Alt Schaessburg, 8, 2015, seria Istorie. Patrimoniu


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Lista Autorilor Lista autorilor - română
articol de periodic Cuprins - română
articol de periodic ADRIAN, Șovrea (autor) Echipamentul militar al războinicilor avari Istorie 7-17 română
articol de periodic LIVIU, Câmpeanu (autor) , NICOLAE, Teșculă (autor) Cronici sighișorene (II) Istorie 19-53 română, germană
articol de periodic GELU, Fodor (autor) Sistemul legislativ al Transilvaniei reflectat în articolele de lege ale Dietei din 1790-1791 (I) Istorie 55-80 română
articol de periodic ION, Silion (autor) Construcțiile și domeniile militare ca patrimoniu al Armatei a 4-a «Transilvania». Evoluția construcțiilor militare din cele mai vechi timpuri până la 1830 Istorie 81-88 română
articol de periodic ION EUGEN, Sârbu (autor) Ideea refacerii Mitropoliei Ardealului în prima jumătate a secolului al XIX-lea Istorie 89-103 română
articol de periodic RĂZVAN MIHAI, Neagu (autor) Considerații privind viața și activitatea protopopului greco-catolic al Sibiului Nicolae Togan Istorie 105-116 română
articol de periodic MARIUS, Șpechea (autor) Militari români din Transilvania în istoria central - europeană de la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX Istorie 117-132 română
articol de periodic VASILE, Mărculeț (autor) , IOAN, Mărculeț (autor) Contribuția locuitorilor din Crăciunelul de Jos ( jud. Alba) pentru întrajutorarea românilor aflați sub ocupație maghiară în 1919 Istorie 133-139 română
articol de periodic ADONIS, Mihai (autor) Statutele Băncii Unite pentru Industrie și Ipotecă S.A. din Sighișoara (1931) Istorie 141-157 română
articol de periodic DANA SOFIA, Bander (autor) Pictorul George Löwendal la Sighișoara Istorie 159-167 română
articol de periodic LUCIA, Țarălungă (autor) Vasile Nilca, personalitate de marcă a horticulturii transilvănene Istorie 169=183 română
articol de periodic CLAUDIU, Pop (autor) Aspecte privind reforma agrară din 1945 Istorie 185-189 română
articol de periodic LAVINIA CARMEN, Adam (autor) Meșteșug și artă. Obiecte de cult - dragostea pentru frumos Patrimoniu 193-203 română
articol de periodic MIRCEA-RADU, Iacob (autor) Două medalii inedite aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara Patrimoniu 205-211 română
articol de periodic SORINA, Parchirie (autor) O incursiune în istoria farmaciei - restaurarea unui microscop (sec. XIX) și a unui aparat pentru prepararea uleiurilor eterice (sec. XIX) Patrimoniu 213-221 română
articol de periodic LASZLO, Fazakas (autor) Petre Din, Spațiul românesc între secolele XVIII-XIX. Istorie, mentalități colective și imaginar social Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015. Miscellanea 225-227 română