Arhiva Someșană: ArhSom, IX, 2010, seria III


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MARINESCU, George (autor) Un mormînt de tip scitic descoperit la Fîntînele "La Gîța" (jud. Bistrița-Năsăud) 13-28 română
articol de periodic CHIȘ, Silvius Ovidiu (autor) Reprezentări ale delfinilor pe stelele funerare din Dacia romană 29-47 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare referitoare la situația proprietății funciare în perioada districtului Năsăud (1861-1876) 51-85 română
articol de periodic MARȚIAN, Ironim (autor) Alexandru Bohățel (1816-1897) la Năsăud 87-102 română
articol de periodic NENIȚOIU, Ana Maria (autor) Rolul reuniunii "Mariana" în comitatul Bistrița-Năsăud. Idei și inițiative 103-110 română
articol de periodic BÎCA, Ioan (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - cărturar năsăudean, precursor al geografiei regionale și istorice românești 111-117 română
articol de periodic SABĂU, Claudia Septimia (autor) "Viața ca un joc" - aspecte din viața școlarilor din Năsăud în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 119-128 română
articol de periodic UILĂCAN, Iosif (autor) Ion Ciocan - însemnări politice 129-148 română
articol de periodic VAIDA, Lucian (autor) Despre Iuliana Tișca și clădirea bibliotecii din Năsăud a Academiei Române 149-173 română
articol de periodic GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Un caz interesant de convertire la calvinism în 1677: Ștefan Alexa din Orăștie 177-180 română
articol de periodic ADĂSCĂLIȚEI, Felicia (autor) Evoluția teritorială și istorică a comitatului Zarand pînă în 1876 181-214 română
articol de periodic BÎRLIANU, Marius (autor) Clerici și mireni români din scaunul Orăștiei în timpul primului război mondial 215-231 română
articol de periodic HEGEDOS, Nicoleta (autor) Imaginea maghiarilor în presa românească din Transilvania în perioada 1900-1918 (partea întîi) 233-251 română
articol de periodic RUS, Viorel (autor) Avatarurile vieții profesorului Ștefan Lupu în anii sovietizătii și industrializării comunismului în România 253-261 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) "Granița năsăudeană" sau perinatea unei nentalități. Perspectivă istoriografică II (2006-2010) 265-277 română
articol de periodic MUREȘIANU, Mircea (autor) Cîteva aspecte de geografie istorică cu privire la constituirea și denominarea străzilor din cadrul vetrei habitale a Rodnei 279-284 română
articol de periodic PRAHASE, Dan (autor) "Prietenii" 285-288 română
articol de periodic ROȘCA, Paul-Ersilian (autor) Modernitate și secularizare sau despre contemporaneitatea epistemologiilor lui Descartes și Bacon în societatea actuală 289-301 română
articol de periodic COTOC, Tatiana (autor) Restaurarea unui vas hallstattioan din colecția Muzeului grăniceresc năsăudean 305-307 română
articol de periodic ROȘ, Mirela (autor) Restaurarea unui ștergar din colecția muzeului județean Bistrița-Năsăud 309-311 română
articol de periodic BRATU, Ioan (autor) , MĂRUȚOIU, Constantin (autor) , MĂRUȚOIU, Victor Constantin (autor) , PETREAN, Teofil-Claudiu (autor) Analiza naterialelor picturale de pe iconostasul bisericii de lemn din Gersa, județul Bistrița-Năsăud 313-318 română