Alt Schaessburg, 1, 2008, seria Istorie. Patrimoniu


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Lista autorilor Lista autorilor - română
articol de periodic Cuprins - română
articol de periodic IOAN DORIN, Dăneșan (autor) CUVÂNT ÎNAINTE 5 română
articol de periodic TESCULA, NICOLAE (autor) , ȘTEFAN, Florina (autor) , AVRAM, Lavinia-Carmen (autor) , IACOB, Mircea Radu (autor) , MIHAI, Adonis (autor) , PARCHIRIE, Sorina (autor) LA ÎNCEPUT DE DRUM 7 română
articol de periodic AUREL, Jiga (autor) 1 Decembrie 1918-columna demnității noastre naționale. 7-10 română
articol de periodic ANTAL, Attila (autor) Relațiile regalității maghiare cu scaunul Sighișoara în evul mediu Istorie 13-21 română
articol de periodic LIVIU, Câmpeanu (autor) O cronică inedită de secol XVII despre istoria Ungariei și a Transilvaniei din secolele XI-XVI Istorie 22-32 română
articol de periodic FLORIN, Ardelean (autor) Aspecte din viața cotidiană la frontiera de vest a principatului Transilvaniei în timpul lui Sigismund Báthory Istorie 33-38 română
articol de periodic MIRCEA-RADU, Iacob (autor) Personalități sighișorene: generalul Michael von Melas (1729-1806) Istorie 39-42 română
articol de periodic NICULINA, Ciotloș (autor) Politica de modernizare economică a statului austriac în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea: răspuns rural Istorie 43-57 română
articol de periodic VASILE, Muntean (autor) Activitatea preotului Ștefan Balaș (1771-1817) și legăturile lui cu negustorii levantini Istorie 58-71 română
articol de periodic GHEORGHE, Drăgan (autor) Protopopiatul ortodox Sighișoara la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea. Istorie 72-82 română
articol de periodic NICOLAE, Teșculă (autor) Nume și locuri la Sighișoara. Aspecte privind toponimia și evoluția urbană Istorie 83-96 română
articol de periodic FLORINA, Ștefan (autor) Mijloacele de comunicare și influențare în spațiul public sighișorean Istorie 97-108 română
articol de periodic CORNELIA, Suciu (autor) Zaharia Boiu - autor de manuale Istorie 119 română
articol de periodic ANTIHI, Adriana (autor) Pictorița Betty Schuller și colecția ei de acuarele din patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara Istorie 120-132 română
articol de periodic ION EUGEN, Sârbu (autor) Boiu, aspecte de istorie modernă și contemporană Istorie 133-144 română
articol de periodic GHEORGHE, Gavrilă (autor) Horia Teculescu și Astra sighișoreană Istorie 145-159 română
articol de periodic MIHAELA, Crăciun (autor) Aspecte ale învățământului sighișorean în perioada interbelică Istorie 160-168 română
articol de periodic ANCUȚA, Moldovan (autor) Presa și activitatea editorială în Sighișoara anilor 1920-1940 Istorie 169-183 română
articol de periodic ADONIS, Mihai (autor) Realități demografice la Sighișoara în perioada interbelică Istorie 184-202 română
articol de periodic LUCIA, Țarălungă (autor) Un mare iubitor de folclor pe plaiuri sighișorene: prof. Ilarion Cocișiu Istorie 203-208 română
articol de periodic CLAUDIU, Pop (autor) Aspecte privind rebeliunea legionară în județul Târnava Mare Istorie 209-217 română
articol de periodic DORIN, Barbu (autor) Piese restaurate din săpătură arheologică de salvare, Piața Mică, Sibiu Patrimoniu 221-226 română
articol de periodic SORINA, Parchirie (autor) Restaurarea unui cuptor de ars ceramică (sec.al IV-lea d.Hr.) Patrimoniu 227-234 română
articol de periodic NICULINA, Ciotloș (autor) Soluții de depozitare a icoanelor pe lemn și sticlă din patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara Patrimoniu 235-240 română
articol de periodic GHEORGHE, Baltag (autor) Denkmaltopographie Siebenbürgen. Stadt Schäßburg 4.1. Topografia monumentelor din Transilvania. Municipiul Sighisoara 4.1. Elaborat de Corina Popa cu studenți ai Academiei de Arte București. Editat de Cristoph Machat. Editura Rheinland Köln, 2002 Miscellanea 243-246 română
articol de periodic GHEORGHE, Gavrilă (autor) Gheorghe Baltag Sighișoara. Schäßburg. Segesvár.Istoria Sighișoarei de la întemeierea orașului și până în 1945, ed. Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2004 Miscellanea 247-248 română
articol de periodic CLAUDIU, Pop (autor) Samuel P. Huntington Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale. Ed. Antet, București, 1997 Miscellanea 248-253 română
articol de periodic NICOLAE, Teșculă (autor) Bildband Schäßburg, Sighisoara, Segesvar aus Vergangenheit und Gegenwart, Herausgeber: Heinz Brandsch, Heinz Heltmann, Walter Lingner, Unter Mitarbeit von: Horst Breichofer, Walter Roth, Gustav Schneider, Albertdrucks Verlag, Düsseldorf, 2003 Miscellanea 253-255 română