Alt Schaessburg, 13, 2020, seria Istorie. Patrimoniu


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Lista Autorilor Lista autorilor - română
articol de periodic Cuprins - română
articol de periodic ȘOVREA, Adrian Nicolae (autor) Considerații asupra evoluției istorice a bazinului Târnavei Mari în secolele X-XIII din perspectivă toponimică și arheologică (II) Istorie 5-28 română
articol de periodic IOAN F., Pascu (autor) Un ritual războinic păgân în peisajul creștin al Sighișoarei medievale (O spadă îndoită ritual și un vas cu rune într-un mormânt de secol XII-XIII) Istorie 29-43 română
articol de periodic DANA, Bander (autor) Inscripția latină de pe fațada de nord a Casei cu Cerb Istorie 45-50 română
articol de periodic ANDRAS, Bandi (autor) Biblia familiei Eisenburger din Sighișoara (1699-1750) Istorie 51-57 română
articol de periodic FLORINA, Ștefan (autor) Regulamentul Casei bătrânilor (Spitalul de bătrâni din Sighișoara) Istorie 59-63 română
articol de periodic NICULINA, Filip (autor) Cultivarea cartofului în Transilvania de sud-est în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea Istorie 65-68 română
articol de periodic NICOLAE, Teșculă (autor) Oferte și tendințe alimentare în secolul al XIX-lea la Sighișoara Istorie 69-79 română
articol de periodic VASILE, Mărculeț (autor) , ALEXANDRU, Bucur (autor) Consiliul Național Român din Crăciunelul de Jos (jud. Alba) (7 noiembrie 1918-15 februarie 1919) Istorie 81-87 română
articol de periodic SORINA, Parchirie (autor) Restaurarea unei farfurii aparținând culturii arheologice Wietenberg (sec.al XV-lea î.Hr.) Patrimoniu 91-96 română
articol de periodic MIRCEA-RADU, Iacob (autor) Bancnote austriece aflate în Patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara Patrimoniu 97-104 română
articol de periodic ION EUGEN, Sârbu (autor) Obiceiul de colindat de pe Târnava Mare- Obiceiul colindatului la Boiu Patrimoniu 105-113 română
articol de periodic ADONIS, Mihai (autor) Obiecte de patrimoniu cultural mobil în colecțiile Muzeului de Istorie Sighișoara Patrimoniu 115-131 română
articol de periodic LAVINIA CARMEN, Avram (autor) Arta focului. Sticla albastră din colecția Muzeului de Istorie Sighișoara Patrimoniu 133-152 română
articol de periodic LASZLO, Fazakas (autor) Petre Din, Cronici de istorie românească și universală, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2017 Miscellanea 155-158 română
articol de periodic RODICA MARIA, Bobei (autor) Elev în comunism Miscellanea 159-168 română