptă ale muncitorilor ceferiști din Cluj în ianuarie-februarie 1933 Studii 287-304 română
1964 Acta Musei Napocensis, I CRIȘAN ION, Horațiu (autor), MACREA, Mihail (autor) Două decenii de cercetări arheologice și studii de istorie veche la Cluj (1944-1964) Referate şi comunicări 307-365 română
1964 Acta Musei Napocensis, I VLASSA, Nicolae (autor) Materiale neolitice de la Tikos (R.P. Ungaria) în Muzeul de Istorie din Cluj Referate şi comunicări 367-375 română
1964 Acta Musei Napocensis, I KOVACS, Iosif (autor) Apariția primelor mașini agricole perfecționate în Transilvania Referate şi comunicări 377-385 română
1964 Acta Musei Napocensis, I GLODARIU, Ioan (autor) În legătură cu "torna, torna, fratre" Note şi discuţii 384-488 română
1964 Acta Musei Napocensis, I PAP, Francisc (autor) Regulamentul provizoriu din 1857 pentru servitorii agricoli Referate şi comunicări 387- română
1964 Acta Musei Napocensis, I VAJDA, Ludovic (autor) Începuturile dezvoltării mineritului de cărbuni în Transilvania Referate şi comunicări 397-419 română
1964 Acta Musei Napocensis, I BUNTA, Petru (autor) Revoluția populară din țara noastră - necesitate obiectivă Referate şi comunicări 421-440 română
1964 Acta Musei Napocensis, I HĂGAN, T. (autor) Contribuția sindicatelor revoluționare conduse de P.C.R. în sprijinul antihitlerist Referate şi comunicări 441-459 română
1964 Acta Musei Napocensis, I VLASSA, Nicolae (autor) În legătură cu neoliticul timpuriu de la Dârțu-Ceahlău Note şi discuţii 463-464 română
1964 Acta Musei Napocensis, I CHIRILĂ, Eugen (autor) Un pasaj din Scholia Bernensia despre daci Note şi discuţii 465-467 română
1964 Acta Musei Napocensis, I KOVACS, C. (autor), ȚINTEA, H. (autor) Compoziția chimică a unor monede de argint din antichitate Note şi discuţii 469-472 română
1964 Acta Musei Napocensis, I ȚEPOSU-DAVID, L. (autor) Teracote reprezentând pe Venus Note şi discuţii 473-476 română
1964 Acta Musei Napocensis, I RUSSU, I. (autor) Note epigrafice. Seria VII Note şi discuţii 477-481 română
1964 Arheologia Moldovei, 1964 Cuprins 3-8 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I directorul Muzeului de Istorie a orașului București, GEORGESCU, Florian (autor) Cuvânt introductiv 3-4 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I DEAC, Augustin (autor) Momente din începuturile mișcării muncitorești în orașul București Studii şi materiale de istorie 5-22 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I GEORGESCU, Titu (autor) Influența luptelor muncitorimii din 1933 asupra dezvoltării presei revoluționare și democratice îndrumate de P.C.R. din orașul București (1933-1944) Studii şi materiale de istorie 23-37 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I GEORGESCU, Florian (autor) Marele plan al orașului București ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846 Studii şi materiale de istorie 39-80 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I BERINDEI, Dan (autor) Frământări social-politice bucureștene în anii 1859-1962 Studii şi materiale de istorie 81-100 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CEBUC, Alexandru (autor) Aspecte din viața unor mahalale bucureștene în perioada anilor 1900-1944 Studii şi materiale de istorie 101-117 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I BENE, Ana (autor), DAICHE, Petre (autor) Aspecte ale dezvoltării edilitar-urbanistice ale Capitalei între cele două războaie mondiale Studii şi materiale de istorie 119-139 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I NĂSTUREL, Petre Ș. (autor) Cetatea București în veacul al XV-lea Studii şi materiale de istorie 141-157 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CERNOVODEANU, Paul (autor) Considerații privitoare la organizarea administrativă a orașului București în sec. XVI-XVII Studii şi materiale de istorie 159-176 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I COJOCARU, Ioan V (autor) Materiale privind dezvoltarea industrială a orașului București în perioada Regulamentului Organic și în anii premergători Unirii Principatelor (1821-1859) Studii şi materiale de istorie 177-187 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I VASILESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la istoricul gărzii civile din București Studii şi materiale de istorie 189-202 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I TOȘA-TURDEANU, Ana (autor) Orașul București în cartografie pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea Studii şi materiale de istorie 203-217 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I PANAIT, Panait I. (autor) Contribuții arheologice la cunoașterea satului în sec. al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureștilor Studii şi materiale de istorie 219-228 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Asistența sanitară în orașul București în veacurile al XVI-lea și al XVII-lea Studii şi materiale de istorie 229-240 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IONESCU, Matei (autor) O noua unitate a Muzeului de Istorie a orașului București: Muzeul Pompierilor din Foișorul de Foc Articole de muzeografie 241-248 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IACOBOVICI, C. (autor) Jetoane și fise din trecutul orașului București Articole de muzeografie 249-265 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ASTANCĂI, Gheorghe (autor) Obiecte de preț din Colecția "Maria și dr. George Severeanu" (statuete de lut ars Thanagra; colierul de pietre gravate; sabia lui Gabriel Bethlen) Articole de muzeografie 267-288 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I PANTELIMON, Georgeta (autor) O metodă de restaurare a obiectelor antice din bronz Articole de muzeografie 289-298 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CEBUC, Alexandru (autor), CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Rolul cultural-educativ al expozițiilor volante organizate de Muzeul de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 299-302 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IONESCU, Victoria (autor) Albumul "Contimporani" de N. Petrescu-Găină Articole de muzeografie 303-310 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ANGHELOVICI, Elisabeta (autor) Cărți rare din biblioteca Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 311-320 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I IONESCU, Ștefan (autor) O scrisoare inedită a poetului Al. Macedonski Articole de muzeografie 321-326 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CEBUC, Alexandru (autor) Aspecte din dezvoltarea transportului de călători în București în anii puterii populare Note şi comunicări 327-332 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CÎNCEA, P. (autor) Condiții de muncă în serviciile Primăriei orașului București (1880-1900) Note şi comunicări 333-339 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ALEXANDRESCU-DERSCA, M. (autor) Contribuții privind ciuma lui Caragea (1813-1914) în București Note şi comunicări 355-365 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Considerații documentare asupra asistenței bolilor nervoase în București în prima jumătate a secolului al XIX-lea Note şi comunicări 367-374 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I ZGÎBEA-TURCU, Mioara (autor) Aspecte ale învățământului bucureștean până la mijlocul secolului al XVIII-lea Note şi comunicări 375-381 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I FLORESCU, George (autor) Vechile case Mihăilescu din mahalaua Antimului Note şi comunicări 383-390 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Un meșter sticlar din Boemia la Curtea domnească din București (1698) Note şi comunicări 391-394 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I POTRA, George (autor) Știri despre "Hanul Galben" din mahalaua Filantropiei Note şi comunicări 395-399 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I GHINEA, Nicolae (autor) Documente privind istoria orașului București. Volum redactat de Florian Georgescu (redactor responsabil), Paul I. Cernovodeanu și Ioana Cristache-Panait (apărut în cadrul Muzeului de Istorie a orașului București, 1961) RECENZII 401-403 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I CERNOVODEANU, Paul (autor), CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București", ed. Academiei RPR (București, 1961, 363 p.) RECENZII 404-408 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I Sumar 409-410 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I Erată 413-413 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I STOICESCU, Nicolae (autor) Vechi monumente bucureștene. I. Casa Mavrocordaților de la Foișor. II. Hanul Constantin Vodă Note şi comunicări 541-354 română
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 CONDURACHI, Emilian (autor) Vinght années de recherches archéologiques en Roumanie (1944-1964) 005-038
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 POPESCU, Dorin (autor) Le centenaire de Musée National des Antiquités 039-046
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin Stănel (autor) Nouvelles données sur la possibilité de l'existence de protohominiens dans le Villafranchien de Roumanien 047-052
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Considérations et données nouvelles sur le problème du synchronisme des civilisations de Cucuteni et de Gumelnita 053-066
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 BICHIR, Gheorghe (autor) Autour du problème les plus ancienes modèles de chariots découverts en Roumania 067-086
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 BERCIU, Ion (autor), POPA, Alexandru (autor) Contribution à l'étude des dèpôts d'objects hallstattiens 087-100
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 MORINTZ, Sebastian (autor) Quelques problèmes concernant la période ancienne du Hallstatt au Bas-Danube à la lumière des fouilles de Babadag 101-118
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 HOREDT, Kurt (autor) Die Verwedung des Eisens in Rumänien bis in das 6. Jahrhundert v. u. Z. 119-132
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 DUMITRIU, Suzana (autor) Evénements du Pont-Euxin de la fin du VIe siècles av. n.è. reflétés dans l'histoire d'Histria 133-144
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 MACREA, Mihail (autor) ''Exercitus Daciae Porolissensis'' et quelques considérations sur l'organisation de la Dacie Romaine 145-160
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 BORDENACHE, Gabriella (autor) Temi e motivi della plastica funeraria d'età romana nella Moesia inferior 161-176
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 PROTASE, Dumitru (autor) Considérations sur la continuité des Daco-Romains en Dacie post-aurélienne, à la lumière des recherches archéologiques et numismatiques 177-195
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 DIACONU, Gheorghe (autor) Einheimische und Wandervölker im 4 Jahrhundert u. Z. auf dem Gebiete Rumäniens (Târgsor-Gheraseni-Variante) 195-210
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 MITREA, Bucur (autor) Quelques problèmes ayant trait aus nécropoles de type Sântana-Tcherniakhov découvertes en Valachie 211-238
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 BARNEA, Ion (autor) Sceaux de deux gouverneus inconnus du thème de Paristrion 239-248
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 DIACONU, Petre (autor) K voprosu o glinjanyh kotloh na territorii R.N.R. 249-264
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Le stade et les perspectives de la recherches archéologique du village médiéval de Roumanie 265-278
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 MATEI, Mircea D. (autor) La ville médiévale et l'archéologie roumaine: état actuel des recherches 279-296
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 PĂUNESCU, Alexandru (autor) À propos du néolithique ancien de Draghiceanu et de quelques survivances tardenoisiennes 297-306
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 MARINESCU-BÂLCU, Silvia (autor) Reflets de rapports entre les civilisations de Hamangia et de Précucuteni dans la plastique précucuténienne de Târpesti 307-312
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 BERCIU, Dumitru (autor) Sur les débuts de l'âge du bronze au Bas-Danube 313-318
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 VULPE, Alexandru (autor) Les phases de la civilisation de Tei à la lumière des fouilles de Novaci 319-330
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 SAUCIUC-SĂVEANU, Théophile (autor) Bemerkungen zur Thiasiteninscrift aus Kallatis aus der Zeit des basileus Simos 331-334
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 VULPE, Radu (autor) Ex - voto au cavalier thrace provenant de Callatis 335-344
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 TUDOR, Dumitru (autor) ''Pedites singulares'' à Buridava 345-352
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 PREDA, Constantin (autor) Monnaies imitant le type ''Larrisa'' et à tête janiforme découvertes à Bugiulesti (Olténie) 353-362
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 COMȘA, Maria (autor) K voprosu istolkovanja nekotorih graffito iz Basarabi 363-370
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 MITREA, Bucur (autor) Découvertes anciennes et plus récentes de monnaies antiques et bysantines dans la République Populaire Roumanie 371-384
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 POPESCU, Dorin (autor) Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumanie en 1963 385-404
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 MORINTZ, Sebastian (autor) Rumyno-sovestskij seminar po arheologii pervobytno-obšcinnogo stroja 405-414
1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8 COMȘA, Maria (autor) Otcet o rabotah rumyno-bulgarskogo seminaro, sostojavšegosja mezdy 12 i 15 nojabrja 1962 g 415-418
1964 Studii Clasice, VI Sumar 3-5 română
1964 Studii Clasice, VI FRENKIAN, Aram M. (autor) Les doxographies et les fragments des Milésiens Comunicări şi studii 7-15 franceză
1964 Studii Clasice, VI DEVOTO, Giacomo (autor) La crisi dei latino ne! V secolo a. C. Comunicări şi studii 17-23 italiană
1964 Studii Clasice, VI NASTA, Mihai (autor) Aspects de la trilogie chez Eschyle Comunicări şi studii 25-56 franceză
1964 Studii Clasice, VI DASCALAKIS, Apostolos (autor) Les raisons réelles du sacrifice de Léonidas et l'importance historique de la bataille des Thermopyles Comunicări şi studii 57-82 franceză
1964 Studii Clasice, VI KARAKULAKOV, Vladimir (autor) К вопросу о соотнесенности частей речи стоиков с их логическими категориями Comunicări şi studii 83-86 rusă
1964 Studii Clasice, VI LUPAȘ, Liana (autor) Le système vocalique du dialecte attique Comunicări şi studii 87-102 franceză
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Sur la diffusion des cultes égyptiens en Scythie Mineure Comunicări şi studii 103-118 franceză
1964 Studii Clasice, VI PEEK, Werner (autor) Griechische Epigramme aus Rumänien Comunicări şi studii 119-136 germană
1964 Studii Clasice, VI BARBU, Nicolae Ion (autor) Cicéron, philosophe et homme d'action Comunicări şi studii 137-147 franceză
1964 Studii Clasice, VI POGHIRC, Cicerone (autor) Sur la répartition des livres de Tacite entre Annales et Histoires Comunicări şi studii 149-154 franceză
1964 Studii Clasice, VI BORDENACHE, Gabriella (autor) Contributi per una storia dei culti e dell'arte nella Torni d'età romana Comunicări şi studii 155-178 italiană
1964 Studii Clasice, VI GRAMATOPOL, Mihai (autor) Imperial cameos from second century Comunicări şi studii 179-184 engleză
1964 Studii Clasice, VI POPESCU, Emilian (autor) Epigraphische Beiträge zur Geschichte der Stadt Tropaeum Traiani Comunicări şi studii 185-203 germană
1964 Studii Clasice, VI VULPE, Radu (autor) Dion Cassius et la campagne de Trajan en Mésie Inférieure Comunicări şi studii 205-232 franceză
1964 Studii Clasice, VI VULPE, Alexandru (autor) Ptolemy and the ancient geography of Moldavia. Comunicări şi studii 233-246 engleză
1964 Studii Clasice, VI DORUȚIU, Emilia (autor) Zur Frage der Zerstörung Histrias im 3. Jh.u.Z. Comunicări şi studii 247-259 germană
1964 Studii Clasice, VI GUȚU, Gheorghe (autor) Traducerea din limba latină Note şi discuţii 261-271 română, franceză
1964 Studii Clasice, VI GRAUR, Alexandru (autor) ἄχθος, ὀχθέω, ἐχθρός Note şi discuţii 273-275 română, franceză
1964 Studii Clasice, VI SĂNDULESCU, C. (autor) Remarques sur la terminologie du bronze et du fer chez Homère Note şi discuţii 277-287 franceză
1964 Studii Clasice, VI MARMELIUC, Dimitrie (autor) Interpretări homerice. Pe marginea Iliadei lui Homer, în traducerea lui G. Murnu Note şi discuţii 289-308 română, germană
1964 Studii Clasice, VI MARINESCU-HIMU, Maria (autor) În jurul celei dintîi traduceri romînești a lui Herodot Note şi discuţii 309-323 română, franceză
1964 Studii Clasice, VI FISCHER, Iancu (autor) Un exemple de style indirect libre en latin Note şi discuţii 325-326 franceză
1964 Studii Clasice, VI KARAKULAKOV, Vladimir (autor) К вопросу о принципах выделения частей речи у Дионисия Фракийца Note şi discuţii 327-330 rusă
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Un fragment inedit al Hotărniciei lui Laberius Maximus (SEG I 329) Note şi discuţii 331-342 română, germană
1964 Studii Clasice, VI PIATKOWSKI, Adelina (autor) Hesiod și poemele hesiodice în lumina unor cercetări recente Studiile clasice în lume 343-356 română
1964 Studii Clasice, VI ALEXANDRESCU, Petre (autor) Al VIII-lea congres internațional de arheologie clasică Studiile clasice în lume 357-359 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Epigrafia latină în 1963 Studiile clasice în lume 361-363 română
1964 Studii Clasice, VI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Cronica de drept roman Studiile clasice în lume 365-367 română
1964 Studii Clasice, VI VULPE, Radu (autor) Centenarul Muzeului Național de Antichități Studiile clasice în R.P.R. 369-372 română
1964 Studii Clasice, VI BÎRSAN, Adina (autor) Comemorarea lui Matei Nicolau la Facultatea de limbi romanice și clasice din București Studiile clasice în R.P.R. 373 română
1964 Studii Clasice, VI FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică romînească (1963) Studiile clasice în R.P.R. 375-385 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'Année philologique. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine publiée, sous la direction de J. Marouzeau, par Juliette Ernst. Tome XXXII, Paris, „Les Belles Lettres", 1963, XXII-638 p. in 16°. RECENZII 387 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) PAUL PETIT, Guide de l'étudiant en histoire ancienne. Préface de André Aymard, Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Paris. Paris, Presses Universitaires de France, 1959, 208 p. in 16°. RECENZII 387-389 română
1964 Studii Clasice, VI FRENKIAN, Aram M. (autor) The Mycenae Tablets III. Edited by John Chadwick (Transactions of the American Philosophical Society, Philadelphia, New Series, voi. 62, Part 7, 1962), Philadelphia 1963, 76 p. In 4°. RECENZII 389 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) INSCRIPTIONES LATINAE LIBERAE REI PUBLICAE. Fasciculus alter. Curauit Attilius Degrassi (Biblioteca di Studi superiori, vol. XL. Storia antica ed epigrafia). Firenze, „La Nuova Italia" editrice, 1963, XIII-547 p. in 16°. RECENZII 389-390 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) INSCRIPTIONES GRAECAE lN BULGARIA REPERTAE. Edidit Georgius Mihailov. Vol. III: Inscriptiones inter Haemum et Rhodope repertae. Fasciculus prior: Territoriurn Philippopolis. Serdicae. MCMLXI, 305 p. + 259 planșe afară din text. RECENZII 390-392 română
1964 Studii Clasice, VI GRAUR, Alexandru (autor) SEX. PROPERTII Elegiarum liber secundus. Edidit Petrus Johannes Enk, Leiden, A. W. Sijthoff, 1962, 2 volume, 136 și 482 p. RECENZII 392-293 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) APULEE, Métamorphoses, IV 28-VI 24. Le conte d'Amour et de Psyché. („Erasme". Collection de textes latins commentés, publiée sous la direction de Pierre Grimal). Paris, „Les Presses Universitaires de France", 1963, 140 p. in 16°. RECENZII 393-394 română
1964 Studii Clasice, VI MIHĂESCU, Haralambie (autor) EUGIPPIUS, Das Leben des heiligen Severin. Lateinisch und deutsch. Einführung, Übersetzung und Erlänterungen von Rudolf Noll. Mit 1 Karte. Akademie-Verlag, Berlin, 1963, VIII, 160 p. (Schriften und Quellen der antiken Welt, 11). RECENZII 394-395 română
1964 Studii Clasice, VI POGHIRC, Cicerone (autor) P.BOSCH-GIMPERA. El problema indoeuropeo. Con un apendice de M. Swadesh. Mexico, Direction General de Publicationes, 1960, 385 p. RECENZII 395-396 română
1964 Studii Clasice, VI FISCHER, Iancu (autor) A. DE FRANCISCIS, O. PARLANGELI, Gli Italici del Bruzio nei documenti epigrafici, Napoli, L'Arte tipografica., 1960 (Università di Napoli, Centro di Studi per la Magna Grecia, II), 63 p., in 8°, + 17 pl. RECENZII 396-398 română
1964 Studii Clasice, VI POGHIRC, Cicerone (autor) OTTO HAAS, Messapische Studien. Inschriften mit Kommentar, Skizze einer Laut- und Formenlehre. Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 1962, 223 p. RECENZII 399-400 română
1964 Studii Clasice, VI POGHIRC, Cicerone (autor) GERHARD REITER, Die griechischen Bezeichnungen der Farben Weiss, Grau und Braun. Eine Bedeutungsuntersuchung. Commentationes Aenipontanae XVI. Universitätsvorlag Wagner, Innsbruck, 1962, 121 (132) p. RECENZII 401 română
1964 Studii Clasice, VI FRENKIAN, Aram M. (autor) ION BANU, Heraclit din Efes. Traducerea fragmentelor heraclitice: A. Piatkowski în colaborare cu I. Banu, București, Editura științifică, 1963, 382 pagini, in 8°. RECENZII 401-402 română
1964 Studii Clasice, VI GUȚU, Marta (autor) HUBERT HINTENLANG, Untersuchungen zu den Homer-Aporien des Aristoteles, 1961, München, 149 p. RECENZII 402-403 română
1964 Studii Clasice, VI CIZEK, Eugen (autor) ETTORE PARATORE, Storia della letteratura latina, ediția a doua, Firenze, Sansoni, 1961, 1023 p. RECENZII 404-405 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) M. I. FlNLEY, The Ancient Greeks. London, Chatto & Windus, 1963. XII-207 p. In 16°. Hărți și 23 planșe (în parte colorate) afară din text. RECENZII 405-406 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L. RORERT, Villes d'Asie Mineure. Etudes de géographie ancienne. Seconde edition. Réimpression photographique augmentée de 200 pages et 16 planches, avec un index nouveau. Paris, Editions E. de Boccard, 1962. 511 p. in 16° + 35 planșe și hărți. RECENZII 406-409 română
1964 Studii Clasice, VI FISCHER, Iancu (autor) VEIKKO VÄÄNÄNEN, Graffili di Pompei e di Roma, Roma, Amici di Villa Lante al Gianicolo, 1962 (Conferenze e memorie di Villa Lante, fasc. 1), 13 p., in 8°. RECENZII 409 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ROBERT ETIENNE, Bordeaux antique (Histoire de Bordeaux publiée sous la direction de Ch. Higounet par la Fédération historique du Sud-Ouest, sous les auspices de la Ville de Bordeaux, I) Bordeaux, 1962. 386 p. In 16°. RECENZII 410-412 română
1964 Studii Clasice, VI BORDENACHE, Gabriella (autor) PAUL-MARIE DUVAL, Paris antique des origines au troisième siècle, Paris, Herman, 1961, 312 p., 132 illustrations, 1 dépliant. RECENZII 412-414 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) I. D. AMUSIN, Manuscrisele de la Marea Moartă, București, Editura științifică, 1963, 302 p. In 16° (1 plam și o hartă afară din text). RECENZII 415-416 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) E. J. BICKERMAN, La cronologia nel mondo antico (Collana „Paideia”, 7), Firenze, „La Nuova Italia”, 1963. 105 p. in 16°. RECENZII 417 română
1964 Studii Clasice, VI ALEXANDRESCU, Petre (autor) KERAMEIKOS. Ergebnisse der Ausgrabungen. VI. Bd. 1. Teil: Karl Kübler, Die Nekropole des späten 8. bis frühen 6. Jahrhunderts. Berlin, W. de Gruyter, 1959. Textband in 4° 198 p. + 101 fig.; Tafelband in 4° 69 pl. + 45 planuri. RECENZII 418-421 română
1964 Studii Clasice, VI POPESCU, Emilian (autor) JEAN DELORME, Gymnasion. Etude sur les monuments consacrés à l'éducation en Grèce (des origines à l'Empire romain). Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 196. Paris, Ed. de Boccard, 1950, 536 p. + XLI pl. RECENZII 421-424 română
1964 Studii Clasice, VI POPESCU, Emilian (autor) Exploration archéologique de Délos faite par l'Ecole française d'Athènes, (fasc. XXV, Les Palestres par J. Delorme, relevés et dessins de J. Dubuisson et Y. Fomine, architectes, et de l'auteur. Ed. de Boccard, Paris, 1961, 183 p. + XXIX pl. RECENZII 424-425 română
1964 Studii Clasice, VI ALEXANDRESCU, Petre (autor), DIMITRIU, Suzana (autor) EKREM AKURGAL, Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander, Berlin, W. de Gruyter, 1961, 350 p. in 4°, VII pl. + 264 ilustrații în text + 28 fig. RECENZII 425-428 română
1964 Studii Clasice, VI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) MAX KASER, Das römische Privatrecht, II, Die nachklassichen Entwicklungen (Rechtsgeschichte des Altertums im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft, München, 1969, C.G. Beck, Verlagsbuchhandlung, XXIV+ 478 p.). RECENZII 429-431 română
1964 Studii Clasice, VI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) PAUL OURLIAC și JEAN DE MALAFOSSE, Droit romain et ancien droit, II, Les biens, Les Presses Universitaires de France, Paris, 1961 (433 pag., în Colecția „Thémis", Manuale juridice, economice și politice). RECENZII 431-433 română
1964 Studii Clasice, VI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) JEAN GAUDEMET, La transmission des constitutions relatives au droit successoral au' Bas-Empire et dans les Royaumes barbares. RECENZII 433-435 română
1964 Studii Clasice, VI FRENKIAN, Aram M. (autor) KADMOS. Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik. Hgn. Von Ernst Grumach, Band II, Heft 1, Berlin, Walter de Gruytcr & Co. 1963, 78 pagini. RECENZII 436 română
1964 Studii Clasice, VI WALD, Lucia (autor) A. A. DERIUGHIN, I. I. STEPANOV, Классическая филология, Saratov, 1961, 109 p. RECENZII 437-439 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ACTA ANTIQUA PHILIPPOPOLITANA. STUDIA HISTORICA ET PHILOLOGICA Serdicae, in aedibus typographicis Academiae Scientiarum Bulgaricae, 1963. 326 p. in 16°. RECENZII 439-440 română
1964 Studii Clasice, VI CEAUȘESCU, Gheorghe (autor) Renaissance und Humanismus in Mittel- und Osteuropa. Eine Sammlung von Materialen, besorgt von Johannes Irmscher, vol. I-II, Berlin, Akademie-Verlag, 1962, IX + 395 p. IX + 395; VII + 327 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin). RECENZII 441-444 română
1964 Studii Clasice, VI Societatea de studii clasice din R.P.R. Dări de seamă ale ședințelor Cronică 445-457 română
1964 Studii Clasice, VI POGHIRC, Cicerone (autor) Vlad Bănățeanu In memoriam 459-461 română
1964 Studii Clasice, VI Aram Frenkian In memoriam 465-466 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie EVERAC, Paul (autor) Ștafeta nevăzută (piesă în trei acte – 12 tablouri) 1–41 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie ȘELMARU, Traian (autor) Miroiu, Gore – și „Șeful”… („Șeful sectorului suflete” pe scena Teatrului de Comedie) 43–49 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie TORNEA, Florin (autor) Anglia lui Falstaff – măști și oameni („Nevestele vesele din Windsor” pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale) 50–58 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie IOSIF, Mira (autor) Jalnica lume fără minuni („Nora” de Henrik Ibsen pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale) 60–63 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie ELVIN, B. (autor) Idei și personaje în teatrul lui Horia Lovinescu 65–68 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie POPOVICI, Al. (autor) Cu Costache Antoniu despre el și despre alții… (interviu) 69–73 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie PAVLESCU, Ion (autor) În căutarea firescului artistic 75–77 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie GRĂMADĂ, Ilie (autor) Organizarea științifică a creației 79–82 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie ATANASIU, Niki (autor) Aurel Baranga la 50 de ani 83–83 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie DUCEA, Valeria (autor) Teatrul Popular: artă nouă 84–86 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie SADOVEANU, Ion Marin (autor) Mari figuri ale teatrului romînesc din trecut: Ion Niculescu (1863 – 1917) 87–88 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie POTRA, Florian (autor) Cronica la „Întoarcerea din vis” de Lucia Demetrius (Teatrul de Stat din Oradea – secția maghiară) 89–90 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie POTRA, Florian (autor) Cronica la „Luceafărul” de Barbu Ștefănescu-Delavrancea (Teatrul de Stat din Oradea – secția romînă) 91–92 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 1, ianuarie NARTI, Ana Maria (autor) Cronica la „Elefănțelul curios” de Nina Cassian, după o povestire de R. Kipling (Teatrul „Țăndărică) 92–94 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie NARTI, Ana Maria (autor) Teatrul cu punțile reconstruite 1–6 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie LOVINESCU, Horia (autor) Noaptea cea mai lungă (piesă în două părți) 7–42 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie Înalta prețuire a creației 43–45 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie DEMETRIUS, Lucia (autor) Prietenii la masa rotundă (Participanți: Miron Dragu, Sergiu Fărcășan, Sonia Filip, Al. Mirodan, Dinu Cernescu, Florian Potra, Gheorghe Vlad, Adriana Iliescu, Ben Dumitrescu, Horia Lovinescu, George Teodorescu, Dumitru Solomon, Traian Șelmaru) 46–55 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie ȘELMARU, Traian (autor) Ceva despre măiestrie, tehnică și stil (pe marginea spectacolului „Noaptea e un sfetnic bun” de Al. Mirodan, Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 57–61 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie ELVIN, B. (autor) Puterea de atracție a teatrului de idei („Act venețian” de Camil Petrescu pe scena Teatrului „C. I. Nottara”) 63–66 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie MIRODAN, Alexandru (autor) Ovidiu Rocoș în Hagi Tudose 67–67 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie Royal Shakespeare Company la București 68–69 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie IOSIF, Mira (autor) Surprizele scenei 70–75 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie POPOVICI, Alecu (autor) Revista de ieri, de azi, de mîine... 77–80 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie POPOVICI, Al. (autor) Cu Nicușor Constantinescu despre el și despre alții… (interviu) 80–84 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie NARTI, Ana Maria (autor) Antracte: Un nou Marin Miroiu 86–87 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie P., I. (autor) Antracte: Comedia de epocă – azi 87–87 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie P., I. (autor) Antracte: Actorii și poezia 88–88 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 2, februarie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Pe scena lumii: Însemnări italiene 91–93 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie BELIGAN, Radu (autor) Ziua Mondială a Teatrului 1–2 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie STORIN, Aurel (autor) Duminică fără fotbal (comedie în trei reprize) 3–27 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie TORNEA, Florin (autor) „Richard al III-lea” pe scena Teatrului „C. I. Nottara” 28–36 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie IOSIF, Mira (autor) Romantismul schillerian și perspectiva istorică („Maria Stuart” de Friedrich Schiller pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale) 37–41 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie POPOVICI, Ileana (autor) Atitudine lucidă și univers poetic („Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 42–48 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie POPOVICI, Al. (autor) Cu Victor Eftimiu despre el și despre alții 50–56 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie BRESLAȘU, Marcel (autor) „Țăndărică” 58–60 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie ILIESCU, Adriana (autor) Cîteva procedee în construcția personajelor 62–65 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie T., Fl. (autor) Teatrul Tineretului 67–71 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie COMAN, Ion (autor) Experiența unui teatru tînăr: Teatrul de Stat din Piatra-Neamț; Un bilanț și un program de lucru 72–77 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie NARTI, Ana Maria (autor) Două spectacole de confirmare: „Orfeu în infern” de Tennessee Williams și „Noaptea e un sfetnic bun” de Al. Mirodan 78–82 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Pe marginea unor spectacole brechtiene 83–86 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie Ion Marin Sadoveanu 87–87 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 3, martie CRIȘAN, Mircea (autor) Mîna regizorului 88–89 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie BELIGAN, Radu (autor) Prefață la întîlnirea I.T.I. 1–1 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie VRACA, George (autor) Tineri de azi, tineri de ieri 2–5 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie CĂLIMAN, Călin (autor) 17 Regizori – Dinu Cernescu 6–8 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie DUCEA, Valeria (autor) 17 Regizori – Ion Cojar 8–9 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie SĂRARU, Dinu (autor) 17 Regizori – Mihai Dimiu 9–10 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie NARTI, Ana Maria (autor) 17 Regizori – David Esrig 10–11 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie HALLÀSZ, Anna (autor) 17 Regizori – Farkas István 11–12 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) 17 Regizori – Călin Florian 12–14 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie BĂLEANU, Andrei (autor) 17 Regizori – Lucian Giurchescu 14–15 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie IOSIF, Mira (autor) 17 Regizori – Harag György 15–16 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie T., Fl. (autor) 17 Regizori – Valeriu Moisescu 16–17 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie CAZABAN, Ion (autor) 17 Regizori – Vlad Mugur 17–18 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie POPOVICI, Al. (autor) 17 Regizori – Margareta Niculescu 18–20 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie ELVIN, B. (autor) 17 Regizori – Radu Penciulescu 21–22 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie SILVESTRU, Valentin (autor) 17 Regizori – Lucian Pintilie 22–24 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie POTRA, Florian (autor) 17 Regizori – Horea Popescu 24–26 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie IOSIF, Mira (autor) 17 Regizori – Ion Simionescu 26–27 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie IOSIF, Mira (autor) 17 Regizori – Ion Taub 27–28 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie NARTI, Ana Maria (autor) 17 Regizori – Cornel Todea 28–28 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie Actori tineri despre ei înșiși (au răspuns: Mircea Andreescu, Leopoldina Bălănuță, Ion Bessoiu, George Constantin, Octavian Cotescu, Gheorghe Dinică, Francisc Fabian, Cornelia Gheorghiu, Ileana Stana Ionescu, Amza Pelea, Agnes Peter, Irina Petrescu, Emano 29–38 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie TORNEA, Florin (autor) A 400-a aniversare Shakespeare – Printre noi 39–47 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie DUȚU, Alexandru (autor) A 400-a aniversare Shakespeare – Pe scenele romînești 48–53 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie NARTI, Ana Maria (autor) A 400-a aniversare Shakespeare – Cum îl jucăm 54–65 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie CRIVĂȚ, Dana (autor) A 400-a aniversare Shakespeare – Shakespeare la lucru 66–69 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 4, aprilie MAZILU, Teodor (autor) Somnoroasa aventură (comedie satirică în trei acte) 70–96 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai Reuniunea I.T.I. 1–1 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai LOGHIN, George Dem. (autor) Pregătirea profesională a actorului și improvizația 2–5 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai SAINT-DENIS, Michel (autor) Improvizația – mijloc de dezvoltare a aptitudinilor actorului 6–10 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai TOPORKOV, V. O. (autor) Rolul improvizației în întruchiparea personajului 11–14 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai IOSIF, Mira (autor) Colocviu la tribună și pe scenă 15–25 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai …și despre teatrul romînesc (spicuiri din impresiile participanților la Reuniunea internațională a I.T.I.) 25–27 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai ȘELMARU, Traian (autor) Un ultim omagiu lui George Vraca 28–30 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai DORIAN, Dorel (autor) Ninge la ecuator (piesă în trei acte – șapte tablouri) 31–63 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai TORNEA, Florin (autor) „Rinocerii” de Eugen Ionescu pe scena Teatrului de Comedie 64–71 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai CRIVĂȚ, Dana (autor) Turneul Royal Shakespeare Company 72–76 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai POPOVICI, Ileana (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Ștafeta nevăzută” de Paul Everac (Teatrul Național „I.L. Caragiale 77–83 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai DUCEA, Valeria (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Punctul culminant” de Gh. Vlad (Teatrul Regional București, Teatrul de Stat din Sibiu, Teatrul „Al. Davila” din Pitești) 84–88 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai RUSU, Ilie (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Nu prea Albă ca Zăpada și Motanul descălțat” de Al. Popovici (Teatrul pentru tineret și copii) 89–90 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai POTRA, Florian (autor) Două spectacole de tragedie ateniană 91–97 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai NARTI, Ana Maria (autor) Antracte: Victor Hugo ? Da, dar cum ? 98–99 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai NARTI, Ana Maria (autor) Antracte: Evoluția Regizorului 99–99 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 5, mai IOSIF, Mira (autor) Antracte: Valorificînd un Shaw inedit 100–100 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie PERPESSICIUS (autor) Comemorarea lui Mihai Eminescu – Omul de teatru 1–5 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie ȘTEFĂNESCU, Mircea (autor) Eminescu (dramă în două părți) 6–40 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie EMINESCU, Mihai (autor) Gînduri despre teatru (texte alese și ordonate de Florin Tornea) 41–45 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie BĂLEANU, Andrei (autor) Teatrul romînesc în dezbaterea contemporană de idei 46–50 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie SILVESTRU, Valentin (autor) Eroul în legăturile lui cu lumea (I) 52–62 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie Z., T. (autor) Cu Horia Lovinescu despre umanismul nou în dramaturgie (interviu) 64–68 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie IOSIF, Mira (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Moartea unui artist” de Horia Lovinescu (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 69–75 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie POTRA, Florian (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Steaua Polară” de Sergiu Fărcășan (Teatrul Național „V. Alecsandri” din Iași) 76–77 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie IOSIF, Mira (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Șeful sectorului suflete” de Al. Mirodan (Teatrul de Stat din Tg. Mureș) 78–80 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie POTRA, Florian (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Șeful sectorului suflete” de Al. Mirodan (Teatrul Național „V. Alecsandri” din Iași) 78–78 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie DUCEA, Valeria (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Șeful sectorului suflete” de Al. Mirodan (Teatrul de Stat din Pitești, Teatrul de Stat din Timișoara ) 80–82 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie NARTI, Ana Maria (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Eu și materia moartă” de Mircea Crișan, Al. Andi și Radu Stănescu (Teatrul „Țăndărică”) 82–86 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie POPOVICI, Al. (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Este vinovată Corina ?” de Laurențiu Fulga (Teatrul „C.I. Nottara”) 87–88 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie POPOVICI, Al. (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Zizi și… formula ei de viață” de Sidonia Drăgușanu (Teatrul „C.I. Nottara”) 88–90 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie RUSU, Ilie (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „N-avem centru înaintaș” de Nicuță Tănase (teatrul Muncitoresc C.F.R.) 90–91 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 6, iunie POTRA, Florian (autor) Între Goldoni, commedia dell’arte și gustul contemporan 93–94 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie TORNEA, Florin (autor) Drumul și cuceririle regiei noastre (I) 1–7 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie GHEORGHIU, Miluță (autor) Tradiția unei vechi scene 8–9 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie BRĂTĂȘANU, Al. (autor) Maturitatea scenografiei noastre 10–13 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie ANGHELESCU, Marcel (autor) Rolurile mele 13–15 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie MIHĂILESCU-BRĂILA, S. (autor) M-am format în acești ani 16–16 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie TĂNĂSESCU, Dorina (autor) Prestigiul internațional al păpușarilor romîni 17–18 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin (autor) Eroul în legăturile lui cu lumea (II) 19–28 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie CĂLINESCU, George (autor) Ludovic al XIX-lea (piesă în cinci acte) 29–68 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie CĂLIMAN, Călin (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Eminescu” de Mircea Ștefănescu (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 69–73 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie IOSIF, Mira (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Moartea unui artist” de Horia Lovinescu (Teatrul Maghiar de stat din Cluj) 74–75 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie DUCEA, Valeria (autor) Piese originale în repertoriul stagiunii: cronica la „Sonet pentru o păpușă” de Sergiu Fărcășan (Teatrul de Stat din Timișoara, Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșeni, Studioul Institutului de Teatru și Cinematografie „I.L. Caragiale”) 76–80 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie NARTI, Ana Maria (autor) De la ironia crudă la seninătate lirică („Domnul Biedermann și incendiatorii” de Max Frisch și „Inima mea este pe înălțimi” de William Saroyan pe scena Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”) 81–87 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie IOSIF, Mira (autor) Prin teatrele din țară: „Fata fără zestre” de A.N. Ostrovski (Teatrul Național din Cluj) 88–89 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie POTRA, Florian (autor) Prin teatrele din țară: „Troienele” de Euripide (Teatrul Național din Craiova) 89–90 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie LIPATTI, Valentin (autor) Turneul Comediei Franceze 91–93 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 7, iulie CRIVĂȚ, Dana (autor) Festivitățile Shakespeare de la Stratford-upon-Avon 94–96 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august ȘELMARU, Traian (autor) După douăzeci de ani 1–5 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august BELIGAN, Radu (autor) O artă a marilor sinteze 8–9 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august CIULEI, Liviu (autor) De la teatrul emoțiilor spontane la teatrul de idei 10–12 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august TORNEA, Florin (autor) Drumul și cuceririle regiei noastre (II) 15–25 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august NARTI, Ana Maria (autor) Gîndirea scenografică romînească azi 26–34 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august SILVESTRU, Valentin (autor) Colocviu între generații (participă: Ștefan Ciubotărașu, Dina Cocea, Toma Caragiu, Gheorghe Dinică) 35–46 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august DEMETRIUS, Lucia (autor) Întîlnirea peste ani (piesă în șapte tablouri) 47–81 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august STORIN, Gh. (autor) 58 de stagiuni 83–84 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august BUZESCU, Aura (autor) Al treilea deceniu 85–86 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august EFTIMIU, Victor (autor) Publicul 86–87 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august DAVIDOGLU, Mihail (autor) Laudă zilelor noastre 88–88 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august EVERAC, Paul (autor) Torța 89–90 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august GHELERTER, Moni (autor) A provoca, a primi, a realiza o literatură dramatică 91–93 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august MIRODAN, Alexandru (autor) Obligațiile maturității 93–94 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august POPOVICI, Silvia (autor) Prezent ! 94–95 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august SZABÓ, Lajos (autor) Școala de teatru din Tg. Mureș 96–98 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august GIURCHESCU, Lucian (autor) Începutul 98–99 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august DUCEA, Valeria (autor) Patosul invitației populare 100–103 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august RUSU, Ilie (autor) Fișe pentru o istorie comparată 104–106 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 8, august CRIVĂȚ, Dana (autor) Teatrul romînesc peste hotare 107–112 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie Între două stagiuni 1–1 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie BELIGAN, Radu (autor) Repertoriile – Stagiunea 1963–1964. Proiecte pentru stagiunea 1964–1965 (din referatul „Aspecte ale stagiunii 1963–1964 și proiectul de repertorii pentru stagiunea 1965” prezentat la Plenara Consiliului Teatrelor) 2–9 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Valorificarea scenică a dramaturgiei originale (din referatul „Despre unele probleme privind valorificarea scenică a dramaturgiei originale” prezentat la Plenara Consiliului Teatrelor) 9–17 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie MUNTEANU, Nicolae (autor) Profilul și stilul de muncă în conducerea teatrelor (din referatul „Profilul și stilul de muncă al directorului de teatru” prezentat la Plenara Consiliului Teatrelor) 17–22 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie Puncte de vedere (la discuțiile care au urmat fiecărui referat au luat parte: Zaharia Stancu, Radu penciulescu, Crin Teodorescu, Gh. Leahu, Liviu Ciulei, Dan Nasta) 23–33 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie În cinstea lui 23 August 34–37 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie Stagiunea 1964–1965. Gînduri, proiecte, realizări 38–39 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie CĂLIMAN, Călin (autor) Cu Horia Lovinescu despre noua stagiune la Teatrul „C.I. Nottara” (interviu) 39–41 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie ALEXANDRESCU, Sică (autor) Punerea în scenă a pieselor „Vlaicu-Vodă” de Alexandru Davila și „Vedere de pe pod” de Arthur Miller la Teatrul Național „I.L. Caragiale” (interviu) 41–41 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie POPESCU, Horea (autor) Pregătirea spectacolului cu piesa „Patima de sub ulmi” de Eugene O’Neill la Teatrul Național și a celui cu vodevilul „Pălăria florentină” de E. Labiche la teatrul Muncitoresc C.F.R. (interviu) 42–42 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie CERNESCU, Dinu (autor) Punerea în scenă a pieselor „Somnorasa aventură” de Teodor Mazilu la Teatrul de Comedie și „Stăpînul apelor” de Constantin Pastor la Teatrul Regional București (interviu) 43–44 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie CIULEI, Liviu (autor) Montarea piesei „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht și „Clipe de viață” de William Saroyan la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (interviu) 43–43 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie PENCIULESCU, Radu (autor) Punerea în scenă a pieselor „Oricît ar părea de ciudat” de Dorel Dorian și „Doi într-un balansoar” de William Gibbson la Teatrul Tineretului (interviu) 44–45 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie TEODORESCU, Crin (autor) Montarea dramei „Bălcescu” de Camil Petrescu la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași (interviu) 44–44 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie MOISESCU, Valeriu (autor) Montarea recentă a piesei „Oricît ar părea de ciudat” de Dorel Dorian și pregătirea pentru „Fii cuminte, Cristofor” de Aurel Baranga și „Caniota” de E. Labiche la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (interviu) 45–46 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie ESRIG, David (autor) Montarea piesei „Troilus și Cressida” de Shakespeare la Teatrul de Comedie (interviu) 46–47 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie NELEANU, D. D. (autor) Finisează montarea cu piesa „Vulpile” de Lillian Helman la Teatrul Tineretului (interviu) 47–47 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie COJAR, Ion (autor) Pune în scenă „Domnișoara Nastasia” de G.M. Zamfirescu la Teatrul Național „I.L. Caragiale” (interviu) 47–48 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie SENKALSZKY, Endre (autor) Directorul Teatrului Maghiar din Cluj ne informează (interviu) 48–48 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie JURIST, Eduard (autor) Autorii piesei „N-ați văzut dv. Un tată ?” ne spun (interviu) 48–48 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie MUSTAȚĂ, Ion (autor) Autorii piesei „N-ați văzut dv. Un tată ?” ne spun (interviu) 48–48 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie PASTOR, Constantin (autor) Stăpînul apelor (piesă în trei acte) 49–79 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie NARTI, Ana Maria (autor) Cea mai nouă promoție de actori 80–86 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie NARTI, Ana Maria (autor) Cronica la „Egor Bulîciov” de Maxim Gorki (Teatrul din Timișoara – secția romînă) 87–88 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie POPOVICI, Ileana (autor) Spectacolele Shakespeare: „Noaptea Regilor” la Teatrul Național din Iași și Teatrul din Bacău, „Femeia îndărătnică” la Teatrul din Constanța, „Pericles” la Teatrul din Brașov 89–96 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie Dramaturgia originală în discuția creatorilor. 23 de răspunsuri la întrebările: Ce așteaptă teatrele de la dramaturgi; Ce așteaptă dramaturgii de la teatru (Răspund: Sică Alexandrescu, Horia Lovinescu, Moni Ghelerter, Radu Penciulescu, Miron Niculescu, Lu 1–43 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie EFTIMIU, Victor (autor) Un secol de școală teatrală romînească 44–46 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie DORIAN, Dorel (autor) Oricît ar părea de ciudat (piesă în trei acte – 4 tablouri) 47–75 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie DEMETRIUS, Lucia (autor) La comemorarea lui George Mihail Zamfirescu: Amintiri de la „13 + 1” 76–80 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie FURDUI, Dumitru (autor) Dacă arta actorului nu s-ar înnoi... 81–86 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie CRIVĂȚ, Dana (autor) Întîlnire cu Arnold Wesker (interviu) 87–93 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 10, octombrie SOLOMON, Dumitru (autor) Cînd vin sunetele 94–95 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie La centenarul școlii teatrale romînești 1–2 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie Pagini de istorie (extrase din articole și cuvîntări: I. Eliade Rădulescu, C.A. Rosetti, Matei Millo, Costache Caragialli, I. Livescu, C.I. Nottara, Ion Manolescu) 3–16 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie ANTONIU, Costache (autor) Școala și teatrul 17–18 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie Oaspeți străini despre institut (Ruggiero Jacobbi, René Hainaux, I.O. Toporkov, Jack Thomas Brooking, Jean Darcante) 19–19 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie BĂLEANU, Andrei (autor) Gorki, dramaturgia revoluției și poezia în teatru 21–24 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie ATANASIU, Niki (autor) Întîlniri artistice creatoare 25–26 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie NAUM, Gellu (autor) Insula (comedie în două acte) 27–55 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie NARTI, Ana Maria (autor) Premisele echipei de teatru 58–64 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie IOSIF, Mira (autor) Cronica la „Judecata” de T. Boșca și „Pe o gură de rai” de M. Zaciu și V. Rebreanu, la Teatrul Național din Cluj (premieră) 66–69 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie POPOVICI, Ileana (autor) Cronica la „Ninge la ecuator” de Dorel Dorian, la Teatrul Muncitoresc C.F.R. (premieră) 69–74 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie IOSIF, Mira (autor) Cronica la „Dragă mincinosule” de Jerome Kilty, la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (premieră) 74–77 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie CĂLIMAN, Călin (autor) Cronica la „Frank al V-lea” de Fr. Dürrenmatt, la Teatrul Evreiesc de stat (premieră) 78–81 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie RUSU, Ilie (autor) Cronica la „Hipnoza” de Șt. Berciu, la Teatrul „C.I. Nottara” (premieră) 81–82 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie DELEANU, Horia (autor) Sean O’Casey – un original poet al dramei 84–87 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie VRABIE, Irina (autor) Stagiunea teatrală în U.R.S.S. 88–91 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 11, noiembrie BERECHET, Mihai (autor) Spectacole pariziene 91–94 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie RÎPEANU, Valeriu (autor) Introducere la „Cîntecul vieții” de G.M.Zamfirescu 1–3 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie ZAMFIRESCU, G.M. (autor) Cîntecul vieții (piesă în două părți) 4–37 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie CAZABAN, Ion (autor) Cronica la „Domnișoara Nastasia” de G.M. Zamfirescu (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 40–43 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie NARTI, Ana Maria (autor) Cronica la „Somnoroasa aventură” de Teodor Mazilu (Teatrul de Comedie) 43–49 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie POPOVICI, Ileana (autor) Un creator de tragedie modernă: Eugene O’Neill („Patima de sub ulmi” la Teatrul Național „I.L. Caragiale” și „Luna dezmoșteniților” la Teatrul „C.I. Nottara”) 49–57 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie NICOLAU, Florian (autor) Cronica la „Bălcescu” de Camil Petrescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 57–60 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie IOSIF, Mira (autor) Cronica la ”Bălcescu” de Camil Petrescu (Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași) 60-60 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie TORNEA, Florin (autor) Cronica la „Anton Pann” de Lucian Blaga (Teatrul din Timișoara) 61–67 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie DUCEA, Valeria (autor) Un teatru care se redescoperă („Surorile Boga” de Horia Lovinescu, „Noaptea e un sfetnic bun” de Al. Mirodan, „Fii cuminte, cristofor !” de Aurel Baranga la Teatrul din Galați) 68–73 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie IOSIF, Mira (autor) Cronica la „Ștafeta nevăzută” de Paul Everac (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj și Teatrul Maghiar din Satu-Mare) 73–76 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie RUSU, Ilie (autor) Teatrul de Stat din Baia-Mare în turneu („Romeo și Julieta” de Shakespeare, „Ferestre deschise” de Paul Everac, „Citadela sfărîmată” de Horia Lovinescu, „Scandaloasa legătură între domnul Kettle și doamna Moon” de John Priestley) 79–81 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie IOSIF, Mira (autor) Teatrul Maghiar de Stat din Cluj în turneu („Moartea unui artist” de Horia Lovinescu și „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht) 82–84 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie NARTI, Ana Maria (autor) Teatrul German de Stat din Timișoara în turneu („Lumpatius Vagabundus” de J. Nestroy, „Portretul” de Al. Voitin și „Inspectorul de poliție” de J. Priestley) 84–86 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie TAPALAGĂ, Ștefan (autor) Lecțiile lui Lecoq 89–91 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie GHEORGHIU, Mihnea (autor) Spre o nouă interpretare a teatrului istoric shakespearean 92–96 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie VRABIE, Ira (autor) Transformările revoluționare ale teatrului clasic chinez 96–98 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Bruxelles, Londra, Veneția 1964 – note de spectator 98–102 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie MUNTEANU, N. (autor) Berlinul „Zilelor festive” 102–104 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie Note 104–105 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie SOLOMON, Dumitru (autor) Juan Alvarez Pablo Maria Enrico Camerillo sau cunoștințe de limba belgiană 106–107 română
1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie Indice bibliografic: Anul 1964 (anul IX) 108–112 română