Ostrovul Corbului între km. fluviali 911-912: morminte și unele așezări preistorice, 2008, Dunărea - axă a vechilor civilizații europene. Regiunea Porților de Fier, Seria monografii