Revista de Folclor: REF, IX, nr. în TOM: 4-5, 1964