Marmatia, 13, 2016


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic POP, Dan (autor) Veriga de picior din epoca bronzului de la Băița de sub Codru, județul Maramureș / The Bronze Age leg bracelet (Beinring) from Băița de sub Codru, Maramureș County Arheologie 5-12
articol de periodic BERETEU, Dinu (autor) Locuirea din a doua epocă a fierului de la Bărăi (jud. Cluj) / The Late Iron Age habitation from Bărăi (Cluj County) Arheologie 13-20
articol de periodic CARDOȘ, Raul (autor) Monede romane din colecția Pipaș în Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș / Roman coins from Pipaș collection in the Maramureș County Museum of History and Archaeology Arheologie 21-32
articol de periodic STANCIU, Ioan (autor) Țesturile de lut în așezările medievale timpurii din partea nord-vestică a României (a doua jumătate a sec. VII – sec. IX/X) / The clay baking bells from the Early Medieval settlements in north-western Romania (during the second half of the 7th century – the 9th/10th century ) Arheologie 33-50
articol de periodic ARDELEANU, Sorana (autor) Cercetările arheologice de teren și sondajele efectuate în anul 2011 în localitatea Mânău (județul Maramureș) / Archaeological field investigations and surveys carried out in 2011 in Mânău (Maramureș County) Arheologie 51-66
articol de periodic ARDELEANU, Marius (autor) Tabăra de arheologie experimentală pentru copii Omnis Barbaria (ediția I)The Omnis Barbaria Experimental Archaeology Camp for Children – first edition Arheologie 67-90
articol de periodic BĂJENARU, Constantin (autor) Refugiați din Maramureș în județul Făgăraș după Dictatul de la Viena / The refugees from Maramureș in Făgăraș County after Dictate of Wien Istorie 91-102
articol de periodic CÂMPEANU, Marius (autor) Legislația școlară din Transilvania. A doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea / School legislation in Transylvania. In the second half of the XIX century and the beginning of the XX century Istorie 103-108
articol de periodic HULBER, Maria (autor) Experiențe postcarcerale: Episcopul Iuliu Hossu în arhivele Securității / Postcarceral Experience: Bishop Iuliu Hossu in theSecuritate archives Istorie 109-120
articol de periodic VIȘOVAN, Ștefan (autor) Marius Câmpeanu, Școlile confesionale românești din Vicariatul Greco-Catolic al Maramureșu lui. A doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2016 RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI 121-124