Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SIMIONESCU, Cristofor (autor) Sesiunea științifică republicană de chimie Iași, 28-31, 1964 491-491
articol de periodic MURGULESCU, Ilie (autor) Sesiunea științifică republicană de chimie Iași, 28-31, 1964 492-494
articol de periodic CAZACU, Virgil (autor) Sesiunea științifică republicană de chimie Iași, 28-31, 1964 494-497
articol de periodic DIACONESCU, A. (autor) Sesiunea științifică republicană de chimie Iași, 28-31, 1964 497-516
articol de periodic VÎLCU, Rodica (autor) , STANCIU, Florica (autor) Călduri de amestecare în sistem ternar 517-524
articol de periodic SPACU, Petru (autor) , BREZEANU, Maria (autor) , LEPĂDATU, Costinel (autor) Studiul izomeriei cis și trans la combinația (Codpy2Cl2)Cl 525-534
articol de periodic GRIGORAȘ, Margareta (autor) , SIMIONESCU, Natalia (autor) , SIMIONESCU, Cristofor (autor) Frînarea procesului de lignificare a țesuturilor vegetale cu ajurorul antioxidanților 535-537
articol de periodic MĂNDĂȘESCU, Laura (autor) , PETRUȘ, Alla (autor) , MATEI, I. (autor) Sinteze de elastomeri poliuretanici de produși de plecare și intermediari. IX. Reactivitatea unor diizocianați aromatici și aril-alifatici 539-547
articol de periodic MATEI, Ilie (autor) , MANDRIC, Gheorghe (autor) Sinteze de elastomeri poliuretanici de produși de plecare și intermetiari X. Sinteza 2,4,2'4'-tetraizocianatului de dibenzil 549-552
articol de periodic BODEA, Cornel (autor) , NICOARĂ, Elena (autor) , SALONTAI, Tamara (autor) Eșșolțxantona, o nouă carotinoidă cu structură retro din fructele de Taxis baccata 553-557
articol de periodic HODOȘAN, Francisc (autor) , POP-GOCAN, Alexandra (autor) Studiul steroidelor în stare adsorbită I. Adorbția unor derivați ai acizilor 5& și 5beta.colanici și etianici pe Al2O3 activat 559-566
articol de periodic ALMASI, Nicolae (autor) , SZOTYORI, Ladislau (autor) , DOMOKOS, Margareta (autor) Reacția dintre alcolizii de sodiu și &-halogencetone. III. Acțiunea metoxidului de sodiu asupra p-, m-și o-nitro - &-brom-propiofenonei 567-580
articol de periodic SZOTYORI, Ladislau (autor) , ALMASI, Nicolae (autor) , FEY, Ludovic (autor) , DOMOKOS, Margareta (autor) O nouă metodă spectrofotometrică pentru determinarea Tl (III) 581-594
articol de periodic FIȘEL, Simon (autor) , CRĂCIUN-CLIOBANU, Aglaia (autor) , POPESCU, Ion (autor) , PONI, Margareta (autor) Determinarea colorimetrică a Pd (II) în prezența Pt (IV) 595-599
articol de periodic POPA, Grigore (autor) , BAIULESCU, Gheorghe (autor) , STOICHIȚOIU, Lucia (autor) Determinarea cororimetrică a Pd(II) în prezența Pt(IV) 601-606