Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XII, 2013, Volumul este dedicat memoriei lui Ionel Bejenaru (1948-2013)


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins română
articol de periodic DIACONESCU, Maria (autor) Piese de cupru descoperirte la Vorniceni și Corlăteni (culturile Cucuteni și Noua) SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE 14-21 română
articol de periodic OLENIUC, Florentina (autor) Raport de cercetare arheozoologică întreprinsă în situl arheologic Vorniceni – Pod Ibăneasa din județul Botoșani, aparținând culturii Cucuteni (faza AB) SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE 22-31 română
articol de periodic CIUCĂLĂU, Daniel (autor) Despre un fragment de castron cu trei torți având reprezentări dendrologice SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE 32-39 română
articol de periodic MAXIM, Mihai (autor) „Capitulațiile” (’ahdnāme - le) Țării Românești au existat! Un arz al voievodului muntean Ștefan Cantacuzino din mai 1715 către sultanul Ahmed III SECŢIUNEA A II-A: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE 41-47 română
articol de periodic BOTEZATU, Daniel (autor) „Politica” Doamnei față de satele din ocolul Botoșanilor SECŢIUNEA A II-A: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE 48-54 română
articol de periodic SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Matrice sigilare aparținând poliției târgului Botoșani SECŢIUNEA A II-A: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE 55-57 română
articol de periodic NECHIFOR, Iulian-Cătălin (autor) Aspecte ale proprietății în anii modernității la Bucecea (județul Botoșani) SECŢIUNEA A II-A: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE 58-81 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Izvoare istorice referitoare la trecutul localității Vorniceni, jud. Botoșani (I) SECŢIUNEA A II-A: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE 82-131 română
articol de periodic PRODAN, Andrei-Liviu (autor) Sighișoara medievală și modernă – muzeu în aer liber (III) SECŢIUNEA A II-A: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE 132-146 română
articol de periodic VIERU, Paul Narcis (autor) Dinamica industriei în orașul Botoșani (a II-a jumătate a secolului XIX – sfârșitul secolului XX) SECŢIUNEA A II-A: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE 147-160 română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Botoșanii și Marea Unire (1918) SECŢIUNEA A II-A: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE 161-163 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Sărbătorirea unui deceniu de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 în România. Studiu de caz: orașul Dorohoi . SECŢIUNEA A II-A: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE 164-167 Română
articol de periodic MEDIAN, Gheorghe (autor) Monumentele Botoșanilor. „Compania de mitraliere Maior Ignat în atac” SECŢIUNEA A II-A: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE 168-173 română
articol de periodic VIERU, Delia Nicoleta (autor) Cercetări și observații meteorologice în orașul Botoșani SECŢIUNEA A II-A: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE 174-177 română
articol de periodic AIOANEI, Oana Maria (autor) Argintărie și biserică în Moldova lui Ștefan cel Mare. Biserica Sfântul Nicolae de la Popăuți – Botoșani SECŢIUNEA A III-A: POLITICĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 178-189 română
articol de periodic ȘTIRBĂȚ, Gheorghe-Florin (autor) Aspecte ale vieții politice în primii ani ai guvernării liberale (1876-1878) (I) SECŢIUNEA A III-A: POLITICĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 190-206 română
articol de periodic CARANFILOF, Bogdan (autor) Prevestind Apocalipsa. Despre originile comunismului și nazismului SECŢIUNEA A III-A: POLITICĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 207-225 română
articol de periodic ADĂSCĂLIȚEI, Vasile (autor) Presa dorohoiană la sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX - lea. Considerații generale SECŢIUNEA A III-A: POLITICĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 226-246 română
articol de periodic BALANOVICI, Sergiu (autor) Prezențe botoșănene în cel de-al Doilea război balcanic SECŢIUNEA A III-A: POLITICĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 247-259 română
articol de periodic MATEI, Mihai (autor) Liceul „Carmen Sylva” din Botoșani în timpul celui de-al Doilea război mondial și a urmărilor sale dramatice (1940-1948) SECŢIUNEA A III-A: POLITICĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 260-271 română
articol de periodic FLORESCU, Gheorghe (autor) Memoriile lui N. Iorga între aide-mémoire și document (III) SECŢIUNEA A IV-A: NICOLAE IORGA - TITANUL OMNIVALENT 273-294 română
articol de periodic RÂPEANU, Valeriu (autor) Nicolae Iorga: o monumentală operă de moralist și de artist SECŢIUNEA A IV-A: NICOLAE IORGA - TITANUL OMNIVALENT 295-305 română
articol de periodic LUCA, Cătălin (autor) N. Iorga și curentele cultural-sociale ale Iașului SECŢIUNEA A IV-A: NICOLAE IORGA - TITANUL OMNIVALENT 306-313 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Iorga după Iorga. Noutăți editoriale despre viața și opera Titanului român SECŢIUNEA A IV-A: NICOLAE IORGA - TITANUL OMNIVALENT 314-325 română
articol de periodic ALEXEI, Lidia (autor) Izvoare de inspirație în muzica lui George Enescu SECŢIUNEA A V-A: MEMORALISTICĂ ŞI OMAGIERE 327-330 română
articol de periodic ATUDOREI, Vania (autor) Soția lui George Enescu a fost o scorpie – mărturie dureroasă SECŢIUNEA A V-A: MEMORALISTICĂ ŞI OMAGIERE 331-334 română
articol de periodic CARANICA, Emil (autor) Enrico Tamberlick, un mare tenor din secolul XIX născut la Botoșani SECŢIUNEA A V-A: MEMORALISTICĂ ŞI OMAGIERE 335-349 română
articol de periodic NECHIFOR, Florica (autor) Academician dr. Mihai Ciucă. 130 de ani de la naștere SECŢIUNEA A V-A: MEMORALISTICĂ ŞI OMAGIERE 350-351 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Turcologul MIHAI MAXIM – septuagenar SECŢIUNEA A V-A: MEMORALISTICĂ ŞI OMAGIERE 352-357 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Recenzii și note bibliografice (III) SECŢIUNEA A VI-A: NOTE BIBLIOGRAFICE 359-389 română
articol de periodic CORNACI, Mihai (autor) , CHIRICHEȘ, Coriolan (autor) Monetăriile orașelor vest-pontice Histria, Callatis și Tomis în epoca autonomă SECŢIUNEA A VI-A: NOTE BIBLIOGRAFICE 390-392 română
articol de periodic CORNACI, Mihai (autor) , CHIRICHEȘ, Coriolan (autor) Provincia Dacia. I Conî SECŢIUNEA A VI-A: NOTE BIBLIOGRAFICE 393-395 română
articol de periodic MEDIAN, Gheorghe (autor) IONEL BEJENARU (1948-2013) SECŢIUNEA A VII-A: IN MEMORIAM 397-398 română